عملکرد سازمان مجاهدین خلق

تغییرات اجتماعی باین سادگی ها نیست آقای رجوی!

ازنقطه نظر این فرقه ی عهد عتیق – که البته مانند داعش  والقاعده وطالبان برای تبلیغ و ترویج عقاید پوسیده اش از تکنولوژی مدرن هم به وفور و گشاده دستی استفاده میکند – تغییرات اجتماعی خیلی ساده ودر حد ترقه درکردن عده ای نوجوان در یک چهارشنبه ی سوری است!
ازاین روست که اینهمه نیرو برای هرچه ویرانگرتر کردن این روز بسیج کرده تا این تغییرات اجتماعی انجام گیرد!! و با تبدیل این آتش بازی های مهیب به شورش عمومی و تغییرات اجتماعی  وآنهم تا سطحی که حکومت سرنگون گردد وآنها براریکه ی قدرت نشسته و رجوی برنامه های اشرف نشان خود را درمحدوده ی جغرافیایی وسیع تری برقرار سازد بهمین سادگی!
باوجود اینکه این دعوت های چند دهه ای این فرقه ی فریبکار وخودفریب، نتیجه ای برایشان نداشته، بازهم دست ازاین مسخره بازی ها وفراخوان دادن های خود نمیکشند و میپندارند که ممکن است قانون احتمالات این بار بنفع آنها عمل کند!
اگر با این خوشبینی رجوی همراه شده و فرضا ماهم قبول کنیم که ممکن است، نتیجه ی این آتش افروزی ها و ترقه بازی ها  این بار؟!همان خواهد شد که رجوی میخواهد (شورش کور)، بازهم خیری ازآن عاید مردم نخواهد شد!
شورش های کور یا بشدت سرکوب میشوند ویا افتادن مهار کنترلشان بدست سرویس های خارجی واراذل واوباش، نتیجه ای جز ویرانی کشور ونابودی زیر ساخت ها نخواهد داشت!
رجوی ازکجا میداند که این سرویس های خارجی ویا اراذل واوباش، قدرت را دو دستی باو خواهند سپرد!
اگر واقعا هم این اعتقاد را دارد، باید قبول کند که رهبر اراذل و اوباش است و یا گماشته ی سرویس های اطلاعاتی بیگانه وباید دراین مورد به مخاطبین خود جواب دهد!
تجربه ی بی مروت زندگی نشان داده که با وجود شرایط لازم، آن دسته ازتغییرات اجتماعی که با برنامه های دقیق وبشدت مطالعه نشده انجام گرفته، نتیجه ی خوشی نداشته وازاین روست که مردم با استفاده ازاین تجارب تلخ ودرعین حال گرانقدر، ازاین نوع شورش های کور حمایت نخواهند کرد!
اگر این نوع شورش ها ازاقبال مردمی سود نمیبرد، چرا رجوی اینهمه روی آن مصر است؟!
جواب این سئوال این است که رجوی که درتمامی عرصه های سیاسی- اجتماعی پذیرای شکست های تلخی شده و هیچ نوع پیروزی ای را دراین چهار دهه تجربه نکرده، بس چه کار باید بکند؟
چه کند بینوا همین دارد!
یا اینکه برسر عقل بیآید وبا یک انتقاد از عملکرد ویرانگرش، طمع ازقدرت و… بکشد که باتوجه به شخصیت او ومیزان گناهان کرده اش، انجام این کار برایش مقدور نیست!
اودچار یک جبر اجتماعی – شخصی خود ساخته شده و لیاقت غلبه براین جبر را ندارد!
سعید
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا