کشورها

نامه محمد رزاقی به خانم مارتیا اولو سکوسگ – نماینده پارلمان اروپا از کشور سوئد

با سلام و احترام
قبل از شروع نامه مایلم خودم را بصورت مختصر معرفی بکنم.
اینجانب محمد رزاقی یکی از اعضای سابق مجاهدین هستم که نزدیک به ۲۰ سال در پادگان اشرف تحت رهبری مریم رجوی و مسعود رجوی در اسارت ذهنی و فیزیکی آنها بودم و از نزدیک شاهد جنایات و ظلم و ستم و کارهای تروریستی ؛ زندان و شکنجه اعضاء ناراضی در درون اردوگاه اشرف مقر این فرقه در عراق بودم.
خانم مارتیا اولو سکوسگ عزیز
مطلع شدم مریم رجوی که در بین ایرانیان بعنوان مادر خوانده فرقه رجوی شناخته می شود در پارلمان اروپا حضور یافته و سعی کرده با دروغ و شیادی نمایندگان اروپا را فریب بدهد ؛از انجا که خود قربانی این فرقه جنایتکار هستم تصمیم گرفتم با نوشتن این نامه و بازگو کردن نمونه جنایات سران این فرقه واقعیت درونی این فرقه جنایتکار؛ ضد بشری را برای عموم مردم و نمایندگان اتحادیه اروپا و … بیان بکنم.
مریم رجوی در پشت درهای بسته و در ملاقاتهای مخفی سعی می کند با دروغ و شیادی به فریب دادن افراد بی اطلاع دست بزند!
مریم رجوی به دروغ خود را نماینده مقاومت مردم ایران معرفی میکند! در صورتیکه مردم ایران از این فرقه جنایتکار به شدت نفرت دارند و حاضر نیستند اسمی از این فرقه به زبان بیاوردند.
مریم رجوی در حالی از دمکراسی و ازادی حرف میزند که هیچ کس حق انتقاد به عملکرد سران فرقه را ندارند و در صورت بیان کوچکترین انتقاد در مرحله اول توسط سران فرقه ترور شخصیت و در گام بعدی ترور فیزیکی می شود که قربانیان فرقه رجوی بهترین شاهد در این رابطه هستند.
مریم رجوی در حالی دم از دمکراسی وازادی میزند که اعضاء این فرقه در قرن بیست و یکم دراسارت ذهنی و فیزیکی سران فرقه هستند.
خانم مارتیا عزیز
مریم رجوی و شوهر فراری ایشان که بیش از ۱۰ سال بعد از سقوط ارباب سابق اش در سوراخی مخفی شده به همراه دیگر سران این فرقه جنایتکار بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هستند.
مریم قجر به همراه شوهر فراری اش که بیش از ۱۰ سال بعد از سقوط اربابش صدام مخفی شده در حق مردم ایران و عراق و اعضاء خود مرتکب جنایات زیادی شده اند ؛ کشتن و ترور هزاران نفر در ایران در پرونده این فرقه جنایتکار ثبت شده ؛ کشتن هزاران نفر در عراق بطور خاص در همکاری با صدام دیکتاتور سابق که فرمان کشتن کردهای عراقی در سال ۹۱ در زیر شنی تانکها را شخص مریم رجوی صادر کردند و ما شاهد این جنایات بودیم من و دوستانم حاضر هستیم در هر دادگاهی و ارگانی و در حضور نمایندگان هر کشوری به این جنایات مریم رجوی شهادت بدهیم تا سیه رو شود هر که در او غش باشد.
مریم قجر که در پشت درهای بسته به دروغ برای ایرانیان اشک تمساح می ریزد همان شخصی هست که فرمان کشتن ایرانیان را صادر میکرد.
مریم رجوی که به مادر خوانده فرقه مافیایی رجوی معروف هست به همراه شوهر فراری اش ملیونها دلار از صدام دیکتاتورسابق عراق به خاطر وطن فروشی؛ جاسوسی؛ همکاری با سرویسهای اطلاعاتی صدام دریافت میکرد و فیلم اسناد ان موجود است.
مریم رجوی در ظاهر و برای فریب افکار نمایندگان اروپا از دمکراسی و ازادی حرف می زند در صورتیکه در درون تشکیلات این فرقه هیج کس حق انتقاد به سران فرقه را ندارد و در صورت بیان انتقاد و یا نظر مخالف فرد به شدت تنبیه ؛ زندانی ؛ شکنجه می شود.
خانم مارتیا عزیز
در درون تشکیلاتی که مریم رجوی رهبری ان را به عهده دارد به جزء شخص خودش هیچ کس حق ازدواج ندارد؛ هیچ کس حق ملاقات با خانواده خود را ندارد ؛ هیچ کس حق داشتن خانه ندارد ؛ هیچ کس حق داشتن ارتباط با دنیای بیرون و … را ندارد.
اکنون ۴ سال هست خانواده اعضاء این فرقه در پشت درهای بسته اردوگاه بد نام اشرف برای دیدار فرزندانشان به تحصن نشسته اند اما سران فرقه نه تنها اجازه ملاقات به اعضاء را نمی دهد بلکه انها را مجبور میکند به خانواده ها حمله بکنند.
سران فرقه جنایتکار رجوی از اعضاء بعنوان برده سوء استفاده می کنند! اعضاء فرقه فقط حق کار کردن بدون دستمزد ؛ حق خود کشی و خود سوزی ؛ عملیات انتحاری برای اهداف سران فرقه را دارند.
در ژوئن ۲۰۰۳ بعد از دستگیری مریم قجر در فرانسه به دستور ایشان چند نفر دست به خود سوزی زدند که بر اثر این عمل وحشتناک ۳ نفر جان باختند و سران فرقه در اردوگاه بد نام اشرف از اعضاء دست نوشته گرفته بودند که همه باید اعلام میکردند حاضر هستند به خاطر دستگیری مریم دست به خود سوزی بزنند.
در درون تشکیلاتی که مریم قجر به همراه شوهر فراری اش رهبری ان را به عهده دارد اعضاء مخالف زندانی و شکنجه می شوند که من نیز به همراه بیش از ۵۰۰ نفر در سال ۱۳۷۳ در اردوگاه بد نام اشرف زندانی و شکنجه شده ام و شاهد مرگ اعضاء ناراضی زیر شکنجه بودم و حاضر هستم در هر دادگاهی و ارگانی و … با تاریخ و مکان زندانهای فرقه ؛ و نام شکنجه گران و شیوه های شکنجه با حضور مریم رجوی رو در رو تمامی صحنه های جنایاتی که سران فرقه مرتکب شده اند باز گو کنم تا واقعیت و ماهیت درونی سران جنایتکار این فرقه برای همه معلوم شود.
مریم رجوی به دروغ از ازادی و دمکراسی صحبت می کند در صورتیکه حکم اعدام جدا شده ها و منتقدان این فرقه را صادر میکند فیلم افراد فرقه رجوی به جدا شدگان در خیابانهای پاریس موجود که مریم رجوی انها را در مقر فرقه رجوی در اورسوراواز بعد ار توجیه برای ترور جدا شدگان و منتقدان این فرقه به خیابانهای پاریس روانه کرده تا از افشاء جنایات و ماهیت فرقه خودش جلوگیری بکند.
خانم مارتیا نمایده کشور سوئد در پارلمان اروپا
مریم رجوی وقتی توسط پلیس در فرانسه دستگیر شد مبلغ نزدیک به ۱۰ ملیون دلار پول نقد از اتاق خواب ایشان کشف شد این پولها بخشی از ملیونها دلاری است که مریم رجوی و شوهر فراری اش در مقابل کشتن ایرانیها از صدام دریافت کرده حال چطور می شود یک زن جنایتکار که تا دیروز در عراق کلت اهدایی صدام به کمر بسته بود فرمان اتش و کشتن ایرانی را میداد و دستور شکنجه اعضاء ناراضی را مدعی دمکراسی و ازادی شود؟
مریم رجوی به دروغ و در اوج شیادی برای فریب کسانی که از وضعیت این فرقه جنایتکار خبر ندارند مدعی می شود در داخل ایران پایگاه دارند! در صورتیکه این فرقه در بین ۷۵ ملیون ایرانی حتا نمی تواند در داخل ایران یک تظاهرات ۷۵ نفری برگزار بکند چون تنها فرقه جنایتکاری هست که مردم ایران بشدت از ان منتفر هستند و گرنه این گوی و این میدان اگر راست می گویند اعلام کنند در فلان روز در فلان ساعت در فلان خیابان یا میدان تهران در حمایت از خودشان تظاهرات بر پا می کنند ببینیم چند نفر شرکت می کنند! تا چهره این جنایتکاران بر همه عیان شود.
خانم مارتیا عزیز
مریم رجوی قبل از شروع جنگ عراق به همراه نزدیک به ۲۰۰ نفر از سران فرقه از عراق به فرانسه فرار کرد و هم اکنون در بهترین شرایط زندگی می کند و هر ساله چندین عمل جراحی برای زیبایی پوست انجام می دهد تا خوش ایند زن پرستانی باشد که از این فرقه جنایتکار برای حمایتشان از این فرقه جنایتکار هزاران دلار دریافت می کنند اما زنان تحت اسارت این فرقه رجوی در زیر شدید ترین شرایط زندگی می کنند.
حق ندارند خانه داشته باشند ؛ حق ندارند ازدواج کنند و انهایی هم که متاهل بودند بدستور مریم رجوی و شوهر فراری اش طلاق گرفته اند ؛ حق مهر مادری نسبت به فرزند را ندارند و در مناسبات فرقه رجوی هر کس بگوید فرزند یا خانواده را دوست دارد گویا جنایت بزرگی را انجام داده و دادگاهی می شود!
اما مریم رجوی زنان نگون بخت را در درون فرقه مجبور میکرد در مقابل مسعود رجوی لخت برقصند و انها را برای سوء استفاده جنسی رجوی اماده میکرد زنانی که توانسته اند از جهنم رجوی فرار کنند این جنایات رجوی را افشا کرده و می کنند.
بدستور مریم رجوی و شوهر فراری اش رحم بیش از ۱۰۰ زن جراحی شده تا رجوی از انها بعنوان برده های جنسی سوء استفاده بکند هم بتواند انها را در اسارت خود نگه دارد تا به اهداف و امیال کثیف خودش برسد و زنانی که توانسته اند از این فرقه نجات پیدا کنند لیست این زنان قربانی را منتشر کرده اند.
خانم مارتیا عزیز
از انجا که باز شدن درب اسارتگاه فرقه رجوی باعث افشاء بیستر جنایات رجوی خواهد شد به همین خاطر مریم رجوی سعی می کند اعضاء فرقه را همچنان در عراق به اسارت نگه دارد تا راز و اسرار و جنایات سران این فرقه همچنان نا گفته و پنهان بماند و مریم رجوی سعی میکند با بستن هر راهی مانع خروج اعضاء شود به همین خاطر مریم رجوی سعی می کند با گمراه کردن و دادن اطلاعات دروغ و ترور شخصیت نمایندگان ارگانهای بین المللی به اهداف خود برسد به همین خاظر من از شما و دیگر نمایندگان خواهش می کنم این وقت و اجازه را به من و دوستانم بدهید تا عملکرد و کارنامه جنایات شخص مریم رجوی را در مقابل هر ارگان یا دادگاه یا پارلمان و … بیان کنیم.
من و دوستانم حاضر هستیم رو در رو با مریم رجوی سرکرده جنایتکار فرقه رجوی در حضور هر ارگان و دادگاه ونمایندگان پارلمان اروپا و با حضور همه رسانه ها تک تک جنایات مریم رجوی را ثابت کنیم.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا