مشت آهنین خلق بر دهان خائنین به خلق

ساعت 23 شب 12 اسفندماه 90 با حضور و مشارکت خیره کننده توده های میلیونی راٌی گیری برای انتخابات نهمین دوره مجلس به پایان رسید. انتخابات دور نهم از ماههای پیش به صحنه رویارویی و جنگ تمام عیار بین جبهه خلق و جبهه متحد خائینین به خلق تبدیل شده بود که این جنگ غیرعادلانه در روزهای واپسین به نقطه اوج تقابل خود رسید. جبهه متحد ضد خلق از تفاله های حکومت دشمن شده سلطنت وابسته تا ورشکستگان به تفصیل میدان نیرنگ سیاست تا دکان داران مکار و مزد بگیران به تقصیر و بالاخره از شیطان بزرگ بارها تحقیر شد. تا دولت فخیمه انگلیس همه وهمه دست به دست هم دادند تا با بکارگیری انواع شگردها وترفندهای صدها بار رنگ باخته به زعم خودشان مردم را از صحنه انتخابات حذف کنند. تهدیدهای توخالی نظامی و بالاخره اقتصادی و فشار به مردم نتوانست کوچکترین خللی درعزم و اراده سترگ شهیدان انقلاب و رنج و شکنج بیش از ربع قرن مبارزه را توشه صحنه این جنگ کرده بودند ایجاد نماید و بالاخره توده های میلیونی اعم از زن و مرد کوچک و بزرگ با باورها و اعتقادات و گرایشهای سیاسی مختلف در روز جمعه در مقابل صندوقهای رای دیوارهای انسانی به پا کردند تا ثابت کردند در ورای هرسلیقه و طرز تفکر و بینش سیاسی وم ذهبی حفظ شرف و کرامت انسانی و سربلندی و افتخار ملی و مذهبی در بالاترین شکل مردم سالاری حرف اول و آخر را می زند. درمیان جبهه متحد خائنین به خلق همانند همیشه فرقه بدنام رجوی گوی سبقت را ازهمه ربود. آنها ازماهها پیش با تحلیل های آبکی دراذهان نیروهایشان که درحصارهای ذهنی وعینی پادگان اشرف دراسارت به سر می برند چنین القا کرده بودند که صحنه انتخابات آینده توسط مردم تحریم وبا اوج گیری تخاصمات باندها و جناحهای داخلی حاکمیت به جنگ داخلی و بروز فتنه و آشوب تبدیل خواهد شد. و به نیروهایش دراشرف رهنمون میداد که چند صباح دیگر تحمل کنید که با بهم ریختن صحنه انتخابات رژیم ایران سرنگون و ارتش خلع سلاح شده و زهوار در رفته مریم به سمت ایران چون سیلی خروشان روان خواهد شد.آنها با همین ذهنیت مضحک بارها درجریان توافق نامه اخراج نیروهایشان ازاشرف سنگ اندازی وبهانه جویی میکردند تا شاید ابر و باد و مه و خورشید و فلک تحولات آینده به کمکشان آید وازاین بن بست مرگبار رهایی یابند. ولی آنها یک بار دیگر بور شدند و نشان دادند تا کجا ازدرک وشناخت مردم ایران غافل و از شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه عقب هستند این کودنهای سیاسی که به قول رهبربه سوراخ خزیده شان برای رسیدن به قدرت حاضراست حتی دامن به تن کند باز دچار آلزایمر تاریخی شدند و از یاد بردند که این همان مردمی است که بیش از30سال با ایثارخون و تحمل سخت ترین شرایط محاصره ظالمانه اقتصادی به دشمن نه گفتند.
این همان مردمی هستند که وجب به وجب خاک این میهن را توتیای چشم کردند تا این خاک را دشمنان و ازج مله همین فرقه به لوث وجودشان آلوده نکنند.
آری روز جمعه خلق ایران یک بار دیگر قد کشید و قامت برافراشت و تمامی توان خود را به کار گرفت و با مشتی برآمده ازخشم مقدس یک ملت بردهان بی مقدار این یاوه گویان کوبید.
12 اسفند بهاری دربهاری شد. ومردم ایران با شرکت فعال وبدست گرفتن حق تعیین سرنوشت به مقدم بهار وعید باستانی نوروز رفتند.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن