کسی که جان آدمها برایش هیچ ارزشی ندارد و برای انسانیت هیچ ارزشی قائل نیست

جان انسانها همیشه با ارزش ترین چیز بوده و هست ولی به نظر من در کمتر جایی جان انسانها از جان دادنشان جلوی دوربینها ارزش کمتری دارد اما این را من خودم به عینه دیده و لمس کردم و در جایی از این کره خاکی و در همین سالهای اخیر که البته هم اکنون هم ادامه دارد جایی را تجربه کردم که جان انسانها فقط این ارزش را داشتند که جلوی دوربینها کشته و نفله شوند و از صحنه جان دادنها فیلمی گرفته شود که ارزشی بالاتر از جان خود آدم ها داشته باشد و این را نه از سر کینه بلکه واقعا از سر تجربه می گویم که در مدت 10 سال چندین بار این تجربه را کردم که انسانها را به دم تیغ کشتن میدادند تا از آنها فیلمی بګیردند که با کشته شدن ما بگویند ما مظلوم هستیم و عمری برای خود بگیرند من در صحنه 6 و 7 مرداد 1388 در اشرف بودم که چطور میخواستند با کشته شدن ما از آمریکایی ها امتیازی بگیرند که ما داریم کشته میشویم ودستمزد مزدوریش را بگیرد و در 19 فروردین 90 که بعد از تمام شدن صحنه در جلساتش گفت که من انتظار داشتم که هزاران نفر کشته شود ولی چقدر کم کشته دادیم یعنی جان 36 نفر برایش چقدر کم بود اگر واقعاً کسی بود که برایش جان آدمها مهم بود حداقل به جای اینکه بگویند چقدر کم کشته دادیم و من انتظار بیشتر از این را داشتم می گفت اگر میدانستم اینقدر کشته میدهیم بخاطر یک تیکه زمین که آنهم در نهایت دو دستی به عراقی ها دادیم اینهمه لج بازی نمیکردم ولی نه این حرفها را نمیتواند بزند چون واقعا برای ریختن خون تک تک اعضای خودش برنامه ریخته و میخواهد همه افراد که در سالیان سال در اشرف بودند و الان که دیگر قلعه اشرف فرو ریخت و اسناد این همه سال جنایت،  همین افرادی هستند که سالیان سال آنجا بودند میخواهد همه به نحوی از بین بروند هم سود تبلیغاتیش را میبرد و هم اینکه اسناد جنایاتش را از بین میبرد برای همین است که میگوییم که جان آدمها برایش ارزشی ندارد و الان هم نه تنها زنده ماندن افرادی که سالیان سال در اشرف بودند برایش سودی ندارد بلکه بر علیه خودش است و مرگشان برایش سود بیشتری دارد و این را هم این روزها میبینیم که با خروج هر نفر از فرقه چقدر حقایق فرقه و شخص رجوی روشن میشود و با مردن هر کدام چقدر دارد برای خودش تبلیغات میکند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا