کشورها

نامه شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک به رئیس جمهور آلبانی

به یک جریان تروریستی وفرقه گرا " نه " بگویید وازشرکت درهمایش ویلپنت انصراف بدهید
آقای بوجارنیشانی رئیس جمهورمحترم آلبانی
با سلام وآرزوی بهترین ها برای شما
بهترینها برای شما دراین است که شخصیت وهویت مردم خواهی وعدالت دوستی تان را ناآگاهانه درهمدستی ومشارکت دریک جلسه گرامیداشت تروریسم درویلپنت پاریس زیرسوال نبرید وبه لوث وجود یک فرقه مخرب کنترل ذهن آلوده نفرمایید.
همچنانکه مستحضرید هم اینک شمارزیادی ازعزیزانمان درپس سالیان اسارت ودربدری وقطع ازخانه وکاشانه ودنیای آزاد موفق به ورود به کشورتان در شهر تیرانا شدند و  امیدوارهستند که با کمک شما وتسهیلاتی که دراختیارشان می گذارید آگاهانه مسیرزندگی شان را تعیین کرده و بدور از نگاه و کنترل تشکیلات سیاه رجوی دراروپا اقامت گزینند واین شما هستید که میتوانید درحمایت ازجداشدگان ازیک جریان تروریستی بواسطه یک امرانسانی و خیرخواهانه نام شما درسینه تاریخ به نیکی ثبت شود.
آقای رئیس جمهور
ما شماری ازخانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی از استان گیلان هستیم که عزیزانمان بی آنکه بخواهند در دستگاه مغزشویی وکنترل ذهن خطرناک رجوی سالیان هست که رنج عظیمی را به جان خریدند وازعمرشان آنچنانکه باید لذت نبردند.
ما والدین وبستگان آن اسیران بارها وبارها برای رهایی آنان ازاسارت رجوی با تقبل رنج سفربه کشورناامن عراق مسافرت نمودیم ودربزرگترین قلعه مغزشویی رجوی دراشرف سابق به تحصن نشستیم ولیکن به واسطه کارشکنی رجوی متواری موفق به دیدارعزیزانمان نشدیم وحال که اندک اعضای سابق به کشورشما پناهنده شدند انتظارداریم تسهیلاتی فراهم کنید که منجربه ملاقات ودیدارحضوری مان با عزیزانمان گردد و قبلتر از آن درخواست داریم که با انجام تحقیقات ضروری اندر شناخت هرچه بیشتر هویت و ساختار تروریستی فرقه رجوی برای حفظ شخصیت و پرستیژ خود و سایرهمکارانتان ازشرکت درجلسه گرامیداشت تروریسم درسالن ویلپنت پاریس امتناع بورزید و به تروریسم افسار گسیخته رجوی که برای کشورتان خطرناک خواهد بود " نه " بگویید.
با کمال احترام
شماری ازخانواده های چشم انتظارگیلک
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا