اضمحلال فرقه رجوی

کوه اگر بجنبد اشرف زجا نجنبد

چه شعاری؟!!! چی فکر میکردیم چی شد؟!!
سال سال این چند سال        هرسال میگیم دریغ از پارسال
این تصویر همان مریم رجوی است که در عملیات موسوم به چلچراغ برای ورود به شهر مهران به نیروهایش که در رکاب و پیاده نظام ارتش بعث صدام بودند فرمان آتش به پیش میداد و در پی آن شعار امروز مهران فردا تهران را در بین نیروهایش طنین انداز نمود اما ببینید دست سرنوشت از آنجا که با شعار فریبنده آزادی مردم ایران دقیقا نقطه مقابل منافع و مصالح مردم قدم برداشت و در خیانت به مردم و وطن از هیچ گونه رذالت و مزدوری و وطن فروشی برای صدام و بعدا آمریکا و انگلیس و حتی اسرائیل فروگذار نکرد. روند تنزل ازشعار امروز مهران فردا تهران تا وضعیت امروز شان که هر روز خوار و خفیف تر در منجلاب بی وطنی و بی هویتی کاسه لیس کشور های غربی، امریکا و اسرائیل شده اند که حضور در این کشور ها و شرکت در تجمع مشترک با عربهای مقیم اروپا در زیر پرچم کشورهایی که دولتشان ضد مردم خودشان و ضد مردم ایران با شعار های عربی و با تصاویر و آرم هایی از خلیج فارس که آنرا به خلیج عربی تبدیل نموده اند برای مریم افتخاری است. و دیدیم که چگونه در سایه سیاست های خیانت طلبی و مردم فروشی و وطن فروشی مجاهدین چگونه اشرف فرو ریخت و سران مجاهدین آواره و بی خانه و کاشانه در نوبت پذیرش آلبانی به نتایج ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا با دولتمردان آلبانی چشم دوخته اند.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا