نقض حقوق بشر

کوتاهی سران فرقه رجوی در جابجایی زندانیانش به کشور ثالث

سران سازمان مجاهدین که تمام جنایتهای ناشناخته دنیا را انجام میدهند و عناصر خود را با هزاران ترفند و حیله در اختیار دارند، برای آنکه بتوانند از افشای خیانتهای خود جلوگیری نمایند به هر روشی متوسل میشوند تا هیچ کس از این فرقه مخوف نتواند فرار کند و اقدام به افشاگری ننماید.
سرکرده جانی فرقه رجوی با وجود آنکه ترورها و جنایتهای فراوانی در حق مردم مظلوم کشورمان انجام داد، به عناصر خود نیز هیچگونه ترحمی نداشت و آنها را با روشهای مختلف از بین میبرد که از نمونه های ان آلان محمدی و قربان ترابی میباشد که البته بسیارند از این قبیل افراد که بخاطر تناقض پیدا نمودن با رهبری خودساخته فرقه تروریستی رجوی، به کام مرگ رفتند و هیچ کس نیز پیگیر چگونگی کشته شدن انها نبوده و نیست.
از یکسال قبل که جابجایی عناصر فرقه شیطانی رجوی به آلبانی شروع شده، سران خائن این سازمان تروریستی به عناوین مختلف میخواستند از این نقل و انتقالها جلوگیری نمایند و برای همین در ابتدای این جریانات با اعزام 14 نفر موافقت نمودند تا بعد از فشارهای کمیساریای پناهندگی این تعداد به 40 نفر در هفته رسیده بود و در آخر سال میلادی که گروه اعزامی به 26 نفر تقلیل پیدا کرد که البته لیست این تعداد نیز بعد از گذشت سه هفته به مسئولین داده شد تا خانواده ها بتوانند با افراد منتقل شده آشنا شوند که فرزند آنها در این بین بوده یا خیر.
و اما اکنون که از آخرین اعزام عناصر فرقه رجوی به آلبانی بیش از سه هفته می گذرد، چرا هیچ انتقالی صورت نمی گیرد و عناصر فرقه رجوی به آلبانی طبق برنامه قبلی اعزام نمیشوند؟
چرا نماینده های کمیساریای پناهندگی و نهادهای حقوق بشری که ادعای آنها به هفت آسمان می رسید اکنون هیچ صدایی از آنها به گوش نمی رسد؟
چرا دولتهایی که برای محکوم نمودن به اصطلاح رعایت نشدن حقوق بشر در کشورمان جلسات متعدد گذاشته و توسط عامل و مزدور خود یعنی احمد شهید اقدام به صدور بیانیه های مختلف ضدبشری در مورد ایران می کنند، در مورد جنایتهای سران سازمان مجاهدین که نمونه بارز آن همین جلوگیری از جابجایی عناصر فریب خورده اشان به آلبانی میباشد هیچ گونه حرکتی از خود نشان نمی دهند؟
آیا ارگانهایی که ادعای حقوق بشری مینمایند در قبال سازمان مجاهدین ذی نفع می باشند که نمیتوانند حتی یک ساعت ملاقات برای پدران و مادران پیر از سرکرده جانی این فرقه جانی بگیرند؟
منتقل نشدن عناصر فرقه رجوی به آلبانی، نشانه هایی از یک خیانت دیگر برای این بیچاره هایی است که عمر خود را به خاطر اهداف پوچ و بی هدف سرکرده خائن این سازمان به هدر داده اند می باشد که همانند دفعات قبل که براحتی طعمه آنها شده و کشته می شوند و اکنون نیز که سرکرده سازمان تروریستی رجوی اقدام به جابجایی مغزهای فرتوت خود به آلبانی نموده، به این عروسکهای خیمه شب بازی دیگر احتیاجی ندارد و آنها برای یک درگیری ساختگی مناسب میباشند تا مظلوم نمایی این جنایتکاران که ماهیت آنها به تمام دنیا شناخته شده می باشد بیشتر کنند تا اربابان تروریست آنها از جنایتهای این جنایتکاران حمایت کنند.
انجمن نجات استان گلستان ضمن محکوم نمودن جلوگیری از انتقال عناصر فرقه رجوی به آلبانی توسط سرکرده جانی آن، از کلیه ارگانهای به اصطلاح حامی حقوق انسانها درخواست دارد تا برای جلوگیری از یک درگیری ساختگی دیگر که باعث  کشته و زخمی شدن عناصر فریب خورده سازمان مجاهدین در لیبرتی میشود، هر چه زودتر اقدام به جابجایی این زندانیان به کشور ثالث و آلبانی نموده و جان آنها را نجات دهند.
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا