درقاموس فرقه ها، شکستی وجود ندارد واگر دارد، برای دیگران است!

گردهم آیی 19 تیر اعضای فرقه ی رجوی در پاریس، علاوه براینکه نسبت به سال های قبل فروغ کمتری داشت، اعلام خبر ناگهانی مرگ مسعود رجوی توسط وزیر اسبق اطلاعات عربستان؟!، ازمیزان رقص وپایکوبی ها بمیزان زیادی کاسته وابهت؟! مراسم را درسایه قرار داد!!
مسئله اینقدرمفتضح بود که ترکی الفیصل درنقش صاحب خانه ظاهر شده ودر مقابل برخورد منفعلانه ی مریم رجوی، ضمن اعلام خبر تلف شدن مسعود رجوی، برای این فرقه ی منحط خط و مشی تعیین کرد وفرانسه هم بعنوان میزبان، خودرا کنار کشیده وعدم حمایت خود ازاین خیمه شب بازی ها را بنمایش گذاشت!
اما مجاهدین رجوی که بخاطر خصلت مزمن وشدید فرقه ای خود، قادر به درک این حقارت ها نیست، این مراسم رسوا را بمنزله ی پیروزی خود تلقی نموده و حرف های گنده ای دراین مورد زدند!!
" انجمن فرهنگی هنری آپادانا- سوئد " نام یکی از تشکل های قلابی باند رجوی که کسی ازبود ونبودش خبردار نیست، طی اطلاعیه ای اعلام کرده است:
" پیروزی بزرگ مقاومت خجسته و مبارک باد – گردهمائی با شکوه مقاومت خونبار مردم ایران در پاریس نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران بود. نقطه عطفی که با بانگ و خروش خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران توجه جهانیان را بخود جلب نمود و انعکاس گسترده جهانی داشت ".
توجه کنید! این نقطه عطف بودنش ازدایره ی تنگ مناسبات رجوی گذشته وشامل مردم ایران، آنهم درطول تاریخ شده است! جمله ای که  فقط پررویان فرقه ای میتوانند برزبان آورند ویک انسان عادی قادر به طرح این ادعا نیست!
دادن اختیارات اعلام خبر مهم مرگ یا اسقاط شدن رجوی به شاهزاده ی عربستانی، جمع کردن عده ای پناهنده ی خارجی ازکشورهای کم درآمد و بحران زده که برای رفع بیکاری و گرفتن قدری غذا بطور طبیعی دراین میتینگ ها شرکت میکنند، اعلام رسمی نام ارباب جدید که بعد از صدام درفاصله ی مانورهایی که بین آمریکا، اسرائیل، عربستان  و… رخ داد وقرعه ی فال بنام عربستان افتاد، حوادث عمده ی این همایش بود که ما افتخاری برای آن نمیبینیم ودستآوردهایش تنها بنوعی به کنار گذاشته شدن مسعود رجوی و روشن تر شدن نقش عربستان دردخالت خشن درامور  داخلی ایران است!!
دوباره میخوانیم:
" بدون شک این پیروزی راه را برای سرنگونی رژیم پلید، ضد بشری و آزادی کُش آخوندی تسریع تر و ایمان و ایقان به آنرا چند برابر میکند…".
چرا باید اعلام مرگ رجوی و وعده ی حمایت شاهزاده ی سعودی از مریم رجوی که اصلی ترین کار ونتایج این گردهم آیی بود، سبب تسریع در سرنگونی رژیم شود؟!
یعنی مریم با عرضه تر بوده و بهتر از مسعود عمل خواهد کرد یا رژیم عربستانی که سربازانش هم بدرستی مال خودش نیست، میتواند قوی تر وموثر تر از صدام عمل کند؟؟!!
درمقابل اینهمه تعریف وتوصیف ازمسعود، چگونه شد که درعرض این مدت کوتاه تغییر مسیر داده و میخواهید اورا به زباله دان بیاندازید؟؟!!
آیا معنی پیروزی شما این است و آن کهکشان وعده داده شده، قراربود اینگونه گردد؟؟!!
دراین صورت عواقب و بازتاب شکست های شما چگونه خواهد بود؟؟
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا