خانواده های گیلک: پشت نمایش ویلپنت درحمایت از رجوی، سیاست امریکا وصهیونیسم خوابیده است

متعاقب نمایش ویلپنت پاریس که پیامش تماما حمایت از تروریسم برای ایجاد بحران در منطقه و ثبات قدرتهای بیگانه طراحی شده بود , مریم رجوی را مامورکردند که جهت جلب رضایت امریکا و صهیونیسم به حمایت از تروریستهای داعش والقاعده و بقایای صدام بعثی برخیزد وکل سخنرانی دیکته شده اش را حول همین موضوع متمرکز کند وچنین هم شد ومریم قجر بی پرده باردیگر و رسما ازتریبونی که برایش مهیا کرده بودند ضمن خوشایند جلوه دادن بحران موجود عراق وسوریه وحمایت ازداعش با عبارت کذایی شورشگران وعشایرانقلابی به اربابان خود چراغ سبزنشان داد که این پتانسیل را دارد تا هرکجا که بخواهند سرسپردگی اش را نشان خواهند داد به شرط اینکه درعوض پاداش مزدوری یادشان نرود!
شماری ازخانواده های چشم انتظار گیلک ضمن تماس تلفنی وبعضا حضوری دردفترانجمن نجات گیلان درخصوص مضحکه ویلپنت پاریس یاد آورشدند که پرواضح است که پشت این قدرت نمایی کذایی طبعا امریکا وصهیونیسم ولابیهای مرتبط با آن صف کشیده اند وآنچه را قرائت میکنند که برایشان دیکته کرده اند صرفا به اینکه مزد خود را تمام وکمال دریافت کنند ولیکن حرف ما دقیقا به سازمان ملل که همواره سنگ حقوق بشررا به سینه میزنند این است که: " سازش ومماشات وحمایت ازیک سازمان تروریستی بس است و بیش ازاین راه به قربانگاه فرستادن عزیزانمان در زندان لیبرتی ساخته و پرداخته رجوی درکشور ناامن عراق را هموارنکنند که این همسویی با جنایت علیه بشریت را هیچگاه نخواهیم بخشید"
درخصوص تماس تلفنی وحضوری خانواده های دردمند گیلک ازمسول انجمن خواستند که مواضع مشروع و به حق خانواده ها را به جهانیان وهر وجدان آگاه و بیداری اطلاع رسانی کنند که درصدر نگرانیهای موجود سلامت و حفاظت اسرای گرفتار در زندان لیبرتی دغدغه خاطرآنان هست خصوصا اینکه شرایط فعلی عراق بسیاربحرانی وناامن است وطلب میکند که بطورعاجل اعضای نگون بخت گرفتاربه محل امنی انتقال داده شوند که ازنظرما امن ترین وایمن ترین محل زندگی برایشان کانون گرم و پرمهرخانواده و وطن زیبای خودمان ایران است.
خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه بدنام رجوی درخاتمه مطالبات مشروع خود ضمن محکوم کردن شوی ویلپنت ومشابه آن که با صرف هزینه های هنگفت انجام میگیرد اذعان داشتند چنانچه رجوی بخواهد براحتی با درصدی ازهزینه های انجام گرفته  درنمایش ویلپنت میتواند عزیزانمان را به کشورهای ثالث انتقال دهد ولیکن ما عمیقا واقفیم که رجوی به حمایت امریکا وصهیونیسم وحضورداعش والقاعده درسوریه خصوصا عراق چشم دوخته وابلهانه گمان میکند دراین رهگذرشاید آبی برایش گرم شود وازبحران لاعلاج نجات پیدا کند وخوب می داند که دارد قیمت آنرا ازرنج وشکنج وخون عزیزانمان می پردازد.
خانواده های چشم انتظارگیلک که ازبازگشت عضوجداشده ازفرقه رجوی رضا رجب زاده به وطن وکانون گرم خانواده مطلع شده بودند فرصت را غنیمت شمردند وازمسول انجمن خواستند که ترتیبی داده شود که بتوانند دردفترانجمن جهت کسب خبر از وضعیت عزیزانشان با رضا رجب زاده ملاقات و دیدارحضورداشته باشند که مسول انجمن نیزدراین خصوص قول مساعدت دادند که دراولین فرصت به درخواست خانواده ها اجابت خواهد کرد ودردستورکارشان قرارخواهد داد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا