تروریسم فرقه مجاهدین

انتشار نام ۱۴۲ تن از مجاهدین سرکوب کننده کردهای عراق

پس از گذشت بیش از بیست سال از کشتار مردم کردستان عراق توسط گروه تروریستی مجاهدین که به عملیات کرد کشی یا عملیات مروارید موسوم گشت، بنیاد هابلییان اقدام به انتشار نام ۱۴۲ تن از سرکردگان و اعضای این گروه که در کشتار فوق نقش مسقیم ایفا کردند، می نماید.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان، عملیات مروارید که طی آن صدها تن از شهروندان غیر نظامی کرد و پیشمرگ های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست جلال طالبانی در آن کشته شدند، توسط برخی از نشریات غربی آن زمان بازتاب یافت و رئیس جمهوری کنونی عراق نیز در آن زمان و در گفتگو با تعدادی از آن نشریات اقدام به تشریح این موضوع کرد. در عملیات فوق تعداد زیادی از کردها دستگیر و شکنجه شدند که فیلم های شکنجه این اشخاص در جلسات داخلی گروه مجاهدین برای آنان به نمایش گذاشته می شد. تاکنون ۲۱ تن از اعضای جداشده گروه مجاهدین طی بیاینه ای مسؤولیت کامل گروه تروریستی مجاهدین در آن سرکوب را اعلام نموده اند. دفتر فرمانداری خالص چندی پیش اسامی و سمت های ۱۴۲ تن از اعضای مجاهدین که در آن عملیات مشارکت داشتند را در اختیار آقای تبرائیان یکی از پژوهشگران ایرانی قرار داده است. به نظر می رسد اغلب این اشخاص در اردوگاه های اشرف و لیبرتی حضور دارند و ضرورت دارد تا نهادهای مرتبط در ایران و عراق برای بررسی قضائی پرونده آنان، اقدامات جدی قضائی در این خصوص انجام دهند. فهیمه اروانی – جانشین مریم رجوی و رئیس ستاد ارتش آزادیبخش مهدی ابریشمچی – جانشین مسعود رجوی و رئیس بخش روابط خارجی عذراء علوی طالقانی – از کادرهای ارتش عباس داوری – رئیس دفتر سازمان در بغداد مهدی برایی – رئیس اطلاعات و امنیت سازمان ابراهیم ذاکری – رئیس ستاد اطلاعات و امنیت محمد سید المحدثین – رئیس بخش روابط بین الملل سازمان محمود عطایی – کادر ستاد اطلاعات و امنیت رسول خدابنده – کادر ستاد اطلاعات و امنیت علی خدایی صفت – کادر اطلاعاتی حمیده شاهرخی – فرمانده یک محور شرکت کننده در عملیات پری بخشایی – فرمانده پادگان اشرف در خلال عملیات ماندانا بیدرنگ – از فرماندهان ارتش آزادیبخش کبری طهماسبی – از فرماندهان ارتش آزادیبخش ثریا شهری – از مسؤلان عملیات مهوش سپهری – از کادرهای عملیات بهشته شادرو – از مسؤلان بخش روابط خارجی سازمان فائزه خیاط حصاری – از مسؤلان سازمان در عملیات فرشته یگانه – ارتش آزادیبخش شهرزاد صدر حاج سید جوادی – مشاور مریم رجوی زرین – از کادرهای ارتش آزادیبخش رقیه عباسی – از کادرهای ارتش آزایبخش محمد سادات دربندی – رئیس بازداشتگاه های سازمان و مسؤول شکنجه زندانیان موسوی (فاضل) – مسؤول بازجویی فریدون سلیمی – کادر امنیتی و مسؤول بازجویی حسن محصلی – کادر امنیتی و مسؤول بازجویی حسن رودباری – از کادرهای ارتش محمد علی توحیدی – مسؤول در روابط خارجی فرید سلیمانی – از مسؤولان بخش سیاسی و روابط خارجی حسین مدنی – از مسؤولان بخش سیاسی و یکی از مسؤولان دفتر سازمان در آمریکا نادر رفیعی نژاد – قاضی دادگاه های اعضا و مخالفان در سازمان احمد فروغی – رئیس دفتر سازمان در ایتالیا علی صفوی – از مسؤولان وابط خارجی سازمان محسن نادی شبستری – مسؤول در بخش روابط خارجی سازمان محسن رضایی – مسؤول در بخش روابط خارجی سازمان میترا باقرزاده – از کادرهای ارتش زهرا مریخی – از فرماندهان ستاد تبلیغات ارتش زهره اخیانی – از مسؤولان سازمان تبلیغات ارتش فرح حاج یوسف مختار – از کادرهای ارتش زهرا گرامیان – از کادرهای ارتش معصومه ملک محمدی – از مسؤولان اطلاعات سازمان محبوبه جمشیدی – از کادرهای ستاد امنیت و ارتش زهره بنی جمالی- از مسؤولان ستاد ارتش و بخش پزشکی سازمان ژیلا دیهیم – از کادرهای نظامی محمد حیاتی(سیاوش) – کادر ارتش و از مسؤولان روابط خارجی سازمان اصغر پوریا مفرد (صفر) – مسؤول ارتباطات در ستاد مرکزی ارتش احمد افشار (فرزاد) – مترجم مسعود رجوی محسن سیاکلاه (صمد) – من مسؤولان ستاد تخریب و انفجار رضا منانی (فرهاد) – از کادرهای نظامی حجت بنی عامری(حکمت) – از کادرهای نظامی عبدالوهاب فرجی (افشین) – از کادرهای نظامی احمد طبا – از کادرهای ستاد هوایی رحیم باطبی – مسؤول ستاد هوایی فرهاد الفت – از کادرهای نظامی محسن نیکنامی (کمال) – از مسؤولان بخش آموزش نظامی و از بلندپایگان نظامی فرامرز صفا (سهراب) – مسؤول بخش پشتیبانی و انتقال افراد به جبهه جنگ حسین داعی الاسلام (علی قادری) – مسؤول روابط عمومی در بغداد محمد اقبال – مترجم نشریات عربی و از کارکنان دفتر سازمان در بغداد فاطمه رمضانی (سرور) – از کادرهای نظامی منصوره رضایی – خلبان افسانه پیچگاه – از مسؤولان بخش پشتیبانی و امداد ارتش آزادیبخش تراب – مسؤول بخش مهندسی رزمی محمد رضا – از کادرهای نظامی محمد مرادی – از کادرهای نظامی نادر رشیدی – از کادرهای نظامی کریم رشیدی – از کادرهای نظامی حسن اوانی – از کادرهای نظامی جعفر آقامیری – از کادرهای نظامی علی ذوالجلال – از مسؤولان بخش اطلاعات و امنیت و مسؤول گشت های خارج از پادگان جلال تسلیمی – از کادرهای نظامی مرتضی اسماعیلیان (منصور) – از کادرهای نظامی پرویز کریمیان (جهانکیر) – از کادرهای نظامی علی بخشی رشیدی – از کادرهای نظامی و اطلاعاتی رضا مرادی – از کادرهای نظامی محمد رضا طامعی – جانشین لشکر سعید حبیبی – مسؤول توپخانه عیسی آزاده – از مسؤولان و اتاق عملیات فاطمه داعی الاسلام – از مسؤولان شرکت کننده در عملیات شکرالله ربیعی – فرمانده تانک سعید مهدویه – فرمانده لشکر حمید یوسفی – فرمانده توپخانه مهدی مددی(جلیل) – جانشین محور فاطمه طهوری- فرمانده لشکر بابک رهنورد – افسر اطلاعات ارتش آزادیبخش رضا اکبری- افسر اطلاعات ارتش آزادیبخش حمید رضا نصیری (داریوش) – از مسؤولان شرکت کننده در عملیات سیامک – یکی از مسؤولان حسن تقدیری – فرمانده هنگ لشکر ۱۱ افشین ابراهیمی- فرمانده هنگ لشکر ۱۱ اکبر عباسیان – فرمانده لشکر در صحنه عملیات محسن امینی – فرمانده هنگ لشکر ۱۱ فریدون سلیمی – مسؤول در بخش امنیت محمد رضا موزرمی – از مسؤولان شرکت کننده در عملیات بتول معصومی – از مسؤولان شرکت کننده در عملیات عظیم رحیم مشایی – از مسؤولان شرکت کننده در عملیات احمد شاعری – از مسؤلان دستگاه اطلاعات فرخ مسجدی – فرمانده تانک مسعود اسد – فرمانده هنگ لشکر ۴۹ اسد حداد – فرمانده تانک ولی رضا اکبری – کادر نظامی مسعود نصیری – فرمانده تانک جلال تقی زاده – مسؤول بخش پشتیبانی علی رضا ارجمندی – فرمانده تانک عارف دیانت – فرمانده تانک علیرضا پور محمدی – فرمانده تانک ناصر سلیمانی – فرمانده تانک مهناز جدیدیان – کادر نظامی قدرت حیدری – قائد نظامی محسن امینی – قائد نظامی حجت الله بنی عامری – فرمانده نظامی محمد جواد برومند – فرمانده نظامی حسن ربوبی(فضلی) – فرمانده نظامی محبوبه جمشیدی – از مسؤولان سازمان علی شمس – از مسؤولان سازمان داریوش دباغ – از کارکنان اطلاعات سعید مختاری- از مسؤولان سازمان محمود شعبانی- از مسؤولان سازمان غلامرضا بشارت – از مسؤولان سازمان بروین صفایی – از مسؤولان سازمان زهراء مازوچیان – از کادرهای نظامی احمد وشاق – فرمانده لشکر اسماعیل مرتضایی – فرمانده هنگ حکیمه سعادت نژاد – جانشین فرمانده محور بتول یوسفی – فرمانده محور زهره قائمی – فرمانده محور حشمت جوادی – فرمانده توپخانه جواد سلیمان جا – فرمانده یگان تانک حمید اسماعیل زاده – فرمانده یگان تانک وجیه کربلایی – خلبان مژگان زمانی- خلبان انسیه گلدوست – خلبان فرید ماهوتی – خلبان مسعود فرشید – خلبان رحیم باطبی – جانشین فرمانده یگان هوایی محمد اکبری- خلبان بهمن عظیم – خلبان هادی احدی – خلبان علیرضا معصومی- خلبان سعید زرگر – خلبان وحید رضا دولتشاهی – خلبان فاطمه علیزاده – خلبان

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا