چگونگی تبلیغات در ستاد داخله فرقه رجوی

ستاد داخله فرقه رجوی یکی از مراکز نیرویی بود درزمانی که من در اسارتگاه اشرف بودم تحت مسئولیت زهره قائمی بود،علاوه برستاد داخله زهره قائمی مسئولیت چند یکان دختران وزنان اسارتگاه اشرف را که تفکیک جنسیتی شده بودند ومختص به زنان بود را برعهده داشت که در جوار ستاد داخله قرار داشت، نفرات زیادی در این ستاد از زنان معترض تشکیل شده بودند ودر واقع امر برای سرگرم کردن زنان ودختران یکی از اصلی ترین کارهای این ستاد تبلیغی بود، یعنی این ستاد هم فال بود وهم تماشا.
درزمان تصرف اسارتگاه اشرف توسط امریکایی ها،برای نمایش آزادی و نمایش برخوردار بودن زنان از امکانات کامپیوتر و کلاس های فتوشاپ وغیره بارها ازفرماندهان امریکایی ها دعوت به دیدن ازاین کلاسها شده بود دراین رابطه این ستاد تلاش می کرد ازدختران جوان و زیبا برای این نمایشات استفاده کند.
روزی دوستم که آنهم ناراضی بود برایم تعریف کرد: درستاد داخله برای رد گم کردن وبرای کاهش فشارهای تشکیلاتی زیادی که برروی من اعمال می کردند،تصمیم گرفتم که یک کار تبلیغی انجام دهم،این کاردرستاد داخله  بنام تراکت زنی وتبلیغ چهره مریم رجوی نام گذاری می شد. برای اینکار با کنترل تشکیلات از یکی ازمادران بنام مادر باباخانی [این پیرزن مادرمرضیه باباخانی است که به دستوررجوی درخودسوزی بدلیل دستگیری مریم رجوی درپاریس شرکت کرد،این پیرزن شدیدا مغزشویی شده است] استفاده نمودم وبا کنترل تلفنی که تشکیلات داشت مادر باباخانی به داخل کشور، یکی از دفاتر تراکت زنی درتهران تماس گرفت واین مادربه دروغ گفت مادر دختری است که دخترش گم شده است وازوی بی اطلاع است وگفت عکس دختر گم شده اش را برای آن دفترمی فرستد، من در ادامه تلفن به آن آقا که دفتر کار تراکت زنی داشت گفتم عکس دختراین مادر را برای شما ایمیل می کنم ویک شماره حساب ازفروشنده گرفتم ویک مبلغی را هم بیعانه فرستادم تا وی عکس دختراین مادررا درنقاط مختلف تهران نصب کند وعکس بگیرید وبرای ما با ایمیل بفرستد بعدازاینکه عکس ها بدست ما رسید ما مبلغ کامل را برای وی فرستادیم،من درواقع عکس جوانی های مریم رجوی را برای فروشنده فرستادم تا شناسایی نشود، درواقع ستاد داخله که ستاد تبلیغی هم بود اینگونه با شیوه ها وترفند های مختلف به مراکزی در تهران وشهرستانها زنگ می زدند وکارهای تبلیغی خود را انجام میداند وعکس وفیلم را به تلویزیون سیمای مقاومت که مربوط به فرقه رجوی بود می دادند تا آنها تبلیغ کنند بگویند ما در ایران هوادار داریم وهواداران مجاهدین در داخل تبلیغات به نفع مجاهدین انجام میدهند.این شیوه ای بود که خانم معترض استفاده کرد وتا مدتها بهره برد که فشار تشکیلاتی از روی وی کمتر شود. با این تعریف من بیشتر به دغل و دروغ های فرقه رجوی پی بردم که هرچه تبلیغات ونمایش ازهواداری وپخش تراکت وتبلیغات به نفع مریم ومسعودرجوی کرده اند ویا در آینده نمایش بدهند همه دروغ است وآنها با این شیوه ها وشگرد ها است که موفق می شوند تبلیغی بنفع سران فرقه مجاهدین انجام بدهند وافراد را شستشوی مغزی کنند،باید بگویم این فرقه مخرب هیچ پایگاه مردمی در ایران ندارد.

زهرا سادات میرباقری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا