چهره واقعی فردی که کنترل مالی سازمان مجاهدین در دست اوست

رجوی او را به عنوان طرف رابط مالی با دولت صدام و گرفتن کوپنها به وزارت نفت معرفی کرده بودند. ماهی سه میلیون بشکه نفت بهشان می دادند خواستند تا جنگ نشده سهمیۀ شش ماه را یکجا بگیرند که یک ماه تمام یاسر مالی به وزراتخانه های نفت و صنایع می رفت تا این سهمیه را آماده کند. تا اینکه بعد از گفتگوی رجوی با رئیس اطلاعات که فیملش بیرون آمده است توانستند آن را بگیرند. از سال ۲۰۰۳ هم که همراه مریم رجوی به اروپا امده است و در المان زندگی می کند، کماکان کارش دنبال کردن مسله پولشوئی های سازمان مجاهدین هست …


 محمد طریقت منفرد (اسم مستعار یاسر — اسم پاسپورت: لولاکیان)

 در مقاله قبلی اشاره ای به اسم محمد طریقت منفرد کردم، در این نوشته می خواهم این فرد را به هموطنان عزیز بشناسانم که نامبرده کی هست.
 محمد طریقت منفرد با نام مستعار یاسر مالی ازمسئولین بالای سازمان مجاهدین است که با پاسپورتی به نام لولاکیان در اروپا تردد می کند. نام برده بچه تهران است، الان ساکن المان شهر برلین است وی از اعضای قدیمی سازمان هست. در سال ۱۳۶۴ عضو مرکزیت سازمان بود وهمیشه در ان رده های بالا بوده است. اقای محمد طریقت منفرد از سال ۱۳۵۸ به این سو مسئول مالی سازمان بوده و هست.در سال ۱۳۶۱ به خارج ایران امد. از سال ۱۳۶۱ به این سو در مسافرت ها از پاسپورتی به نام لولاکیان استفاده می کند.
 از همان سال ها مسئول اجرایی امور مالی سازمان است، یعنی مسئولیت و کنترل تمام مالی دست وی است. یکی از مهمترین کارهایش گرفتن دلار های که کشور های خارجی مانند صدام حسین، عربستان سعودی، اسرائیل و…قسمت دیگرتحویل گرفتن کوپنهای نفتی اهدایی صدام حسین بوده. یعنی حاصل گفتگوهای رجوی با صدام از وزارت نفت عراق، تحویل گرفتن دلارهای حاصل از فروش این کوپنها و نگهداری حسابهای آنها در زونکنهای مربوط به قسمت فروش نفت در بخش مالی سازمان بود. در شهریور سال ۸۱ یعنی شش ماه مانده به شروع جنگ یک نامۀ نامبرده که با دیکته کردن مسعود رجوی بود، وی برای وزارت نفت عراق نوشته بود برای گرفتن کوپن های ۱۸ میلیون بشکه نفت بابت سهمیۀ شش ماه به علت خطر شروع جنگ و بسته شدن راه و نوسان قیمتها نوشت. (که این نامه را اقای قربانعلی حسین نژاد به عربی ترجمه کرد.) با امضای خودش، چون رجوی او را به عنوان طرف رابط مالی با دولت صدام و گرفتن کوپنها به وزارت نفت معرفی کرده بودند. ماهی سه میلیون بشکه نفت بهشان می دادند خواستند تا جنگ نشده سهمیۀ شش ماه را یکجا بگیرند که یک ماه تمام یاسر مالی به وزراتخانه های نفت و صنایع می رفت تا این سهمیه را آماده کند. تا اینکه بعد از گفتگوی رجوی با رئیس اطلاعات که فیملش بیرون آمده است توانستند آن را بگیرند. از سال ۲۰۰۳ هم که همراه مریم رجوی به اروپا امده است و در المان زندگی می کند. در اروپا هم مانند عراق به عنوان رابط مالی با سازمان ها وکشور های که به این سازمان پول می دهند معرفی شده است.وی کماکان کارش دنبال کردن مسله پولشوئی های سازمان مجاهدین هست. در این جریان اخیر که سه نفر(بابک نیک طالعان – شیرین معینی همسر بابک – مصطفی زارع) اعضا سازمان از البانی به المان انتقال شان داده اند تحت مسئولیت اقای محمد طریقت منفرد (یاسر مالی) کار می کردند. که توسط پلیس دستگیر شدند که مبلغ زیادی پول داشتند حمل می کردند. این اقای یاسرمالی این اعضا یا هوادران را که برای پول شوئی استفاده میکرد که هر کدام تاریخ مصرفی داشت به قول خود قاطر نامگذاری کرده بود که بعد از مدتی از دور خارج می شدند. اینهم یک نوع جنایتی است که سازمان مجاهدین با اعضا خودش انجام می دهد. به امید روزی که در دادگاهی ذیصلاح این افراد محاکمه شوند وخودشان اقرار کنند تا کنون چه تعداد از جوانان این وطن را به این شکل بیچاره کرده اند. اقرار کنند که چه مقدار از بیگانه گان پول دریافت کرده اند.
حمید رضا بی کس، وبلاگ صدای خاموش شدگان
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا