شما رجوی ها، فقط یک صدم این انتقادات را مطرح کرده ونتایج درخشانش را ببینید!

انتقاد سازنده ودلسوزانه از هرشخص، جریان و دولت، به شفافیت امور کمک میکند و حاصلش ترقی وتعالی آن شخص، جریان ودولت است!
باند رجوی ازاین روند سالمی که درایران که افراد زیادی میتوانند ازدولت انتقاد کرده و راهکار ارائه دهند، سوء استفاده کرده و آنها را در راستای " شکست پروژه روحانی، شکست تمامیت رژیم " ارزیابی کرده است!!
یکی از رسانه های اصلی این فرقه ی منحط، دراین باره نوشته است:
"افلاس و ورشکستگی روحانی و دولتش آن‌چنان عیان است که حامیان سینه چاک او نیز نمی‌توانند به این واقعیات چشم ببندند. از این روی به او هشدار داده می‌شود که در ماههای باقیمانده از دولتش اگر مسیری را که تا کنون طی کرده ادامه بدهد اوضاع بدتر خواهد شد ".
اصل موضوع عبارت از این است که انرژی این دولت طی دوران مدیریت اش، به اندازه ی زیادی صرف مذاکره و زدودن ایران هراسی، دورکردن ابرهای خوفناک جنگ ازفضای کشورمان گشت وبجای آن موفق شد که با لغو نسبی تحریم ها، گام های بزرگی درراه سازندگی کشور بردارد که این سازندگی اغلب ازنوع ریشه ای اش بوده و خصلت کارهای ریشه ای، متاسفانه در دیر بازده بودنش است که مردم عادی معمولا قادر به درک این مسائل نبوده وبیشتر برای دیدن نشانه های این سازندگی های ریشه ای بر سر سفره ی شان میباشند که این امر بزودی میسر نمیشود والبته بطور طبیعی سبب بروز نارضایتی هایی دربین مردم میشود و وبازمتاسفانه گریز کاملی ازآن وجود ندارد.
عیب بزرگ کارهای استراتژیکی مانند بندر ساختن، تعامل خوب با همسایگانی که فعلا ما را اذیت نمیکنند  و…  – که دولت روحانی آنها را انجام داده و استخراج و صدور نفت را بدست دولت داده تا درآمد حاصله وارد بیت المال شده و صرف بازسازی کشور گردد و توسط دلالان ریز ودرشت چاپیده نشود – دراین است که نتایج زود بازدهی دربر ندارند.
دوستان رئیس جمهور منتخب، ازاین زاویه است که باو هشدار میدهند که اگر این خواست مردم عادی را برآورده نکند، ازپشتیبانی قسمتی ازمردم درانتخاباتی که 6 ماه بیشتر با آن فاصله نداریم، محروم میشود که بنفع حامیان وپشیبانان او نیست وبهتر است به کارهای زود بازده ودرمقابل چشم هم توجه داشته باشد  که این تذکر دلسوزانه بوده و ابدا غیر طبیعی نیست!
همین تاکید زیاد دوستان منتقد رئیس جمهور برموارد بالا و هشدار دادن به نقش مهمی که مردم درانتخابات میتوانند داشته باشند، نشانگر آن است که نقش مردم ورای آنها جدی گرفته میشود واین مسئله چیز کمی نیست!
من آرزو میکردم که سازمان مجاهدین سابق هم،  به مردم،  رای آنها وحتی رای اعضای خودنقش و اعتباری باندازه ی یک صدم  این دوستان ومتحدین وحامیان رئیس جمهور داده و با  میدان دادن به این انتقادات سازنده- ولو اینکه این انتقادها درلحظه ی طرح ناگوار باشند- اجازه نمیداد که مسعود رجوی خودشیفته وروان پریش، چندین هزار نفر ازجوانان این مرز وبوم را به روبوت هایی تبدیل میکرد که خاصیتی جز پذیرش درخواست های بیمار گونه ی او نداشته باشند!
جلوگیری ازانتقادها،  کار سازمان مجاهدین سابق را به این شکل زار و رسوا کننده ای کشید وحالا هم انتظار دارند که دلسوزان دولت هم این رویه ی رجوی ساخته را پیشه کرده و تشکیلات دولتی را بشکل تشکیلات رجوی درآورند!!  
فرید
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن