یادمانده هایی از مناسبات فرقه رجوی – قسمت چهارم

انتخاب کلینتون

درزمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میل سازمان به انتخاب شدن بیل کلینتون بود و بهمین علت سران فرقه تلاش کردند که فضای داخل تشکیلات را با آن انتخابات کمی آکتیو کنند. بحث های سیاسی می گذاشتند و مزاح میکردند که اگر ایشان رئیس جمهور شود به ما کمک می کنند ما رژیم ایران را سرنگون کنیم!
حال آنکه امروزه این سیاست عوض شده وسازمان برای شکست دموکرات ها که بیل کلینتون هم ازاین حزب بود، شب وروز دعا میکند و درعوض با افراطی ترین جناح های جمهوریخواهان که طرفدار جدی حمله ی نظامی به ایران هستند، نرد عشق میبازد!
درهرصورت، درآن زمان سران فرقه خیلی روی نیروها کار کردند که حالت پاسیونفرات  را تبدیل به آکتیور کنند.
شب ساعت دو وسی دقیقه بود یک مرتبه از تمام بلندگو ها شیپور پیروزی زدند!
 درآن ساعت همه نفرات خواب بودند که هراسان بلند شدند.
یک تعدادهم درراهروهای آسایش گاه می گفتند همه به سالن غذاخوری بروید که یک پیام فوری آمده! خیلی ها فکر کردند که پیام دراین نیمه شب آمده باید خیلی داغ باشد وحتماً درایران یک اتفاق پیش آمده که دراین وقت شب همه را به سالن می برند. همه متعجب شده بودند وخیلی ها از من سوال می کردند چه خبر تو که رادیو داری گفتم من تا ساعت 12 خبری مهم درباره ایران نشیدم.
چون عجله وسراسیمگی درکار بود، یک سری لباس خواب را نتوانستد عوض کنند با همان لباس رفتند ویک سری فقط شلوار پوشیده حتی کمر آن را هم نبسته به سالن رفتیم.
بچه ها از هم سوال می کنند چه شده است که این وقت شب، این آهنگ ها درتمام قرارگاه ها زده می شود حتماً یک خبری خیلی بزرگی هست.
در سالن یک سری از مسئولان به رقص کردی یا ترکی پرداختند. واقعاً صحنه خندآور بود بعضی ها خواب آلود بودند هنوز بیدار نشده بودند تا اینکه مسئول قرارگاه آمد وپیام را خواند از طرف مسعود خان بود درآن پیام آمده بود شما با انقلاب مریم توانستید درآمریکا تغیرات بوجود بیاورید ورئیس جمهور دلخواه شما به کرسی کاخ سفید نشست. شما حساب کنید که درد شما آمریکا بوده که با خواسته ما رئیس جمهور دلخواهمان پیروز شده است!
یک سری با حالت ناراحتی سالن را ترک کردند وادامه پیام را هم گوش نکردند ویک سری هم شروع به تکه پرانی های کردند که فردا ما درکنار بیل کلینتون خواهم بود خلاصه ما درنیمه شب به پیروزی کلینتون هم رقص کردیم!
یادم است که یکی از بچه ها به نام مسعود بعداز پیام به مسئول قرارگاه گفت ایشان در آمریکا پیروز شده به ما چه ربطی دارد مگر ما آمریکایی هستیم وطرفدار او؟ مسئول قرارگاه گفت او از خواهر مریم حمایت کرده وگفته اگر رئیس جمهور شدم به شما کمک خواهم کرد گفت این را می توانستید درروز هم بیان کنید که نیمه شب نفرات را با این شکل خنده آور به سالن نمی آوردید!
مسئول گفت می خواهیم درتاریخ ثبت کنیم، مسعود گفت بیل کلینتون در کشورش تاریخ ندارد که ما آن را ثبت کنیم وخلاصه سران فرقه دنبال آکتیو کردن نفرات بودند و با این کار همه را چند روز سرکار گذاشتند!
گوشه ای اززجر کشیدن های بچه ها در کمپ اشرف را  ملاحظه فرمودید؟
بعدا مسئولین گفتند که مگر شما تماماً دراختیار رهبر نیستید که رهبر آن شب یک پیام داده وهمه به جایی بدهکار شدن به رهبری طلب کارهم  شدید؟!
رهبری آیه قران است می داند که در آینده چه خواهد شد وچون می داند به همین خاطر می خواهد شما هم درجریان باشید!
اما مسئله اینجاست که  بعداز بیل کلینتون دو دوره 8 ساله رئیس جمهور درآمریکا روی کار  آمده اما آینده خوب که مسعود خان با آمدن بیل کلینتون برای نفرات پیش بینی کرده بود محقق نشد والان خود فراری ویک سری نفرات اسیر هم درعراق گرفتارشدند که نمی دانند تکلیف آینده چیست وفقط دنبال اعزام به یک کشور ثالث هستند!!
بلی ما به رقص آمدیم، ما درحمله آمریکا به افغانستان از خود بی خود شدیم رقص شادی کردیم که چند روز دیگر ما از عراق به افغانستان خواهیم رفت تا از آنجا بهمراه ارتش آمریکا به ایران حمله کنیم!
ما ساده لوحانه رقصیدیم ومسعود خان ومریم خانم به ریش وسادگی ما خندیدند!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا