عملکرد سازمان مجاهدین خلق

نسل دانشجو اسیر در زنجیر فریب رجوی – قسمت پایانی

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
اما این پایان کاراین نسل نبود آنها درگام بعد توسط رجوی ازعواطف خود بریدن وعشق،علاقه،حق طبیعی دوست داشتن وتشکیل خانواده ازآنها سلب گردید ودرگرداب جنون ایدئولوژیکی رجوی بنام انقلاب وطلاق گرفتارشدند.رجوی با شیوه های پیچیده کنترل ذهن به آنها چنین القاء کرد که می بایست همسرخود را طلاق داده وفرزندان را به حال خود رها وکانون گرم خانواده را که به زعم رجوی کانون فساد است را متلاشی ومنفجرکرد و به جای آنها عشق به مسعود ومریم را درکانونی ترین مکان احساسی یعنی قلب قرارداد.رجوی خانواده را دشمن اصلی خود می دانست زیرا تا زمانیکه عشق وعواطف خانواده دراعضا زنده است محال است بتواند اراده را درآنها ازبین ببرد وخودرا بعنوان ارزش مطلق درذهن وضمیرآنها بنشاند به همین خاطربرای سالیان آنها را ازاین بدیهی ترین حقوق اولیه یعنی ملاقات وکسب اطلاع ازخانواده محروم ساخت.رجوی ضداحساس وعاطفه دراین راه تا آنجا پیش رفت که این نسل را مجبور ساخت به پدرومادر واعضای خانواده شان فحش وناسزا بدهد ونسل محجوبی که روزی جسارت این را نداشت درحضور پدرومادرش حتی پا درازکند وتنها انگیزه شان اززندگی بوسه زدن بردست وپای این فرشتگان زمینی بود با فلاخن های رجوی ساخته بارانی ازسنگ برسروصورت آنها روانه کرد وآنان را به زبان  رجوی "الدنگ ومایه ننگ " معرفی نمود.براستی رجوی سنگدل بیرحم با روح وروان آنها چه کرده است.
 برغم گذشت 14 سال ازسقوط صدام دیکتاتور و ارباب جنایتکار رجوی و تغییرحاکمیت سیاسی وبعد خلع سلاح این فرقه تروریستی و انزجار و تنفرعمیق مردم عراق ازاین قاتلان فرزندان خود ونبود هیچ چشم اندازسیاسی واستراتژیکی برای بقاء براستی چرا اینقدررجوی برماندن درعراق با آن همه چالش های نظامی وامنیتی اصراردارد؟! چند بارباید کمپ لیبرتی موشک باران وتعداد زیادی بخت برگشته قربانی ودهها خانواده داغداروعزادارشوند، تا کی رجوی ضدبشرمی خواهد به تجارت کثیف خون وارتزاق مالی وحیات خائنانه دنیوی درقبال قربانی کردن اسیران ادامه دهد؟!.چرابه پدرومادران این اسیران اجازه ملاقات ودیداربا عزیزانشان را نمی دهد تا آنها با امکانات وهزینه شخصی خود برای انتقال آنها ازعراق به یک مکان امن تلاش کنند؟!.رجوی مزدور و مریمش دراوج بمبارانهای سنگین نیروهای ائتلاف اعضا را در بیابانهای خشک وسوزان مناطق مرزی تنها گذاشته وبه زیرچتراربابان منطقه ای،آمریکا واروپایی خود خزیدند وهم اکنون با خون این قربانیان سودا می کنند باید بدانند که آنها را از آه دل مادران وپدران رنجدیده که درآخرین روزهای زندگی دیدن عزیزانشان را تمنا می کنند گریزی نیست.بگذاردزدان ومعامله گران بی شرم بین المللی ومدعیان دروغین حقوق بشردست دردست رجوی درقبال اشک وناله وزجه خانواده ها سکوت کنند ولی بی شک روز رهایی اسیران فراخواهد رسید.
درسالروز16 آذر و روز دانشجو با یادآوری این پروسه تلخ وعبرت آموز ازهمه عملکردهای رجوی جنایتکارباید با صدای رسا فریاد زد،امروزدرس اول درمحیط دانشگاه وبرسرکلاس های درس نه تاریخی بزرگ به رجوی وافشای جنایت های او درحق دانشجوهاست.باید درهمان زنگ اول با خطی درشت وخوانا برتخته نوشت دانشجو بیداراست ازرجوی بیزاراست وبا صدای بلند باید فریاد زد، چرا دوستان سابق ما درلیبرتی زندانی و اسیرند؟!
اکرامی    
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا