شادی باند رجوی از تعرضات ضدانقلابیون اروپایی اصل در ونزوئلا!

سازمان مجاهدین خلق درگذشته، کشته ومرده ی نهضت های رهائی بخش آمریکای لاتین بود
اما زمانی که بانیان وطن دوست واستقلال طلب این سازمان بدست شاه منفور اعدام شدند، کار رهبری سازمانی که پس ازتغییر ایدئولوژی بغایت خطرناک وتفرقه افکنانه ی قسمت اعظم رهبران باقیمانده رمقی درآن باقی نماند بدست ناپاک مسعود رجوی افتاد و او روزبروز بقایای سازمان و هوادارانی که عمدتا بعد از انقلاب و با استفاده از آزادی های محصول انقلاب شکوهمند بهمن 1357 جذب شعارهای سازمان شده بودند، این سازمان را هرروز و بیشتر و بیشتر بسوی راست روی و منطبق با منافع دشمنان داخلی و خارجی انقلاب هدایت کرد و از درون این کش وقوس های پر درد و رنج و کشت و کشتارها، فرقه ی رجوی قد علم کرد و سازمان مجاهدین خلق تنها به یک نام تاریخی بدل شد!
این فرقه ی منحط و مرتجع و قرار گرفته در مدار ارتجاع منطقه و امپریالیزم و جناح هارتر صهیونیستی آن، درهمسویی تام و تمام بااین دشمنان بشریت، هراتفاقی را که برعلیه این سلطه گران میافتد، غمگین شده و هر حادثه ی بنفع آنها را با خوشحالی غیر قابل وصفی منعکس مینماید.
حوادث کشورهای آمریکای لاتین که آمریکا دست به کودتاهای مخملین پی درپی درآنها زده و میزند، ازحوادثی است که باند رجوی با خوشحالی به سراغ آن میرود ونمونه اش خبری است که دررسانه های خود با تیتر " پارلمان ونزوئلا استیضاح و محاکمه نیکلاس مادورو را تصویب کرد "، منتشر کرده است.
لازم به توضیح است که زنده یاد هوگو چاوز که بنحو مشکوکی درگذشت، طرح عمیقا مردمی ایجاد سه هزار واحد آپارتمان وتحویل مجانی انها به مردم فقیر واهالی خود ونزوئلا را دردستور کار قرار داشت و حتی تعدادی ازاین آپارتمان ها را ساخته بود که مرگ زودرس و مشکوک مجالش نداد و آقای نیکولاس مادرو که جانشین او شد، برادامه ی اصلاحات عمیقا مردمی چاوز اعلام وفاداری کرد.
ونزوئلایی های اصیل برای اولین بار راهی دانشگاه شدند که دولت برای آنها ساخته بود وقبل ازاین، همه ی دانشگاه ها خصوصی و در خدمت ساکنین اروپائی اصل ومرفه ونزوئلا بود و فارغ التحصیلان این دانشگاه های مختص طبقه ی مرفه  بودند که کشور را اداره میکردند  و دولت چاوز ازهرحیث وازهر جهت ازکمبود مدیران  کادرهای هوادار مردم دررنج بود.
اما امپریالیزم جهانی و در راس آن امریکا با قدرتی صدها بار بیشتر، به مانع تراشی های جدی برعلیه آن پرداخته وابتدا با پایین آوردن قیمت جهانی نفت مانع این اصلاحات عمیق در ونزوئلا- ومشابه آن درایران وروسیه- شده و با استفاده از رسانه های خارجی و داخلی ونزوئلا- که این یکی متاسفانه 90درصد دراختیار ونزوئلایی های اروپای اصل ومرفه بود وهست- اقدام به تحرکات گسترده وبه زانو درآوردن دولت انقلابی ونزوئلا نموده اند!
اکثریت مردم ونزوئلا که هوادار دولت اند، بر له دولت به خیابان ها ریخته اند که البته بعلت ضعف رسانه های دولتی وکم قدرت تر بودن آنها، صدایشان کمتر به گوش جهانیان می رسد!
عیب بزرگ و یا شاید مشکل لاینحل چاوز این بود که این رسانه های صاحب اقلیت مرفه مردم را به درجه ای نرساند تا درمقابل رسانه های دولتی که عمیقا مردمی بود، میداندار نشوند.
درهرصورت، حتی درصورت پیروزی موفق مرفهین ودوستان غرب در ونزوئلا، این پیروزی دوام نخواهد آورد و مردمی که مزایای زندگی آزاد را تجربه کرده اند، با نقد گذشته و کسب آمادگی بیشتر، قدرت را مجددا واین بار با حواس کامل در دست خواهند گرفت.
اگر یک جنگ اتمی که آمریکا برای تحقق آن میکوشد صورت نگرفته وبشریت به نابودی کشیده نشود واگر بحران زیست محیطی که عامل عمده اش خود همین آمریکاست، کره ی زمین را به نابودی نکشاند، آینده ازآن کسانی است که برای بهروزی بشریت وتامین رفاه وزندگی سعادتمندانه ی آن مبارزه میکنند وباند رجوی واربابانش درهر دوصورت، طرفی ازآن نخواهند بست!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا