عملکرد سازمان مجاهدین خلق

فرقه رجوی استاد مزدوری

فرقه تروریستی رجوی که سالیان سال مزدوری صدام را میکرد و در واقع صدام از آنها بعنوان اهرم فشار علیه مردم ایران استفاده مینمود٬ این روزها این نقش را برای سعودی ها و صهیونیستها که این روزها بهم نزدیک هم شده اند را بازی میکند! اکنون که سعودی ها در تفکرات خودشان این را می پرورانند که قدرت برتر منطقه باشند و از این رو جست و خیز و قیر وقال زیادی هم به پا کرده اند گاها صحبتهای اضافه علیه کشورما را هم سر میدهند٬ لذا دار و دسته رجوی هم پیش خودگفته اند که از فرصت استفاده کنند و با مزدوری برای آنها٬به چند دلاری پول و یا حمایت دست یابند! در خبرها هم داشتیم که مسئولین سعودی در میتینگ های آنها شرکت میکنند که این پیام را بدهند که ما از فرقه رجوی بدلیل مخالفت با سیاستهای ایران حمایت میکنیم!
فرقه مجاهدین در مزدوری تخصص دارد و اینرا به کرات ثابت کرده است! چه از دورانی که برای صدام خوش رقصی میکردندو اطلاعات سری نظامی را به بعثی ها میفروختند٬ چه بعد از سرنگونی صدام و روی کار آمدن ارتش امریکا در عراق که یک شبه تمامی شعارهای ضد امپریالیستی خود رافراموش کردند و تمام قد به مزدوری وخود شیرینی برای امریکایی ها مبادرت ورزیدند و چه امروز که برای سعودی ها و صهیونیست دم میجنبانند و تلاش میکنند که توجه آنهارا به خود جلب کنند!
اگر بصورت خیلی اجمالی به اقدامات و مواضع مجاهدین نگاه کنیم٬چیزی که بسیار خودنمایی میکند سردرگمی و بلاتکلیفی را درخط و مشی آنها را مشاهده میکنیم که این فرضیه که مسعود رجوی مرده و دیگر او نیست را قوی تر میکند! واقعیت اینست که هیچکس در سازمان جای رجوی را نمیگیرد و تمام مسئولین سازمان از قدیمی ترین ها هم حتی به گرد پای او نمیرسیدند! چه مهدی ابریشمچی که بقول بچه ها ملیجکی بیش نبود و چه حتی خودمریم رجوی که در بهترین شکل یک مجری بود!این روزها کار اصلی مسئولین سازمان اینستکه به طرقی این بحث که براستی مسعود کجاست را جمع و جور کنند! چرا که شخص رجوی بالاترین انگیزه برای ماندن نیروهایی است که تا امروز مانده اند و این خبر که او دیگر نیست و مرده٬شاید شدیدترین ضربه را به پیکره تشکیلات فرتوت آنها وارد نماید که آثار آن به زودی خود رانشان خواهد داد!
الف عباسی
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا