خودکشی و خودسوزی در فرقه

هشدار کانون آوا نسبت به احتمال خودکشی جمعی در اشرف

دراخبار آمده است که چهارمین گروه از ساکنان قرارگاه سابق اشرف به محل ترانزیت منتقل شده اند. این گروه که شامل ۳۹۵ نفر می باشند، روز دوشنبه ۲۷فروردین ماه برابر با ۱۶آوریل از قرارگاه سابق اشرف به مکان ترانزیت در شمال بغداد منتقل شده اند. خبرهای تأیید شده حاکی از این است چند روز پیش و به هنگام اعزام همین گروه به ترانزیت درگیری هایی میان اعضای سازمان و نیروهای بازرس و ناظر بر جابجایی بوقوع پیوسته است. با انتقال این گروه در حال حاضر نیمی از ساکنان سابق اشرف به مکان ترانزیت منتقل شده اند. بر اساس توافقات حاصله میان آمریکا و عراق و پذیرش آن از سوی سازمان قرار است قرارگاه سابق اشرف تا پایان ماه آوریل 2012 کاملا تخلیه و در اختیار دولت عراق قرار بگیرد. انتقال این چهارگروه تابحال مشکل حادی ایجاد نکرده و در سطح نق زدن های عادی سازمان مانده است ولی این آتشی زیر خاکستر است. در حالیکه 11 روز به پایان آوریل و تخلیه کامل اردوگاه اشرف مانده است، دبیرخانه شورای ملی مقاومت به نقل از مریم رجوی فراخوان برای "جلوگیری از یک تراژدی انسانی علیه ساکنان اشرف به‌خصوص 1000زن و بازداشتن عراق از جابه جایی اجباری آنان که «حفاظت شده» تحت کنوانسیون ژنو هستند." داده است. واقعا جای شگفتی است که مریم رجوی یا هنوز باورش نشده که تا آخر آوریل 2012 قرارگاه اشرف باید تخلیه شود و یا خودش را به خنگی می زند. ولی واقعیت چیز دیگریست. واقعیت اینست که بدستور مسعود رجوی قرارگاه اشرف بعنوان ناموس مجاهدین نباید اینطور مفت ومجانی و بدون سروصدا تخلیه شود. برای ثبت درتاریخ هم که شده مسعود رجوی دستور داده است تا 300 نفر که دست چین شده اند، بعنوان آخرین گروه انتقالی، خودرا جلوی درب اشرف به آتش بکشند تا بخیال خود این "توطئه استعماری" را درهم بشکنند. بگفته رجوی "شهادت 36 نفر باعث شد مسئله اشرف جهانی شود، شهادت 300 نفر رژیم را می اندازد" کانون آوا توجه سازمان ملل، دولت آمریکا، دولت عراق و همه دست اندرکاران کارزار انتقال را به این ترفند جدید سازمان مجاهدین جلب می کند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا