مسعود رجوی

نام رجوی تداعی کننده ترور و خشونت و کشتار؟!

در هیچ ماهی از سال در این کشور نیست که دست رجوی و فرقه تحت سیطره اش به خون این مردم  مظلوم و بی گناه آلوده نشده باشد؟ در همین تیرماه که فرقه رجوی از آن به عنوان ماه مبارزه و برگ زرین یاد می کند؟!!  یاد آور حادثه ای تلخ از جنایات فرقه رجوی در سال 60 بوده است. رجوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست فرستادن جاسوسان و نفوذی های خود در ارگانهای مهم حکومتی را  پیگیری می کرد، در تیرماه 60 با یکی از همین نفوذی های خود،  با بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری جمع کثیری از رشیدترین فرزندان این ملت را به خاک و خون کشید که  در راس آن دکتر شهید بهشتی بود.
رجوی در تمام اوقات عمرش دست در دست بیگانگان دست به چنین اقداماتی زده است. درست در همین تیرماه است که  آمریکا هم از ناوشکن خود هواپیمای مسافر بری را هدف قرار داد و حدود 260 نفر از مردم بی گناه اعم از زن و مرد و کودک را به خاک و خون کشید.
اما نکته قابل توجه آنکه رجوی همواره از دکتر مصدق تعریف و تمجید کرده و به نوعی تلاش می کرد خودش را پیرو همان فرهنگ و ادامه دهنده همان راه نشان دهد و بیان می کرد که مبارزه را  در مداری بسا بالاتر به پیش می برد.  
مضحک تر از این ادعا وجود ندارد، اگر آن روز مصدق برای ملی شدن صنعت نفت با رژیم ستم شاهی مبارزه کرد و در این راه تمام سختیها را به جان خرید و همان موقع بهترین یارانش را از دست داد و جاه و مقام برایش ارزشی نداشت امروز رجوی کسی است که کیش شخصیت و جاه طلبی بهش اجازه نمی دهد که کمترین ریسک را بکند و همواره هوادارانش را قربانی خودخواهی های خود و سپربلای جان بی ارزشش نموده است. در ثانی مصدق برای این ملت و پیشرفت و در آمدن از یوغ رژیم شاهنشاهی تلاش کرد اما رجوی در اوج ذلت و خواری، با خرابکاری و بمب گذاری به جان ملت افتاد و همان اهداف پلید تروریست های عالم را پیگیری می کرد. مصدق در مقابل سلطه بیگانگان ایستاد و هزینه اش را پرداخت کرد اما رجوی  با کمال افتخار در بحث هسته ای با دادن اخبار کذب به بیگانگان برای مردم و کشور هزینه ایجاد کرد و در زمان جنگ نیز به جاسوسی و خوش خدمتی صدام پرداخت. لذا این دو کاملا با هم متضاد و در دو جهت متفاوت حرکت می کردند، مصدق در جهت منافع ملت و رجوی در جهت مخالف منافع مردم. در نتیجه ادعای همسویی رجوی با مصدق امری مضحک، سخیف و مشمئز کننده است.
آخر شرم و حیاء خوب چیزی است؟!  چگونه رجوی رویش می شود که خود را به  بزرگی  همچون مصدق بچسباند و  اظهار فضل کند؟!  الان نام رجوی مساوی است با خشونت و ترور و شهوت و سوءاستفاده جنسی از زنان.
باید گفت ای رجوی پلید! نه بویی از ایرانی بودن در وجودت هست و نه ادعای آن را داشته باش. تو مانند بازیگری هستی که در تمام این سالیان  در همه زمینه ها،  بالاترین نمره را  در فریب و مکر و نیرنگ و  خیانت گرفته ای  و هیچگاه هم از هیچ بزرگی نام نبر و خودت را هم تراز ندان.  زیرا وصله ناجوری هستی که با هیچ منطقی نمی توان  ترا به شخصی که ذره ای از انسانیت در وجودش هست، چسباند و گره زد.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا