اضمحلال فرقه رجوی

صدور اطلاعیه از جانب خانواده ها اوج وحشت و درماندگی فرقه رجوی

ارگان تبلیغاتی رسوای رجوی موسوم به سیمای آزادی دریک ادعای سخیف ومضحک اوج وحشت خود را درقبال عکس العمل خانواده ها نسبت به قربانی شدن فرزندانشان درجریان موشک باران کمپ لیبرتی که ناشی ازسنگ اندازی وممانعت سران این فرقه درقبال روند انتقال اعضا ازاین کمپ به کشورثالث می باشد را به نمایش گذاشت.سیمای ضد آزادی فرقه دربخش خبری خود مدعی شد که خانواده های قربانیان حمله موشکی درداخل ایران ضمن صدوراطلاعیه ای با محکوم کردن حمله به لیبرتی عوامل رژیم ایران درعراق را عامل این فاجعه دانسته وازسازمان رجوی حمایت کردند!! این دروغگویی سخیف وآشکار درشرایطی صورت می گیرد که سرکردگان این فرقه تروریستی درطی سالیان ازخانواده بعنوان بزرگترین عنصربه اصطلاح ضد مبارزه نام می برد و وقیحانه آنها را با فرهنگ لمپنیزم خود کانون فساد می نامید!!.سرکردگان وقیح وآبرو باخته رجوی گویا فراموش کرده اند که چگونه با بسیج عوامل سرسپرده مزدور و دیگر سگان  هار رهبری عقیدتی فرقه همین خانواده های قربانیان واسیران را که بعد ازسالیان به امید دیداربا عزیزانشان  خود را به اطراف سیاج اشرف رسانده بودند سنگ باران  کردند! آنها گویی فراموش کرده اند که براثر اصابت سنگ ها و گلوله های دست سازسربی دست خانم سکینه وادیان خواهرهمین رضا وادیان راشکستند وبسیاری ازخانواده های دیگررابه سختی مجروح کردند. حواریون سنگدل و بی آبروی رجوی فراموش کردند که چشم درچشم پدران ومادران پیراسیران دربند بدون اینکه ازموی سفید آنها شرم وحیا داشته باشند فریاد می زدند "ننگ ما فامیل الدنگ ما "!! واسیران را تحت تاثیرشدیدترین فشارهای روحی  و روانی مجبور به شرکت درشوی تلویزیونی خود جهت توهین به خانواده های خود می کردند!  راستی سرکردگان بی عاطفه  و شقی رجوی را چه شده که که به یکباره دلسوزخانواده های داغدارشده اند! آنها دروحشت ازآگاهی روزافزون خانواده ها درخصوص نقش رهبران این فرقه  درقربانی شدن اعضا که ناشی ازسنگ اندازی هایشان درپروسه انتقال آنها به آلبانی واصراربرماندن درکشور نا امن عراق می باشد سعی دروارونه نشان دادن حقایق وکمرنگ کردن افشاگری خانواده های قربانیان دارند. ولی موضع گیری های قاطع روزهای اخیرخانواده های قربانیان حمله موشکی که رجوی را مقصرومسئول اصلی قربانی شدن عزیزانشان می دانند بخوبی نقاب دلسوزی کاذب ازچهره کریه رجوی ها را برکشیدند وپنجه های غرق درخون آنها را درمنظر جهانیان برملا می سازند.براساس این منطق معروف عملکردها چه زود ماهیت ها را برملا می سازد رجوی یک روزبعد ازتهاجم موشکی ودرحالیکه هنوزاجساد قربانیان برزمین مانده بودند با سرهم بندی آمار اغراق آمیز میزان خسارت مالی وارده را به مبلغ 10 میلیون دلار برآوردکردند!!تا اربابان منطقه ای وبین المللی خودرا سرکیسه کنند آنها با این معامله کثیف باردیگر ثابت کردند که ازهیچ اصول وپرنسیبی پیروی نمی کنند وهمچنین نشان دادند که به چه دلیل تاکنون برماندن اعضا درکشور ناامن عراق  که جولانگاه تروریست هایی ازجنس وقماش خودشان است اینقدراصراردارند وچرا درمسیر توافق برای انتقال اعضا سنگ اندازی می کنند! رجوی سودای کثیف تجارت خون اعضای نگونبخت اسیر را در سر دارد.فارغ ازاینکه  درطول تاریخ ثابت شده است کسانی که تلاش کردند خون بی گناهان را سرمایه حیات ننگین خود کنند راه به جایی نبرده اند زیرا همیشه خون خواهان زنده و بیدارند.
علی اکرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا