خانواده ها

علل خروج رجویها از سنگر استراتژیک اشرف، از زبان خانواده ها

درپی اعزام خانواده های خوزستانی به عراق درفروردین ماه 91، برای دیدار و ملاقات با اسیران دربندشان در اسارتگاه اشرف و با توجه به شرایط آخرین روزهای سیاه اشرف، خانواده ها با همدیگرعهد بستند که تا آزادی همه اسیران دست ازتلاش خود برندارند.خانواده ها درطی مدتی که به عراق آمدند درجلوی درب اسارتگاه اشرف دست به تحصن زده اند وخواستارملاقات با فرزندان اسیرخود شده اند. با اینکه سران کمپ مانع از دیدار اعضای اسیر با خانواده هایشان شده اند اما همچنان به پایداری خود ادامه می دهند. در پاسخ به این سئوالهای ما:
– علل پذیرش سازمان به خروج از سنگر استراتژیک اشرف حاصل چه تلاشها و اقداماتی بوده است؟
– قبل وبعد از خروج روحیه افراد سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
– برای عزیمت خانواده ها به کمپ موقت تراتزیت چه پیشنهادی دارید؟
هریک ازخانواده ها پاسخی دادند که توجه شما را به گوشه ای ازصحبتها و پاسخهای آنها را در این تحصن فرامی خوانیم. آقای مقدم: با تشکرازهمه بچه های بازگشتی که سالیان دراسارت این فرقه به سرمی بردند وطعم اسارت را با پوست وگوشت خودشان لمس کرده اند. تلاشهای ما خانواده ها خیلی مهم بوده است.
آقای کاربخش: خانواده ها خیلی موثربودند. زیرا آنان ازسال 82 تاکنون بلاوقفه علیرغم تمامی مشکلات وسختی ها حتی یک لحظه دست ازتلاش برای آزادی عزیزان خود دراشرف برنداشتند وسرانجام با عقب نشینی مفتضحانه فرقه رجوی مزد تلاشهای خود را تا این لحظه دریافت کردند.
آقای باوی: من این پیروزی را مدیون تلاشهای خانواده ها وهمچنین همکاری صمیمانه و دلسوزانه مقامات دولت عراق به خصوص نخست وزیر محترم آن کشور که شرایط را برای حضور ما در خاک عراق فراهم نمودند، میدانم.
آقای ناصری: خانواده ها و کسانی که در رابطه با خانواده ها زحمت کشیدند تاثیر به سزایی داشتند.
آقای بیداری: ازسال 82 متوجه شدیم برادرم درنزد فرقه مجاهدین اسیراست این نفرات بازگشتی بودند که این راه را برای ما باز کردند.البته حضور خانواده ها و درخواستهای مکرر آنان ازمجامع بین المللی دراین امر تاثیرزیادی داشته است.
آقای حنظل زاده: خانواده ها عامل اساسی دراین عقب نشینی مفتضحانه سران اشرف می باشند.
آقای علویان: اگر روشنگری اعضای بازگشتی و تلاشهای دلسوزانه و صادقانه آنها درآگاهی دادن به ما نسبت به ماهیت این فرقه نبود چنین تلاشهایی ازطرف ما نمی توانست صورت بگیرد ومن درحقیقت این پیروزی را مدیون آنها و تلاشهایشان میدانم.
خانم اکبری: بخاطر زحمات بی دریغ بچه های بازگشتی تشکر میکنم. زیرا آنها بیشترین انگیزه را در ما برای آزادی عزیزانمان که سالهاست که از نظر ما دیگر فراموش شده بودند ایجاد کردند.
خانم کریمی: حضورخانواده ها و بازگشتیها وهمکاری صمیمانه دولت عراق وافشای ماهیت این فرقه درنزد افکارعمومی ونهادهای بین المللی که باعث فشار بر سران این فرقه و پذیرش عقب نشینی ازاشرف گردیدند.
خانم غیبانی: آمدن خانواده ها تاثیرخیلی زیادی داشت. همچنین آشنایی خانواده ها با زندگی بچه هایشان ازطریق افراد بازگشتی هم بی تاثیرنبوده است.
خانم چگنی: ازطرف خودم ودیگرخانواده ها ازبچه های بازگشتی که ماهیت مناسبات این فرقه را برای ما افشا نمودند وانگیزه های ما را برای تلاش در راستای آزادی اسیران صد چندان کردند تشکرمیکنم.
خانم آزادی: تلاشهای مستمر و خستگی ناپذیرچندین ساله خانواده ها ضامن کسب این پیروزی بوده است.
خانم کله جویی: درخواستهای دلسوزانه مقامات مسئول دولت ایران ازدولت عراق وهمچنین تلاشهای اعضای بازگشتی وخود خانواده ها که توانستند اشرف را از ریشه بخشکانند.
خانم سرخی: با تشکرازافراد بازگشتی که شناخت دقیقی از داخل اشرف به ما دادند تا ما بتوانیم با وضعیت بچه هایمان آشنا شویم و تلاشهای خانواده ها و مساعدت و همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه کسب روادید برای ملاقات و ایجاد زمینه مناسب برای استقرار در حوالی پادگان اشرف دست به دست هم داد تا آنها عقب نشینی کنند ودست ازتمام شعر و شعارهای خودشان بکشند و به لیبرتی منتقل شوند که ما معتقدیم لیبرتی سرپل پیروزی است.
خانم جلیلیان: به نظر من اولین عامل اصلی وعده الهی است. که اراده خداوند بوسیله دولت ایران وعراق و تلاشهای بازگشتیها و خانواده ها تجلی پیدا کرده است.
آقای زارع: انجمن نجات – همکاری دولت ایران با ما – خانواده ها
آقای فخرعطار: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا به این نقطه برسیم. درسال 83 من متوجه شدم که برادرم اینجاست و او را دیدم. وماهیت فرقه رجوی را ازنزدیک و به عینه دیدم. برای همین درتلاش خودم برای آزادی اسرای اشرف افزودم زیرا با خودم میگفتم اینها سرمایه های اصلی مردم وکشورهستند وبه جای اینکه عمرخود را دراین اسارتگاه بی هدف بگذرانند باید به آغوش خانواده های خود برگردند.خانواده ها نقش بسیاراساسی داشتند وهمچون خنجری درقلب سازمان فرورفته است.
آقای باوی: نقش و تلاش انجمن و بازگشتیها و همچنین نقش اساسی خانواده ها
آقای علاف پور: حرکت اصلی را انجمن نجات انجام دادند. خیلی سخت است من یک جلسه که به انجمن رفتم متوجه شدم که بچه های بازگشتی چقدرتلاش می کنند وزحمت می کشند من ازهمه آنها تشکرمیکنم وهمچنین نقش بی بدیل خانواده ها نیز تاثیر بسیاری درشکست زندان اشرف داشته است.
آقای وادیان: خدارا شاکرم وازکسانی که دراین امرنقش داشتند تشکرمی کنم. من دیدم نسبت به این سازمان چیزدیگری بود ولی وقتی که به اینجا آمدم وحقایق را دیدم وشنیدم نظرم عوض شد. ازخانم عبداللهی باید تشکرکنم وازهمه مسئولین ودست اندرکاران کمال تشکر را دارم که درآزادی فرزندان اسیرمان و ویرانی این زندان مخوف به ما کمک کردند. وازخانم عبداللهی به عنوان پیش قراول خانواده ها تشکر دارم.
خانواده ها درپی سفراخیرشان متفق القول هستند که بعد ازعقب نشینی رذیلانه فرقه رجوی برخلاف تمامی ادعاهایشان روحیه عمومی کلیه اسرای کمپ به شدت مستاصل وخراب است وهمگی به این اقدام خائنانه رجویها که بیش از41 نفرازدوستانشان را برای ماندن درهمین اشرف قربانی کردند بشدت متناقض متنفرند.خانواده ها باردیگربا یکدیگرمتحد شدند وسوگند خوردند تا رهایی همه اسرا دست ازتلاش مقدسشان برندارند و می گفتند گام بعدی ما تحصن درمقابل کمپ ترانزیت لیبرتی است.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا