همکاری با بیگانگان

مجاهدین، شادی روباه و دمش؟!!

اخیرا بازهم یکی ازبرنامه های شبهه دار سازمان ملل، موجب حیرت مدافعان ومنادیان واقعی حقوق بشر شد. از قرارمعلوم آقای احمد شهید بعد ازبرکناری بحث برانگیزچندی پیش خود مجددا درسمت گزارشگر ویژه سازمان ملل درامورحقوق بشرایران منصوب شد.این درحالی است که احمد شهید پیشتر برای تدوین گزارش خود در امور ایران به مستندات تهیه شده توسط فرقه تروریستی رجوی متوسل شده بود.این اقدام  بیانگرآن است که این فرد تا چه حد بازیچه سیاسی است.زیرا بطورکلی بررسی مسائل حقوقی یک کشوربا مراجعه به مخالفان آن کشور یکی ازمنسوخ ترین شیوه ها محسوب می شود.
گزارش هایی که احمد شهید در طول چهارسال سمتش تنظیم کرد نه فقط مغرضانه بلکه به لحاظ ارزش علوم سیاسی فاقد زیربنایی ترین معیارهای تحقیق و نتیجه گیری بوده است.منابع این گزارشگر ویژه برای تنظیم گزارش خود مستند نبوده وبیشتراطلاعات خودرا از گروه تروریستی رجوی  گرفته است و این موضوع بخوبی گویای این است که احمد شهید درمقام گزارشگر ویژه سازمان ملل ارزشی برای حق وحقانیت قائل نیست وآنچه درنگارش گزارش های وی تاثیرعمده دارد مسائل سیاسی است تا بیان واقعیت. درگزارش این گزارشگر دیدارهای وی با خارجه نشینان که بخش برجسته ای ازآن است است خودنمایی می کند همچنین  وی از کشورهایی که مقدمات این دیدارها را فراهم کردند تشکرمی کند درصورتیکه مشخص است آقای احمد شهید بیش از90 درصد گزارش خودرا براساس دروغ های گروه تروریستی رجوی تنظیم کرده است.گروهی که عامل ترور بیش از17 هزار نفرازمردم ایران است و طی سالیان طولانی است که عده زیادی ازاعضای خود را به صورت اسیر و گروگان درعراق به شکلی غیرانسانی زندانی کرده است وآنها را ازابتدایی ترین حقوق انسانی خود همچون ارتباط با دنیای آزاد،دیدارچند دقیقه ای با والدین واعضای خانواده خود محروم کرده است و با اعمال بدترین شکنجه های روانی و جسمی درحق  آنها روی جنایتکاران تاریخ را هم سفید کردند که بهترین مدرک دراین رابطه خاطرات اعضای جداشده ازاین گروه است.همچنین جنایتهایی که رجوی درحق زنان عضوگروهش از تجاوز به آنها گرفته تا درآوردن رحم شان و…روا داشته برکسی پوشیده نیست زیرا که خانم ها بتول سلطانی وزهرا میرباقری که خود ازقربانیان این جنایت رجوی بودند وبعد ازرهایی ازاین گروه خشن دراین مورد بطور مبسوط افشاگری کردند.حال درکمال ناباوری همین گروه تروریستی رجوی که براساس هزاران برگ سند و پرونده ی متقن بزرگترین ناقض حقوق بشراست به منبع مورد استناد گزارش های احمد شهید تبدیل شده است! وجای تعجب نیست که ابقای احمد شهید موجب شادی وهیجان فوق العاده سران این گروه تروریستی شده است که این روزها سرازپا نمی شناسند! بنابراین می توان گفت که احمد شهید با هیچ اصل ومنطقی شایستگی احراز سمت گزارشگرویژه سازمان ملل درامورایران را ندارد وارتباط تنگاتنگ وی با گروه تروریستی رجوی مصداق همان ضرب المثل روباه ودمش معروف است! امید است که سازمان ملل به این مهم توجه کرده ودرراستای بازگرداندن اعتبار به جایگاه خود چهره کاملا بی طرف وغیروابسته ایی را جایگزین احمد شهید کند.

سید سعید علویان  

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا