این گرگ سالهاست که با گله آشناست

سران فرقه رجوی به بهانه حفاظت ازاموال پادگان اشرف، وپس ازقربانی شدن بیش از50 نفرکه فدای جاه طلبیهای آنها شدند تا سران فرقه بتوانند ازخون ریخته آنها برای خود دست به عوامفریبی و مظلوم نمایی بزنند، ودرادامه سناریوی ارتزاق از خون اعضای تحت اسارت نگه داشته خود، دست به  اجرای نمایش هزل،اعتصاب غذای کذایی ساکنین ازهمه جا بی خبرکمپ لیبرتی زدند وبعد ازگذشت چند هفته ازاعلام شکست وعقب نشینی ذلت بارازنمایش مسخره اعتصاب غذای اجباری اسرای کمپ لیبرتی،وشکست وخفت وخواری درتهدید وباج خواهی از دولت عراق ونهادهای حقوق بشری،این بارسران فرقه رجوی برای این که ازتب و تاب نیفتند وبه نوعی سرپوشی برسلسله شکستهای خفت بارگذشته وحالشان بگذارند ودراوج وقاحت وبیشرمی وبه دنبال سفیدسازی چهره کثیفشان،اعلام برپایی تظاهرات هواداران خارجه نشین برای آزادی 7نفرغیب شده پادگان اشرف را کردند!!!!. که این خود به تنهایی مهرتایید،واذعان به شکست و عدم تحقق خواسته، شوی اعتصاب غذای کذایی با هدف آزادی 7 نفر بوده است.
چندی پیش ازسیمای نفاق تصاویرهواداران سرخورده فرقه درکشورهای مختلف ازجمله کانادا وکشورهای اسکاندیناوی را نشان می داد که ازروز شنبه 28 دیماه برای آزادی هفت مفقودی فرقه وحفاظت کمپ لیبرتی دست به راهپیمایی به شیوه اسبهایی که برای رام کردنشان واداربه چرخیدن به دورخود می کنند،زده اند.
رجوی در راستای سیاستهای دجالانه اش تلاش میکند،تا با تحریک و بازی با احساسات هواداران اندک خارجه نشینش ازبازتاب ضربه وشکست سیاسی مفتضحانه نمایش اعتصاب غذای کذایی،آنها راهر طورشده دور و برخود نگه دارد و زمینه کلاهبرداری های خود را، ازآنها را فراهم سازد.
سران شیاد فرقه،هواداران خارجه نشین وفریب خورده هم را هر بار به بهانه ای به خیابانها می کشانند. یکبار به بهانه و اصرار بی مورد برای ماندن درپادگان اشرف!! یکباربه بهانه دفاع ازحقوق ساکنین لیبرتی واشرف،,مثلا گرامیداشت قربانیان فرقه،ودست به دامان امریکا شدن،یکباربه بهانه تامین حفاظت اسرای دوکمپ اسیرکش، یکباربه بهانه شرکت درتجمعات ایرانیان آزاده درمیتینگهای نوبه ای فرقه که مریم قجردرآنها گنده گویی نماید!! البته دیدیم ایرانیان آزاده درمیتینگهای فرقه را!! همگی ازکشورهای عربی وآفریقایی وآسیای میانه بودند که همین قضیه باعث رسوایی بزرگی برای دستگاه دروغ پرداز آنان شد،… رجویهای گستاخ، به همین ها هم بسنده نمی کنند وحتی برای خالی کردن جیب پناهجویان ایرانی هرازچندگاهی تقاضای دریافت مبلغی پول به بهانه برنامه اخاذی وکلاهبرداری ازآنان به نام همیاری می کند.
ازجنایتها وخیانتها ودغلکاریها وشیادیهای رجوی و دور باطل علمکردهایش،هرچه بگوییم،کم گفته ایم وتازه نوک کوه خیانت پیشگی آنها را نشان داده ایم.هرکس با نگاهی کوتاه وگذرا به همین یکسال اخیر وعملکردهای خیانتبار فرقه درحق اعضای اسیرش می تواند به صداقت این مدعا پی ببرد.
آری،رجوی خیانت پیشه درطی یکسال اخیرثابت کرد که،هرجا وهرزمان لازم باشد که خونی بیهوده بریزد تا لبان خون چکان خود را تروتازه نماید وتنی را، و روانی را،شکنجه کند یا جیبی را خالی وسرکیسه نماید یا برای فراربه جلوی خود جداشدگانی را خراب کند تا خودش را ازمهلکه وورطه نابودی واضمحلالی که درتقدیرش است ولو برای مدتی کوتاه به درببرد، ازهیچ ترفندی وحقه بازی فروگذارنخواهد کرد،و تا فروپاشی واضمحلال محتوم فرقه منحوسش این سیاست های ضد انسانی را ادامه خواهد داد،وهربار،با شیادی خاص خود،با مناسبت یا بی مناسبت قربانیان خود را به مسلخ می فرستد،زیرا این گرگ سالهاست که با گله آشناست.
ننگ وعار ورسوایی هردوعالم،نصیب رجوی باد که ازاساس وبن وریشه،دشمن خلق وایران وایرانی بوده وهست.
یوسف
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا