نتایج خوشایند برجام ؛ طناب دار رجوی وطن فروش

قبل ازهرچیز توافق هسته ای و اجرای تمامی مفاد برجام برخاسته ازاقتدارنظام وملت ایران برما ایرانیان شریف ومقاوم مبارکباد.
 دیپلماسی قدر ایران زمین بجای تقابل نظامی با امریکا هنردیپلماتیک وسیاست خارجی مبتنی برتعامل سازنده را پیشه خود کرد وسرانجام با کسب دستاوردهای عظیم سیاسی سایه خانمانسوز جنگ را ازسر دو کشورایران وامریکا وچه بسا طیف وسیعی ازکشورهای منطقه بدورنگهداشت ودر پرهیزاز تنش مواضع نوعدوستی و صلح طلبانه ملت ایران را برای همیشه به ثبت رساند.
با التزام ایران به تمام مفاد برجام ازانتقال اورانیوم غنی شده به روسیه وبه حداقل رساندن تعداد سانتریفیوژها براساس توافق وین وآماده سازی نطنز و فردو و تعویض قلب راکتور حال نوبت به امریکا وسایرجامعه جهانی رسیده است که با اندک تغییردردیپلماسی منفعت جویانه خود زودی به اجرای تمام مفاد برجام همت نهاده و به لغوکامل تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران تن بدهند.
دراین وانفسا طیف وسیعی ازدشمنان بوگندوی ایران زمین ازجمله فرقه بدنام ووطن فروش رجوی درعدم اجرای برجام وشکست توافقات هسته ای هرچه درتوان داشتند درکینه ورزی علیه ملت ایران دریغ نکردند وخواستارتحریم هرچه بیشترعلیه مردمان ایران زمین شدند.
اما سرانجام دیپلماسی مقتدرانه سیاست خارجی دولت کنونی آقای روحانی رشته های ضدمیهنی بیگانگان وازجمله  سران تشکیلات مافیایی رجوی را پنبه کرد وازپنبه های آن طناب داررجوی وسایرجریان های تروریستی ازجمله داعش درمنطقه را بوجود آورد چرا که به قطع و یقین ایران بعد از برجام نقش محوری کیفی وبسزایی درروند تحولات منطقه ازجمله عراق وسوریه درپس زدن منازعات و تروریسم وبه حاکمیت نشاندن صلح وآرامش خواهد داشت.
ایران قدرتمند وعزیزما به جهان ثابت کرد که هیچگاه درپی کسب سلاحهای هسته ای نبوده ونیست وبا التزام کامل به توافقات هسته ای وبرجام ازسوی دیگربه آنان اطمینان خاطرداد که درصورت بروز شیطنتهای امریکا وسایرشرکاء میتواند به سلاح هسته ای دست یابد وتوانایی هسته ای ایران مقتدرانکارناپذیراست.
حال رجوی کوتوله چپیده درسوراخ موش را دریاب که میخواهد با خوش خدمتی و آویختن به بیگانگان وخیانت به ملت ایران  به قاره ایران چشم طمع داشته باشد!!؟؟ زهی خیال باطل وبچه گانه!!
پوراحمد
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.