اعضاء جداشده از فرقه رجوی

نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

عالیجناب دیوید جونز عضو پارلمان عوام انگلستان
آقای عزیز
جای بسی تاسف است که شاهد ملاقات جنابعالی با مریم رجوی در اورسورواز پاریس باشیم.
بنده مطمئن هستم که قصد شما حمایت از خواسته های مردم ایران است. ولی دری که در اوورسوراواز بدین منظور زده اید درب اشتباهی است که تنها باعث خواهد شد که درد و رنج مردم ایران که نزدیک به چهار دهه است تروریسم و افراطگرایی مجاهدین را تجربه میکنند بیشتر گردد.
بنده داود ب ارشد تحصیل کرده انگلستان و از اعضای عالیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت مجاهدین با سابقه ای سی ساله هستم. مسئول شاخه ترکیه و سپس پاکستان این تشکیلات جهنمی بوده ام.
مریم رجوی در حال وطن فروشی به نماینده مجلس عوام انگلستان
آقای جونز عزیز
هرچند نمیتوان انگیزه های افراد را به زیر سوال برد. ولی در هر صورت چه بدلیل مالی یا شخصی و یا منافع سیاسی صحیح نیست که با زندگی کسانی همانند بنده و دوستانم که گرفتار و اسیر مجاهدین هستند و با ترک بهترین زندگیهایشان با هدف کسب آزادی و دمکراسی به مجاهدین پیوستند ولی خودشان را گرفتار و قربانی یک فرقه دیکتاتوری – تروریستی که توسط زوج مسعود و مریم رجوی اعمال و هدایت میشود یافتند بازی کرد.
کسانیکه در کمپ لیبرتی و قبل از آن در اشرف گرفتار و اسیر این فرقه بودند تنها کاربردشان برای مریم رجوی کاربرد باروت برای آنتنی شدن در رسانه های غربی است. و هرچه این باروت بیشتر بسوزد صدایش بیشتر بوده و انعکاسات بیشتری برای زوج رجویها در رسانه ها ایجاد میکند.
چگونه ممکن است که در قرن۲۱ با کسانیکه ادعای خلافت میکنند و خود را فرستاده خدا و نماینده او در زمین معرفی میکنند، و یا خود را صاحب مال و جان و ناموس بشریت روی زمین میداند دست داد؟
با همین محتواست که مریم رجوی حرمسراهایی مملو از زنان مجاهد عضو فرقه برای خلیفه “مسعود رجوی” ساخته است. اگر شکی دارید خواهشمندم که از وی بخواهید که آنرا بطور رسمی تکذیب کند. چون او بدروغ و دجالگرانه بطور شفاهی و در جلسات خصوصی مسئله را تکذیب میکند. چیزیکه اگررسمی و علنی انجام شود همه مجاهدین متوجه میشوند که حرمسرا سازی و همخوابگی دسته جمعی و تکی آنگونه که مریم رجوی توجیه میکند نه تنها رهایی برای زنان نمی آورد بلکه عملی جنایتکارانه است.
اعضاء مجاهدین تحت سخترین شرایط فرای طاقت و درک انسان چه بصورت مخفی در ایران و چه بعد در عراق زیر فشارهای روانی و فکری و مغزشویی قرارمیگرفتند تا اینکه به روشهای دیکتاتوری فرقه ای این زوج تن داده و لب به شکوه نگشایند و در صورتیکه سر تعظیم فرود نمیآوردند و سکوت نمیکردند با دستگیری، شکنجه، زندان و حتی قتل مواجهه بودند تا سرانجام در مقابل دیکتاتوری قرون وسطایی فرقه مرگ رجوی که مدعی است کلامش کلام خداست تسلیم شوند.
نماینده عزیز بنده وهمه کسانیکه موفق شده اند از این فرقه فرار کنند حاضرند حضوری در مورد همه جنایات فرقه رجوی شاهدت بدهند از جمله زنانیکه حرمسرای رجوی را تجربه کرده اند.
عالیجناب
چگونه میتوان دست کسانی را فشرد و مورد حمایت قرار داد که در توافق با یکی از شقی ترین دیکتاتوریهای معاصر بنام صدام حسین اعضای فرقه خودش را سرکوب و معدوم میکرده است. و یا اعضای خود را در پاریس و لندن و تورنتو وادار به خود سوزی میکند.
آیا میدانستید که قیمت خروج از فرقه مجاهدین حداقل دو تا چهار سال زندان در درون فرقه و هشت سال زندان در زندان ابوغریب صدام حسین بوده است.
میدانید که جرم فرار زنان بدلیل داشتن اطلاعات حرمسرای خلیفه مجاهدین اعدام است. میدانید که علت اینکه رجوی بطور سیستماتیک زنان مجاهد را مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهد جدای از بهره برداری حیوانی جنسی جهت جلوگیری از فرار زنان از فرقه اوست؟
اعضایی که فرار میکردند بشدت مورد تعقیب و پیگرد قرار میگرفتند و اگر دستگیر میشدند مورد شکنجه قرار گرفته و وادار میشدند که بپذیرند که جاسوس رژیم ایران و یا دولتهای خارجی بوده اند؟
چگونه میتوان ارتقاء رده اعضای خود را ظرفیت آنها به تکه تکه کردن اعضای معترض فرقه قرار داد. مسعود رجوی بارها و بارها اعلام کرده است که اعضای مخالف و فراری را حتی در اروپا هم که شده یافته و خواهد کشت و وصیت نموده که آنها باید کشته شوند.
جهت اجتناب از اتلاف وقت شما به مشتی از خروار حقایق فرقه مرگ رجوی اکتفا میکنم ولی آیا همین قطره ای از دریا کافی نبود که شما را بیاد استالین و پل پوت و اروپای قرون وسطا و آی سیس و القائده بیاندازد؟
میدانستید که مجاهدین پدر خوانده تروریسم در منطقه هستند؟ آنها از سال ۱۹۸۱ تا کنون از کودکان برای عملیات انتحاری در مساجد و … در ایران استفاده میکرده اند.
عملی انتخاری کنندگان
این تشکیلات بیش از دو هزار عراقی جوان را جهت بهره برداری تروریستی در عراق مورد تعلیم قرار دادند این افراد جوان که تحت شرایط تحریم عراق بسیار در فقر شدید بودند به حقوقهای بالا به استخدام فرقه در آمده و تحت تعلیمات نظامی و ایدئولژیک قرار گرفتند تا در عراق و … جهت برآورده کردن اهداف مسعود رجوی مورد بهره برداری قرار گیرند.
عالیجناب
فکر نمیکنم برای هیچ منظور سیاسی، اقتصادی و یا شخصی درست باشد که چنین فرقه ای آنهم با بستن چشمان خود به هزاران حقایق در مورد آنها و باز کردن گوش به دروغها و فربیبهایشان مورد حمایت قرار گیرد.
ارادتمند
داود ب ارشد
اول ژوئیه ۲۰۱۶
رونوشت به: رئیس مجلس عوام انگلستان آقای جان برکاو
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا