اضمحلال فرقه رجوی

با فشار خانواده ها، اسرای فسیل شده منتقل شدند و شیری در کار نبود!

رسانه های باند رجوی برای توجیه شکستی که با خالی کردن کمپ اشرف وسپس لیبرتی متحمل شدند، شب و روز ندارند که به خوانندگان خود القا نمایند که این عمل عین پیروزی بود!
البته ایرادی به این کار رجوی ها هم نمیتوان گرفت که در لیبرتی زمینگیر شده بودند و بود ونبودش خیری برای رجوی واربابان سلطه گر نداشت وچاره ای جز تخلیه ی این کمپ ورفتن به نقاطی که دیگر نمیتوانند بعنوان ستون پنجمی وارد جنگ احتمالی تجاوزگران به ایران باشند، نداشتند!
آنها همانطور که در لیبرتی پاسیو بودند، درآلبانی هم گرفتار این مشکل خواهند شد و حتی ممکن است باند رجوی دچار ریزش بیشترنیروهایش هم بشود!
با این وصف رسانه های این باند مافیایی و شاگردان خلف ماکیاول، درمطلبی با عنوان " شیر از قفس جهید"، آورده اند:
" همه میدانیم ودیدیم که برای پایان پیروزمند پروژه انتقال امن وسلامت ساکنان لیبرتی به کشورهای اروپایی وآلبانی چه شادی وسروری توسط هم میهنان ایرانی چه در خارج وچه در داخل راه اندازی شده وچه  کارناوالها که در کشورها  راه نیداختند هر ایرانی بیطرف و با شرفی که فقط رژیمی نباشد خوشحال شد که سرمایه های تاریخ آینده کشورمان مانند شیر از قفس جهید وبه مکان امن برای ادامه مبارزه منتقل شد ".
این شادی وسرور، مختص خانواده هایی بود که گروگان هایی دردست رجوی دارند وما هایی که جدا شده وازرفع خطر بالفعل جانی برای این دوستان سابق مان خوشحالیم. اما باتوجه به تعداد ناچیز آنها و وزن مخصوص ناچیزشان در مقایسه ی با جمعیت کل ایران، حادثه ی عمومی مهمی بشمار نمی رود وموضوع آن قدر کم اهمیت بود که حتی رسانه های شاخه های دیگر اپوزیسیون، زحمت درج یک خبر خشک وخالی دراین مورد را هم بخود ندادند!
 با وجود اینکه تمامی این اسرای رجوی صاحب خانواده هایی درداخل ایران بوده وبرای آنها سخت عزیزند و تنهااین خانواده ها  وما جدا شده ها آرزوداریم که فرزنداشان ودوستان نگون بخت سابق مان ازحالت فسیلی واسارت محض خارج شده وبه زندگی انسانی برگردند،  بازهم ادعای اینکه اینها سرمایه های مردم ایران هستند، یک ادعای بشدت خنده دار است!
دربهترین حالت، این اسرای رجوی به کومای موقت برده شده وجمادی گردیده اند که کمک خانواده ها وبشریت ترقی خواه بشرط وجود شرایط مناسب، میتوانند مانند یک پزشک حاذق عمل کرده و زندگی انسانی را بتدریج به آنها بازگردانند وگرنه اگر آنها دراین حال بمانند، ارزش جمادی معادل 3 تن طلا، مس یا… را ندارند!
بدین ترتیب، آنها شیری نبودند که ازقفسی جهیده وقدم به فضای آزاد بگذارند ودربهترین حالت، کالاهایی هستند که هنوز بدرستی ساخته وصاحب ارزش نشده اند و حتی قابلیت عرضه وفروش را بدست نیآورده اند!!
این ضعف کالایی دوستان عزیز وسابق من بود که قابلیت عرضه شدن خود درعراق را ازدست داد و ازآنجا رانده شد!!  
همچنین:
"…مشاوران گیج ومنگ اطلاعاتی وامنیتی هم هر روز وعده تمام کردن مجاهدین را به او میدادند اما شیر از قفس جهید ".
از اینکه این سازمان ها چه میکردند، من اطلاعی ندارم اما بعنوان یک عضو بسختی جدا شده ونجات یافته، براین امر واقفم که سازمان مجاهدین خلق را مسعود رجوی وبانو تمام کرده بود و تنها شبحی بی یال ودم واشکم از آن باقی مانده بود که نام بهتری جز باند مافیایی رجوی برآن نمیتوان داد!
آیا اطلاعاتی ها وامنیتی ها، درصدد تمام کردن این گروه مافیایی بودند؟!
اگر جواب مثبت است، به اطلاعتان برسانم که کار تمامی سرویس های اطلاعاتی وامنیتی در سراسر جهان، تلاش برای ازبین بردن گروه های مافیایی بوده واگر سیستم ایران نیز چنین کرده، کار خوبی کرده ودستش ازاین بابت درد نکند!
دیگر اینکه:
واما سایت دیدبان باز بند وزارت را آب داد… (و) پیشنهاد داده حالا که شیر از قفس جهید بریم خارج بریم اروپا بریم آلبانی خانواده ها را هم ببریم ودست به دامان کمیساریا بشیم واینجوری این سازمان را متلاشی کنیم ".
البته من اطلاعی ازاینکه سایت دیده بان مال کیست، ندارم ونمیدانم که دراین مورد چه نوشته  واگر واقعا نوشته که " شیر ازقفس جهید " دست تان انداخته ومزاح نموده است!
من بعنوان کسی که 17 سال از بهترین ایام زندگی ام را دراین مناسبات جهنمی ازدست داده ام، با ضرس قاطع میگویم که شیری درکار نبود وبجای آن انسان های مسخ شده ومفلوکی درقفس اشرف ولیبرتی بودند که اینک با فشار سنگین خانواده ها به قفس دیگر ونامطمئن تری (نامطئن برای رجوی ونه اسرا) بنام آلبانی منتقل شده اند که اگر شانس داشته باشد واین فشار خانواده ها حفظ وبلکه تشدید شده ودوستان نجات یافته هم حمایت قاطعی ازآنها بکنند، امکان جهیدن ازاین قفس را خواهند داشت و تازه درآن موقع باید بفکر کسب پناهندگی و تامین معاش باشند وسپس اگر با پایداری ومداومت برمشکلات بزرگ خود غلبه کرده وپا درعرصه ی زندگی انسانی واجتماعی بگذارند، اطلاق صفت شیر به آنها، واقعی تر میشود!
سیروس غضنفری
عضو نجات یافته از دست باند رجوی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا