اضمحلال فرقه رجوی

معنی سرنگونی و پیروزی دربین المراء رجوی

همه می دانند که شعار رجوی ها از سرنگونی و پیروزی شش ماهه و حتی وعده های یک ماهه و روشنتر بگوییم مانور نهایی ساقط کردن رژیم را انجام داده بودند و روزشمار و گاهشمار سرنگونی و پیروزی را به خورد اسیران و مریدان از همه جا بی خبر می دادند.
اکنون از آن موقعیت ها و شعارهای پر طمطراق و جو سازی های فرقه ای به این سرطیف و حال و روز کنونی رجوی ها نگاه کنیم می بینیم که شعار و استخاصه سازمان این است که به طور موقت و اجاره نشینی به اشرف برگردند و قول می دهند دست از پا خطا نخواهند کرد.
این دو سرطیف شعارهای بی محتوای رجوی دقیقا همان وجه المصالحه است که رجوی همیشه از آن می ترسید و نسبت به آن دافعه داشت و بسیار با شنیدن آن مگسی می شد.
رجوی دقیقا خودش ذهنیتی که نسبت به پیروزی و شعار استراتژی سرنگونی داشت این گونه بود و بارها هم تلویحا به عموم گفته بود. او می گفت: یک روز ملا از پنجره اتاقش کف دستش را بیرون برد و به سمت آسمان قرار داد. از او پرسیدند ملا این چه کاریست که می کنی؟ ملا گفت اکنون وقت تخم گذاری پرندگان است شاید پرنده ای از این مسیر عبور کند و تخمی بر کف دست ما اندازد و برای ظهر نیمرو درست کنم. از او پرسیدند که: ملا ازتو خوش خیال تر هم هست؟ گفت البته. زنم است که اکنون روغن داغ کرده تا من تخم مرغ را به وی برسانم .
رجوی گفت من شعار سرنگونی می دهم  مریم هم از آنطرف می رود شعار راه حل سوم و از این جور چیز ها سرهم می کند.
دقیقا این ذهینت شخص رجوی بود که به آن خط رسیده و حتی نمی توانست واقعیت ها را از اذهان دور نگه دارد.
اکنون رجوی راه و استراتژی ندارد. فقط و فقط قصد گرفتار کردن اسیرانش در عراق در قالب تشکیلات و حفظ آن است و چشم به معجزه ای بنام تغییر اساسی در منطقه و تولید حکومت دیگری از نوع صدام دوخته است.
البته از فرقه ای بی انگیزه و بازنشسته و مریض احوال هیچ  راندمانی متصور نیست و اساسا غربی ها هم دیگر آنها را به عنوان جزامی می بینند.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا