خانواده ها

مصاحبه با فرامرز شیخ بگلو؛ پدر ابوالفضل شیخ بگلو- اسیر رجوی در لیبرتی عراق

س- آقای  فرامرزشیخ بگلو، شما هم اکنون درکنار ما ودر مراسم تحویل برادران بهادری ودر شهر خودتان جلفا حضور دارید، چه احساسی از این مجلس شور انگیز دارید ودرمورد فرزند خود که هنوز موفق به رهائی از تشکیلات مافیایی رجوی نشده، چه حرفی دارید؟
ج- من ابتدا به خانواده بهادری بخاطربرگشت خوش یمن فرزندانشان تبریک میگویم. این استقبال و عواطف فوق العاده ی انسانی که درآن بنمایش گذاشته شد، مرا دچار بغض وگریه ی شادی کرده وحرف زدن را مشکل تر کرده است. من بوی فرزندم را ازاین دوجوان همشهری ام میگیرم. فرقی ندارد که چه کسی آزاد میشود. چون همه ی ما خانواده ها درد مشترک چندین ساله را حس میکنیم.
همه ی ما یک درد مشترک عمده بنام اسارت فرزندان مان دردست مسعود رجوی ظالم داریم که عمر آنها را به  نیرنگ وفریب به فنا داده ومارا دچار مصیبت جانکاهی کرده است.
چنانکه شهروز بهادری درصحبت اش گفت، درآنجا ودرداخل تشکیلات، اجازه ای به دیدار دوبرادر نمیدهند و وای به حال ما که میخواهیم ازداخل ایران به لیبرتی برویم وبخواهیم با فرزند خود ملاقات نماییم!
شهروز میگفت که فرزند من ابوالفضل هم قصد جدایی دارد ولی سران فرقه با فریب آموختن کامپیوتر و انتقال به اروپا، فعلا مانع فرارش شده اند.
س- بعنوان پدر یک اسیر رجوی، چه توقعات ودرخواست مشخصی دارید؟
ج- من طی این سال های سخت، به همه کاری دست زده ام که فرزندم را برگردانم. شخصا باین نتیجه رسیده ام که فرزندم به تنهایی قادر به شکستن این حصار نیست وباید ما با دادن عرض حال به ارگان های حقوق بشری جهانی  ومسئولین دولت عراق، رجوی را درتنگنای بیشتری بگذاریم.
فرزندم را فریفته وبه طمع زندگی بهتر دراروپا، ربوده اند که من میخواهم هرچه زودتر اورا به ایران یا کشورهای اروپایی انتقال دهند. من ازوضع سلامتی او بخاطر اوضاع بسیار بد عراق، شدیدا نگرانم.
پسرم بیش از یک دهه است که به عراق برده شده وتاکنون هیچ تماس تلفنی با من نداشته است.
ابوالفضل تنها پسر من است ومن دوست دارم که مانند دیگر پدران، اورا ببینم، درآغوشش گرفته وزندگی خوبی برایش ترتیب بدهم.
من ازاینکه نتوانسته ام اورا داشته باشم و حق پدری را درموردش اعمال کنم، بسیار ملول و غمگین ام.
س- اگر مطلب دیگری دارید، بیان کنید.
ج- نظر من این است که تمامی خانواده ها باید دست بدست هم داده وبا مراجعه انبوه به لیبرتی وتحصن نامحدود با جمعیت زیاد، مانع  وقوع خطر برای فرزندان خود شده، با آنها ملاقات کنیم و ازاسارت شان خارج کرده ودرحد وسع مان کمک کنیم که زندگی آزاد وسرفرازانه ای داشته باشند.
ما هنوز هم منتظر تحقق قول کمیساریا ومقامات عراقی هستیم والبته این صبر ما بی پایان نخواهد بود!
با تشکر از شیخ بگلوی گرامی
مصاحبه کننده: فرید
تنظیم کننده: سعید
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا