خانواده ها

خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی بطور مضاعف از قربانیان رجوی هستند

چندی پیشتر دلنوشته رضا آزموده از جداشدگان فرقه بدنام رجوی که با مشقات زیاد توانسته است خود را به اروپا برساند و از شر رجوی و تشکیلات مافیایی وی راحت شده و به آرامش برسد را خوانده بودم. ایشان عنوان کرده بودند که مادرشان بشدت مریض احوال است وحالشان بسیار وخیم وتنها آرزویش حداقل داشتن یک تماس تلفنی با فرزند اسیرش درلیبرتی است ولذا آقای رضا آزموده دست به کار شدند وازطریق نماینده سازمان ملل درکمپ لیبرتی خواستند که فرقه رجوی این اجازه را به مرتضی آزموده بدهد که بتواند یک تماس تلفنی با مادر در بستر بیماری داشته باشد شاید که از حاصل این تماس با جگرگوشه اش قدری جان تازه بگیرد و چند صباحی به عمر مبارکشان افزوده شود یا اینکه  دستکم با شنیدن صدای فرزند اسیرش به آرزوی خود رسیده وآنگاه جان به جان آفرین تسلیم نماید.
متاسفانه سران تشکیلات مافیایی وبی رحم رجوی به دستورمریم قجرکه درفرانسه با دلارآغشته به رنج وشکنج وخون اعضایش وهمچنین دستمزد وطن فروشی به صدام به دنبال خوش گذرانی است نسبت به درخواست مشروع این خانواده بی تفاوت گذشتند و مادر آزموده بی آنکه موفق به شنیدن صدای عزیزش شود دربیمارستانی درتهران بدرود حیات گفتند ولعن ونفرین ابدی مرحومه به رجوی خائن ماند.
ضمن عرض تسلیت به بازماندگان خصوصا فرزندانش رضا ومرتضی آزموده برای آن مرحومه نیزطلب مغفرت وشادی دارم.
جا دارد که یادآوری کنم که متاسفانه موارد مشابه زیادی درخانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان دارم که پدران ومادران وخواهران وبرادران اعضای گرفتاردرفرقه رجوی با وجود چشم انتظاری ودرج نامه هایشان درسایت نجات مبنی بردرخواست ازرجوی خائن برای ملاقات وچه بسا یک تماس تلفنی با عزیزانشان درلحظه های واپسین عمرشان بی آنکه به آرزویشان برسند جان به جان آفرینان تسلیم کردند وهم اکنون نیزمواردی ازاین دست داریم ازجمله مادر عضو اسیر لیبرتی اسماعیل پورمحمدعلی بازکیایی دربستربیماری هستند وبواسطه حضورهمسرایشان آقای محمدحسن پورمحمدعلی بازکیایی دردفترانجمن نجات گیلان که شرح ملاقات ونامه ودرخواست ایشان ازرجوی انعکاس یافته درسایت نجات  که اجازه بدهد فرزندش بتواند ولویک تماس تلفنی با مادربیماروچشم انتظارش داشته باشد که متاسفانه تا این لحظه ازجانب رجوی جوابی دریافت نکردند وکماکان درانتظارشنیدن صدای فرزندشان از زندان تحت کنترل رجوی ازلیبرتی هستند.
پرواضح است که مریم قجر فرصت طلب در انتظار آنست که پدران ومادران سالخورده چشم انتظاردرعشق سوزان دیداربا عزیزانشان و یا شنیدن صدای جگرگوشه گان خود بسوزند وجان بدهند وآنگاه همچنانکه پس ازمرگ جانگداز مادر آزموده پیام تسلیت ازسوی مریم قجرسنگدل انتشاریافته بخواهد دجالانه آنان را در ردیف خانواده های مجاهدین قلمداد کند وبه زعم ابلهانه خویش سوء استفاده نماید.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا