فرقه رجوی و گام چهارم فروپاشی

دراولین ساعات بامداد روز دوشنبه مورخه 27/1/91 چهارمین گروه ازاعضای تحت اسارت فرقه رجوی، پادگان اشرف را به مقصد کمپ موقت ترانزیت که سرپل خروج این فرقه ازعراق می باشد ترک کردند. 400 نفرازاعضا که طی سالیان درغل و زنجیراسارت های ذهنی وعینی این تشکیلات جهنمی و یکی ازمخوفترین زندانهای فرقه ای دنیای معاصر به سرمی بردند درمیان هلهله وجشن وشادی خانواده ها، ناقوس فروپاشی محتوم این فرقه تروریستی و بدنام را در انظار جهانیان به صدا درآورده اند. رجویها و دیگر سرکردگان این فرقه درطی این سالیان و به خصوص بعد ازسرنگونی رژیم جنایتکار صدام، که بزرگترین حامی سیاسی و نظامی آنها بود خیلی تلاش کردند که همچنان دراشرف، این نماد و ظرف تشکیلاتی سرکوب و اختناق باقی بمانند، وهمچنان با دادن وعده های توخالی اذهان اعضای ساده دل را فریب وچند صباح دیگر در سراب آزادی به گروگان بگیرند. به خاطرهمین خیره سری سران این فرقه که ادامه حیات ننگین خودرا در به اسارت کشاندن نیروها و ارتزاق از رنج و جان آن میدانستند دهها نفرازاین اعضا دردرگیری هایی که خود سران این فرقه مسبب آن بود، کشته وزخمی شدند، وبرخی دیگرازاعضای ناراضی ومعترض هم، توسط فرماندهان همین فرقه، ازپشت مورد هدف قرارگرفته وبدینوسیله تسویه حساب سیاسی شدند.
بدنبال خروج نیروهای امریکایی ازپادگان اشرف، حفاظت آن به نیروهای ارتش عراق واگذار گردید. ولی سران این فرقه که حضور فیزیکی افراد ارتش را در داخل پادگان زمینه ای برای فرار اعضا و پیوستن به نیروهای ارتش عراق می دیدند، ازهمان ابتدا شروع به سنگ اندازی نمودند و با دروغ و ایجاد ذهنیت غلط در میان اعضا چنین وانمود کردند که گویا ارتش عراق قصد تصرف پادگان اشرف و دستگیری و تحویل دادن اعضا به وزارت اطلاعات ایران را دارد.!! وبدینسان سعی کردند احساسات اعضا را نسبت به حضور نیروهای ارتش عراق تحریک نمایند.
ولی واقعیت این بود که رجویها ودیگرسرکردگان این فرقه جهنمی می خواستند با درگیرنمودن اعضا و به کشتن دادن آنان ازخون آنها استفاده سیاسی نموده و ادامه حضور خود را دراشرف را مشروع جلوه دهند. زیرا سران این فرقه بخوبی میدانند که درصورت خروج اعضا ازاشرف و حضور در دنیای آزاد واقعیت و ماهیت رجوی برایشان مشخص می گردد. علیرغم تمامی دسیسه های ضد مردمی و به یمن تلاش ورزم خستگی ناپذیر خانواده ها درچند سال اخیروافشای تمام عیار، فرقه رجوی به ناچار و از موضع استیصال مطلق دست به عقب نشینی زد و با پذیرش قرارداد خفت بارعقب نشینی از اشرف تیرخلاص را به خود و پیکر بی جان فرقه اش شلیک نمود. اینک با خروج چهارمین گروه از اسارتگاه اشرف چهارمین گام اضمحلال وفروپاشی این فرقه محکم برداشته میشود.
آری دوران رجوی به پایان خود رسیده است و او همچون تمامی جنایتکاران تاریخ سرنوشتی جز نابودی محتوم در پیش ندارد.خروج چهارمین گروه از اعضای اشرف نوید بخش این واقعیت است که زمستان سرد و سیاه رجوی حتمی است و بهاران آزادی اسیران در راه است.
این خواست و اراده خداوند است و وعده خدا تردید برنمیدارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا