عملکرد سازمان مجاهدین خلق

رجوی را به ده راه نمیدهند، سراغ خانه ی کدخدا را میگیرد!!

درمورد انتقال اسرای رجوی ازاشرف به لیبرتی، برابر قرارداد موجود بین رجوی از یکسو و دولت های ذینفع وسازمان ملل متحد ازسوی دیگر، باید گفت که دیگر مدت تعیین شده برای ماندن این اسرا درکمپ ترانزیتی لیبرتی سپری شده و تا این ساعت میبایست کسی از گروگان های رجوی درلیبرتی نباشد!
اما رجوی که مردم را بیشعور میداند، خودرا به آن راه زده وبازهم امتیازاتی درکمپ لیبرتی میخواهد!
گوآنکه این احتمال هم که رجوی با سروسامان دادن به زندان کمپ تیرانا، ممکن است این گروگان ها را بدانجا منتقل کند، اما ظاهرا این امکانات درآلبانی درحد مطلوب مهیا نشده و باند مجاهدین رجوی برسر لیبرتی کماکان چانه زنی میکنند تا برای مهیا ساختن زندان تیرانا، وقت بیشتری داشته باشد؟!
درهر صورت، فرقه ی رجوی اطلاعیه یا فراخوانی باتیتر " فراخوان به تضمین حفاظت مجاهدان اشرفی در لیبرتی و سپردن عاملان حملات به اشرف و لیبرتی به‌دست عدالت " در رسانه هایش منتشر کرده که درآن گفته شده است:
" در این نامه، ضمن محکوم کردن دخالتهای جنایتکارانه رژیم آخوندی در عراق، آمده است: یکی از جنایتهای پوشیده که هنوز انجام دهندگان آن بدست عدالت سپرده نشده اند، کشتار پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی توسط مالکی و نیروهای تحت امر اوست….کسانی که این جنایتها را مرتکب شدند دشمنان مردم عراق و همان مفسدینی هستند که مردم عراق در تظاهرات خود برای اصلاحات خواهان محاکمه آنها هستند ".
نوع  وماهیت دخالتهای ایران روشن نشده تا محکوم هم بشود!
آیا این دخالت های ادعایی مبهم، بیشتر از دخالتهای نظامات سلطه گر جهانی و مرتجعین منطقه و پادوی حقیر آنها بنام باند رجوی است که داعش ها را آفریده و نصف کشور عراق را بدست آنها داده است و…؟!
اگر اینطور نیست که نیست، چرا این دخالت ها مورد اعتراض قرار نگرفته است؟!
دیگر اینکه ماهم ازبرپایی هرمحاکمه ی که درمورد جنایت های انجام شده درمورد اسرای اشرف و لیبرتی ومردم عراق، حمایت کرده و از شما میخواهیم که از این خواست ما حمایت کرده وکمک کنید که جنایتکاران درهر مقام، لباس وملیتی به پای میز محاکمه کشیده شوند!
اگر این انجمن ها و آکادمیسین های موهوم، اطلاعی از ماهیت ترانزیتی کمپ لیبرتی ندارند، میبایست این موضعگیری را بعد از بررسی کم وکیف قضیه انجام داده و اینگونه به عامل دست جنایتکاری مانند رجوی گرفتار نمی شدند!!
درادامه میخوانیم:
انجمن پزشکان و آکادمیسینها در دفاع از حقوق بشرمی افراید: از سازمان ملل، کمیساریای حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان میخواهیم از جنبه انسانی مسؤلیت پذیرفته و از دولت عراق بخواهند که این جنایتکاران را به دست عدالت بسپارد. حفاظت از ساکنان لیبرتی در برابر تهدیدات امنیتی وظیفه مبرم دولت عراق است که نسبت به آن متعهد شده است ".
به محاکمه که میرسد، ما  نظرخودمان را درپاراگراف بالا مطرح کرده وخواستار تعمیم داده شدن این محاکمه شدیم واز شما وفراخوان دهندگان مشابه وحامی شخص رجوی  خواستیم که پیگیر قضیه بوده و لا اقل دراین مورد همکاری مشترکی داشته باشیم!
 موضوع دیگر اینکه، دولت عراق هم درسطح و وضعیت جاری خود از ساکنان لیبرتی حمایت میکند  واگر دراوقاتی حمله ی خمپاره ای به این کمپ میشود، ازدولت عراق نباید انتظار داشت که زمانی که خود درشهرهایش مورد حملات وسیع تر ازاینها هم قرار میگیرد، بتواند کار مهمی انجام دهد!
شما بجای طرح این درخواست سخت، بطور ساده به رجوی گوشزد کنید که این گروگان های خود را به کشورهای امن تر اروپایی انتقال دهد که کاری بغایت عملی تر از جلوگیری برخورد گلوله های خمپاره به کمپ لیبرتی است!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی
آذربایجان شرقی
ایران
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا