کشورها

حمایت چشم بسته آلبانی از فرقه رجوی

سازمان تروریستی مجاهدین که در زمان دیکتاتوری صدام ملعون، در کشور عراق جایگاه ویژه ای برای خود تدارک دیده بودند و پادگان نظامی اشرف را نیز برای ماندن تا آخر عمر کثیفشان در نظر گرفته و آن بیابان لم یزرع را آباد نموده بودند که تمام بیگاریهای آن را عناصر چشم و گوش بسته ای که گرفتار این جنایتکاران شده بودند انجام داده بودند که سرانجام همه مردم جهان دیدند که این سران خائن فرقه رجوی بودند که با ذلت و خواری فراوان از آن کشور با وجود جنایتهای بسیاری که در حق مردم عراق و بخصوص کشور عزیزمان مرتکب شدند، اخراج شده و به کشور آلبانی منتقل شدند که البته با حمایتهای کشورهای حامی تروریسم بدون هیچ دادگاهی و تنبیهی براحتی در تیرانا مستقر شدند.
اما اکنون دولت آلبانی نیز همان اشتباهاتی را که 36 سال پیش صدام جنایتکار انجام داده بود را مرتکب میشود و با اجازه دادن به این جنایتکاران جنگی، به مملکت خود و بخصوص به مردمی که به آرامی در دنیای خود زندگی میکنند خیانت میکنند که البته تمامی این کارها از طریق حمایت شدن توسط حامیان تروریسم انجام میگیرد و بوجار نیشانی نمیداند که چه مارهای خوش خط و خالی را در آستین خود می پروراند و به چه جنایتکارانی در محیط آرام زندگی شهروندانش اجازه سکونت میدهد.
دولت آلبانی در روزهای گذشته به سران جنایتکار فرقه رجوی پیشنهاد داده که بیرون از تیرانا زمینهایی به آنها حال بصورت اجاره و یا تملیکی تحویل دهد تا در انجا به ساخت و ساز مشغول شوند و در انجا برای خودشان محل سکونت ایجاد نمایند و این همان میدانی میباشد که سران ضدبشری فرقه رجوی بدنبال ان بودند و منتظر چنین فرصتی میگشتند تا بتوانند در آلبانی نیز برای خود پایگاهی نظامی ایجاد نمایند تا بتوانند از آنجا جنایتهای خود را برنامه ریزی نموده و بدنبال خیانتهای گذشته خود باشند که صد البته پشتیبانی چنین عملی نیز توسط حامیان تروریست پرور آنها عملی میشود و باز هم این فرزندان خانواده ها میباشند که به هوای فتح تهران و تصرف ایران که در خواب هم نمیتوانند آن را ببینند، در زندانهای فرقه رجوی میپوسند و آزادی خود را تسلیم خواسته های غیر انسانی رجویسم میکنند.
سئوال من از رئیس جمهور و مسئولین دولت آلبانی این میباشد که چرا با وجود این همه سند جنایت و خیانتهای سران سازمان تروریستی مجاهدین که در کشتار اکراد شیعی عراق و یا مردم مظلوم کشورمان مشارکت مستقیم داشتند و تمامی مدارک حتی شواهد زنده نیز حاضر بوده، بازهم مبادرت به پادگان سازی و مهیا نمودن بستر تروریسم در قلب اروپا مینمایند و در صورتیکه تمام کشورهای دنیا بظاهر هم که شده بدنبال مبارزه با تروریسم میباشند و از این طرف سران آلبانی بدنبال اماده سازی بستر تروریستهای طراز اول دنیا میباشند.
آیا مسئولین حقوق بشری چشمها و گوشهای خود را بر روی حقیقت بسته اند و نمیبینند که چگونه سران جانی فرقه رجوی با فریب و نیرنگ میخواهند عناصر خود را برای چند سال دیگر برای انجام عملیاتهای تروریستی در کشور آلبانی بیمه نموده و از خون آنها برای هوسرانی خود سوءاستفاده نمایند؟
چرا دنیا و مردمان آزاده آن باید به جنایتکاران جنگی سازمان تروریستی مجاهدین اینگونه پناه دهند در صورتیکه عناصر ان حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده های خود را نداشته و تحت شدیدترین شستشوهای ذهنی قرار میگیرند و برای اعمال تروریستی اماده میشوند؟
آینده بزودی نشان خواهد داد که حمایت همه جانبه از داعش و انتقال اخبار آنها به دنیا که از طریق رسانه های عقب مانده گروه تروریستی رجوی انجام میگیرد، دیری نخواهد گذشت که در قلب اروپا چهره واقعی خود را نشان خواهد داد و این رئیس جمهور آلبانی و مسئولین ان کشور هستند که جوابگوی اشتباهات خود در برابر مردم کشورشان باید باشند.
به امید رهایی تمامی زندانیان فرقه رجوی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا