خانواده ها

سال 91 در لیبرتی جشن سرنگونی رجویها و آزادی اسیران

روز یکشنبه 20 فروردین و در سال جدید اولین کارزار خانواده های خوزستانی برای آزادی عزیزانشان استارت خورد. دهها خانواده با حضور در دفترانجمن نجات شاخه خوزستان و در میان شور و شوق غیر قابل وصف، یکبار دیگر برای درهم شکستن تشکیلات پوسیده و رو به اضمحلال رجویها،هم قسم شدند.خوشحالی زاید الوصفی، فضای انجمن را فراگرفته بود، و بازار دید و بازدید و دیده بوسی و تبریک سال نو داغ بود. خانواده ها با مروری برفعالیتهای سال گذشته، برنقش تعیین کننده خود، به عنوان یک پارامتر اصلی درعقب نشینی فرقه رجوی از پادگان اشرف تاکید کردند. علیرغم یک سال تلاش بی وقفه هیچگونه خستگی در چهره آنان دیده نمی شد.آنها سال 91 را هر کدام به گونه ای معنی کردند.
آقای وادیان: یک سال تلاش بدون ذره ای احساس خستگی
کاظم شهیدی: سرتاسر پیروزی
آقای کاربخش: ایمان به سرنگونی رجوی
آذرجلیلیان: سال ذلت وخاری رجویها
نادرزارع: عید بزرگ خانواده ها وعقب نشینی مفتضحانه رجویها از اشرف
نصرالله پیرزادی: جنگ تمام عیار خانواده ها با رجویها
آقای علاف پور: سال رسوایی جهانی رجویها
هدیه آزادی: کمک و یاری خدا به خانواده ها
صالح مقدم: عقب نشینی رجویها – پیشروی خانواده ها
رحمان حنظل زاده: سال پیروزی خانواده ها ایمان اسیران به رهایی ازچنگال رجوی
محمد چهارلنگ: سال ضربه آخر به خانواده ها
فریبا سرخی: سرتاسرجنگ – خیرات و برکات برای خانواده ها
رضا رمضانی: فرار رجوی از پادگان اشرف
فاطمه اکبری: سال اتحاد و یکدلی خانواده ها درجنگ با رجوی ضد بشر
حسن باوی: آغاز مرگ تشکیلات رجوی
عادل کشمیری: سال برملا شدن توطئه رجویها درقربانی کردن اعضا در19 فروردین سال گذشته
حسن حمادی: فرارمفتضحانه – سال آغازیک سقوط
عباس بیداری: ایمان به وعده خدا – باطل رفتنی وحق گرفتنی است.
عباس اسدی: بهترین سال خانواده ها – سراسر پیروزی و موفقیت
غریب ناصری: سال محاصره اشرف توسط خانواده ها
شور و ولوله زیادی حاکم بود. درهرگوشه انجمن خانواده ها ازعزم خود برای آزادی اسیرانشان سخن می گفتند. بدین سان اولین کارزار خانواده ها با هدف تغییردوران وشرایط به سوی اشرف و کمپ موقت ترانزیت آغاز شد. تمام صحبتهای خانواده ها برای سال جدید دریک جمله خلاصه میشد:
سال 91 درکمپ موقت لیبرتی جشن سرنگونی رجوی و آزادی اسیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا