عملکرد سازمان مجاهدین خلق

پیش بینی کج و معوج شما غلط ازآب درآمد!

نوشته ی آقای هادی محسنی که قبل از انجام توافقات اتمی منتشر شده بود، محتوای شدید برعلیه هرنوع مذاکرات اتمی را داشت و ازدولت های 6گانه (بیشتر آمریکا) بخاطر مماشات گری وعدم کشتار قسمت اعظم مردم ایران گله مند بوده وآنرا تهدید هم میکرد!
نوشته ی مورد بحث " تله زهرآلود اتمی, هم مماشاتگران, هم تمامیت رژیم ایران را مسموم کرده است "، نام دارد که دررسانه های رجوی منتشر شده بود.
 ازنظر او، این فرقه ی رجوی بوده که 14 سال تمام دام گسترانید تا هم رژیم ایران وهم دولت " مماشاتگر"؟! آمریکا را دچار مسمومیت کند!
معنی این حرف این است که اگر کسی حاضر به حمله به ایران نمیشد، محکوم به مسموم شدن بود درتله ای که باند رجوی گسترده بود  وبهمین جهت طرفین دعوا بطور بالسویه وبالمناصفه مسموم گردیدند!
به خود متن آقای هادی محسنی توجه شود:
"در تله اتمی که حدود 14 سال پیش گذاشته شد دو طرف گرفتار شدند: الف – مماشاتگران ب – رژیم ولایی ایران. این هر دو هم اهدافی را دنبال می کنند: طرف ولایت فقیه تا بحال سعی کرده با استفاده از ضعف منفعت طلبانه مماشاتگران, با آنها و جامعه بین المللی بازی کند و با دروغهای ذاتی خودش و لایق مماشاتگران راه بمب سازیش را ادامه دهد. طرف مماشاتچی هم حداقل 2 هدف را دنبال کرده است: 1- هدف اعلام نشده که طبق آن از ماهیت تروریستی رژیم ایران سوء استفاده کند و بقول خود رژیم , منطقه و دنیا را باایران هراسی مواجه سازد. حکومت ولایت فقیه سعی می کند رژیم هراسی را ایران هراسی جا زده و منافع خود را دنبال نماید. مماشاتگران با این هدف اعلام نشده و با عنوان رژیم هراسی منافع لابیهای نفتی و میلیتاریستی را تا حد ممکن تامین می نماید".
اینجاست که گفته اند آقا میپذیرد ونوکر نه!
اوبامای مماشاتگر؟؟!! که درهرصورت قوی ترین مرد سیاسی کشور قدرتمند آمریکاست، بارها اعلام کرده که ایران بمب اتمی نخواهد ساخت ولی آقای محسنی که ازنظر افراطی بودن وخونخواری براو برتری دارد، قبول نمیکند که ایران بمب نساخته، نمیسازد ونخواهد ساخت!
اما هراس بوجود آمده درجهان، واقعا " ایران هراسی " بود که بموجب این تبلیغات جریانات کم وبیش دشمن بشریت، موفق شدند که مردم ایران را دچار سختی های ظالمانه وتحریم کرده ودرعوض هیچ کاری نتوانستند برعلیه حکومت ایران بکنند!!
 به مسئله فروش نفت که میرسیم، باید گفت که بخش عمده صادرات نفت ایران که به چین است وآنها مستقیما آنرا صرف صنایع غول آسای خود میکنند وصحبتی ازلابی های نفتی ومیلیتاریستی نمیتواند درمیان باشد!
علاوه براین، ایران کمترین مقدار نفت را صادر میکند ومماشاتگران هم که  تقریبا نفتی ازایران نمیبرند تا منافع لابی ها را تامین کنند!
لطفا باین سئوال جواب دهید که اگر مماشاتگرانی از نوع دولت اوباما منافع لابی های نفتی را پاس میدارند، لابی های نئوکان شما ازمنافع کدام قشر دفاع میکنند؟؟
ازمنافع اسلحه سازان که بازارشان با جنگ های بنیان کن داغ تر میشود؟؟!!
 هادی خان چنین مینویسد:
"2 – هدف اعلام شده. آن هم اینکه ادعا می کند, میخواهد بهر ترتیب که شده جلو بمب سازی حکومت ایران را بگیرد. علیرغم اهدافی که هر دو طرف معامله دنبال می کنند این افشاگریها همه شان را مسموم کرده است.از علائم مسمومیت, همین ادامه کسالت آور مذاکرات است که مرتب تمدید میشود. هر کدام از طرفین سعی می کند طرف مقابلش با دلیل و یا با عصبانیت و غیره میز مذاکره را ترک نماید. چون هر دو با مسمومیت اتمی مواجه هستند و در تله زهرآلود اتمی وارد تونل تاریکی گشته اند ".
خوب اگر شما رژیم ایران و عاملین مماشاتگر؟! لابی های نفتی را یکجا مسموم کرده اید، دیگر چه مشکلی دارید؟ دلواپسی تان برای چیست وآیا میترسید که با ادامه ی روند موجود، لابی اسلحه فروشان ضعیف تر بشود؟!
این ترک کردن های میز مذاکرات هم که دربازی های دیپلماتیک یک عرف شناخته میشود، بالاخره علیرغم میل وخواست شما پایان یافت و بنظر میرسد که سم شما آنقدر هم مهلک نبوده ویا رژیم ومماشاتگران پادزهر آنرا قبلا تهیه دیده بودند!
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا