عملکرد سازمان مجاهدین خلق

حضوراجتماعی مجاهدین رجویست،تنها درمغزهای علیل قابل درک است!

این روزها دکان آقای محمد  محدثین رونق خوبی دارد و چپ وراست با او مصاحبه میشود تا با تحلیل های نامشخص خود ازاوضاع پیچیده ی کنونی، سرهایی را گرم کند ویا لابد بدنبال پررویی هایی که درمقابل بت اعظم نشان داده بود، توبه اش را علنی وجنجالی کند!
درمصاحبه ی نامبرده با رسانه های رجوی آمده است:
"  محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران – شرایط ایران امروز، از نظر سیاسی مثل قرون وسطای اروپاست. ولی یک چیز مشخص است و آن هم پیام مجاهدین که عبارت است از «روح ایستادگی و مقاومت»، در جامعه ایران وجود دارد. هر چند که گاهی وقتها ممکن است این دیده نشود. ولی در هر فرصتی و در هر شرایطی که کمترین امکانی پیدا بشود، این روح ایستادگی و مقاومت خودش را نشان می‌دهد ".
وقتی به این آقایان توصیه میکنیم که بجای اینهمه رجزخوانی، ساعاتی از شبانه روز را به مطالعه بپردازند تا از طرح این حرف های غیر علمی خودداری ورزند، کف بردهان آورده وما را مزدوران مماشاتگری میدانند که بجای عمل (مثلا جاسوسی برای بیگانگان و انقلاب ضد خانوادگی طلاق و دورانداختن فرزندان، برقراری سیستم  تعدد زوجات برای مرشد اعظم و  ناکارآمد کردن جنسی بقیه  و…) به خواندن کتاب به نظریه پردازی متهم مان میکنند که گویا حاصلش نیز افزودن برعمر حکومت ایران است!
ازاین آقا باید پرسید که  اگر رژیم ایران ازنظر سیاسی (روبنا) قرون وسطایی است، پس ازنظر اقتصادی چیست و آیا آنهم قرون وسطایی است؟!
اگر هست، تعریفی ازساختار اقتصادی قرون وسطی دراروپا ارائه دهید تا با وضع فعلی ایران مقایسه شده وآنگاه بشما نشان دهیم که  در چه سطحی ازکم سوادی غوطه ورید و ادعای " در نوک پیکان جامعه ی بشری بودن " تان چقدر مضحک است!
درست است که هیچ یک از دوران های تاریخی، بطور ناب درهیچ کشوری بوقوع نمی پیوندد ولی این اشکال سبب آن نمیشود که ما سمت وسوی اصلی دوران را ندیده و موضعگیری مناسب درمورد آنرا نداشته باشیم!
آیا مجلس شورای ملی موجود درایران- علیرغم هر ایرادی که میتوان بدان وارد کرد- میتوانست دراروپای قرون وسطی وجود داشته باشد؟!
اگر درقرون وسطی مجلسی وجود داشت، این مجلس میتوانست فقط نمایندگان فئودال ها وکم وبیش برده داران باشد با تعدادی ازاشراف!
آیا مجلس شورای اسلامی ایران ازچنین مشخصاتی برخوردار است؟! وآیا اساسا فئودالیزم بعنوان شکل غالب واصلی ساختار ایران است و حتی آیا شما نمونه های کمی ازاین سیستم را میتوانید درایران کنونی نشان دهید؟!
 محدثین میگوید:
" مجاهدین چه می‌گویند؟ مجاهدین حرفشان یک چیز بیشتر نیست: این رژیم و نظام ولایت‌فقیه باید با تمام اجزاء و دارودسته‌اش سقوط کند و جایش را بدهد به یک حکومت مردمی. این حرف ما است که دیگر ولایت‌فقیه، بی‌ولایت فقیه! ولایت‌فقیه، مدره و غیرمدره ندارد. ولایت‌فقیه، اصلاح‌پذیر و رفرم بردار نیست. این حرف ما است ".
آیا این حکومت مردمی مورد نظر شما شبیه همانست که درمناسبات درون گروهی خود برپا ساخته اید؟! واگر آری، ازشما سئوال میشود که اگر قراربود که این سیستم مسلط درگروه شما مردمی نباشد، عملکردتان به چه شکلی بود؟!
 به عرض تان برسانم که تعریف حکومت مردمی ازنظر افراد وجریان ها یکسان نیست.مثلا نئوکان های معبود شما- ازجمله سرهنگ مک کین ها- ابدا به سیستم های غیر مردمی شیوخ مرتجع منطقه، حکومت های غیر مردمی نمیگویند!
مقام ومنزلت مسعود رجوی درسیستم شما بگونه ایست که این خودشیفته ی مشهور، جوابگوی قانون و هر نهاد زمینی نیست درصورتی که ولایت فقیه هرچقدر هم اختیارات گسترده ای داشته باشد، دربرابر قانون و مقررات، دارای محدودیت های روشنی است!!
محدثین ادعا میکند:
"… کما این‌که خیلی از آدم‌ها که از داخل کشور می‌آیند، می‌گویند که حرف مردم این است. مردم می‌گویند سرنگونی رژیم. آنها که بتوانند مقداری اعتماد کسب کنند، اعتماد مخاطبین‌شان را جلب کنند، می‌گویند مجاهدین؛ پیام مردم، پیام سازمان مجاهدین است ".
باوجود تمامی نارضایتی ها وکمبود های موجود، ما که درداخل کشور نشسته ایم، نشانی ازسرنگونی نمی بینیم وکسانی که این حرف ها را بشما میرسانند، مطمئن باشید که با خلوص نیت با شما به گفتگو ننشسته و ساده تر اینکه دست تان میاندازند!
وهمچنین:
"…خواهر مریم گفت:…کمی قدرتهای خارجی از پشت رژیم بیایند کنار، یک مقداری رژیم را به‌خاطر جنایتهایش، به‌خاطر قانون‌شکنی‌هایش، به‌خاطر نقض قوانین بین‌المللی، به‌خاطر جنایتهایش در داخل ایران و در منطقه مورد مواخذه و محاسبه قرار بدهید، آن موقع ببینید صحنه چقدر متفاوت است و ملت چقدر برای یک قیام آماده‌اند ".
این مسئله بازهم برای هزارمین بار ثابت میکند که چشم فرقه ی رجوی ناامید ازمردم، کماکان به تحرکات قدرت های خارجی است وعاجزانه ازآنها درخواست دارد که  نوعی واردایران شده وزمام امور را بدست رجوی بسپارید وگرنه هیچ قدرت خارجی درحال سرکوب مردمی درایران نیست که درحال قیام هستند!
ونهایت اینکه ابراز توبه وبیان ندبه در پیشگاه مسعود رجوی در قالب تعریف وتمجید از سران فرمالیته ی شورای مرکزی؟! سازمان:
"…اعضای سازمان مجاهدین، زنان و مردان عضو سازمان مجاهدین، زنانی مثل خواهر مژگان، زنانی مثل خواهر زهرا مریخی، زنانی مثل خواهر زهره اخیانی، اینها سرمایه‌های ملت و جامعه ایران‌اند. اینها کسانی هستند که می‌توانند جامعه و مردم ایران را به سمت رفاه، به سمت خوشبختی، به سمت پیشرفت به سمت جامعه‌ای دموکراتیک پیش ببرند…".
میزان سود وزیان این سرمایه ها را درداخل مناسبات رجوی دیده وارزیابی کرده ایم واحتیاج به تعریف شما- با وجودی که  میدانیم برای بیعت مجدد با آنهابه میدانشان کشیده اید- نبود و ما این سرمایه های بزرگ را از سال ها قبل وبدست رئیس جمهور مریم که شما برای ماتعیین کرده بودید، به تصاحب شخص مسعود رجوی درآورده ایم وخیال دبه کردن هم نداریم!
نوید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا