“سر سخن” رسانه ی اصلی رجوی، معرکه کرده!

" سر سخن "وبسایت رسمی گروه رجویه که قاعدتا درحکم سرمقاله باید باشد،  حرف های رکس تیلرسون را چنان تفسیر کرده که درتفاسیر یک گروه خانوادگی هم اینگونه سطحی نگری ها پیدا نمیشود!
نام این این سرمقاله " مواضع تیلرسون؛ آب در لانه مورچگان ولایت " بوده و نگاهی به چند پاراگراف اصلی آن انداخته میشود.
سرمقاله نویس رجوی میگوید:
"… واکنش سریع و هراس‌آلود رسانه‌های رژیم در مورد سخنان وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا، که شمایی از سیاستهای آینده خود را ارائه داد، چون آبی در لانه مورچگان، همه رسانه‌های حکومتی و رادیو تلویزیون را وحشت‌زده و هراسان کرده و ناگزیر از واکنش نموده است…".
 درشکل عام خود، این طبیعی است که رسانه های یک کشور درمقابل هجمه های یک مقام کشوری که دشمنی های زیادی هم با ما کرده و زخم های وارد آورده اش برپیکر ایران التیام نیافته، موضعگیری کند و این مسئله ربطی به هراس ندارد!
جواب دادن به خیره سری ها ودخالت درامور داخلی یک کشور و تهدید آن، لزوما به معنای وحشت زدگی نیست!
بعد از تکرار مقداری شعر و شعار، چنین عنوان میشود:
"… گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارت‌خارجه آمریکا گفت: «توافق هسته‌یی با ایران باید به‌صورت کامل بازبینی شود. رکس تیلرسون در جلسه کمیته روابط خارجی سنا مدعی شد ایران و کره شمالی تهدید برای جهان هستند، تیلرسون احتمال کاهش تحریمها در مورد ایران را رد کرد.» ".
با زهم جای شکرش ازاین نظر که پاره کردن برجام به بازبینی تغییر شکل داد، باقی است!
ایران چه کشوری را اشغال کرده وکجای جهان را به خطر انداخته؟!
دردوران پهلوی ها که، دولت های ما وهمانطور مجلسین مان با امر ونهی دربار میآمدند و می رفتند ودربار هم که افسارش بدست انگلیس وسپس آمریکا بود و با این وجود چه کاری بدون اذن ویا دستور این جهانخواران میتوانستیم بکنیم؟!
بعد ازانقلاب هم که خواستیم نفسی بکشیم، همین ماموران دولت های فخیمه، کودتاها وترورها راه انداختند وصدام را ترسانده وتحریک کردند که به کشور ما حمله کند وبهار آزادی ما را در کوتاهترین مدت  بدست این جنایت کاران سلطه ورز خفه کنند!
ما فرصتی برای عرض اندام آن چنانی نداشتیم و برعکس انقلاب کرده بودیم که درصلح، رفاه وتنعم زندگی کنیم که جهانخوران تحت سرپرستی سیستم آمریکا ایجاد موانع زیادی کردند!!
بنابراین اتهامات وارد شده ازطرف این شخص- که البته فعلا قصد راضی کردن کنگره وسنای آمریکا اولویت اول اوست- بی شرمانه وقابل استماع نیست!
همچنین:
"… اگر چه روشن است که اظهارات تیلرسون نه نظرات شخص او، بلکه بازتاب مواضع دولت آینده آمریکاست، اما خود او در این مورد نیز تصریح نموده است که: «اگر تأیید شوم در زمینه توافق اخیر برای محدود کردن توانایی ایران در پیشبرد یا پیشرفت در ساخت سلاح هسته‌یی پیشنهادهایی دارم که با موضع رئیس‌جمهور منتخب همخوانی دارد و آن بازنگری کامل این توافق و همچنین توافقهای جانبی است ".
او قبل ازاینکه بخواهد ازطرف دولت آتی ترامپ موضعگیری کند، چراغ سبزی به مجالس قانون گذاری آمریکا داده که رای اعتماد بگیرد!
دیگر اینکه نظرعالی مقام ترین فرد ورهبر کشور که ساختن سلاح هسته ای حرام است صراحتا اعلام شده وبنابراین، این وزیر احتمالی آینده ژاژ خایی میکند و اظهاراتش بیشتر مصرف داخلی دارد!
باید توجه داشت که ترامپ بدون حمایت حزب خودش- حزب جمهوریخواه – انتخاب شده و واهمه های زیادی از کنگره وسنا دارد که درسیطره ی این هم حزبی های بی وفایش قرار دارد ومجبور به تن دادن به ملاحظاتی برای کسب رای مثبت آنان می باشد!
فعلا اجازه دهید که این دولت – که صد البته کماکان واحیانا دراشکالی که منطقی تر میداند ازمنافع ثروتمندان حمایت خواهد کرد- تشکیل شود!
ونیز:
"… تا پیش از این، رسانه‌های رژیم به خود وعده می‌دادند که اگر ترامپ زمام امور را به دست بگیرد، با رژیم بشار اسد و حامیان آن، روش مدارا را در پیش خواهد گرفت، اما تیلرسون در این زمینه نیز به توهمات رژیم پایان داد و گفت: «ما در سوریه دو اولویت داریم؛ یکی این‌که بشار اسد باید برود و دوم این‌که بایستی داعش را شکست داد ".
اینکه رسانه ها چه میگفتند وچه برآوردهایی داشتند، نظر شخصی آنها بود که آینده نشان خواهد داد که ازچه میزان اعتباری برخوردار است.
اما مهمتر اینکه رهبری کشور دراین موردگفتند که ما ازانتخاب ترامپ نه راضی هستیم ونه ناراضی واین بدان معنی بود که او برای اداره ی کشورآمریکا انتخاب شده وقبل از آغاز کار وبرخوردش با مسائل جهانی ومخصوصا مرتبط با ما، اظهار نظر زودهنگام درست نیست.
حالا به اصل مطلب توجه شود:
" به نظر می‌رسد توان هسته‌یی رژیم، از نظر دولت آینده آمریکا، دیگر یک خطر فوری و بالفعل محسوب نمی‌شود، بلکه به وجوه دیگری از تهدید ناشی از این رژیم چشم دوخته و درصدد خنثی کردن آن است. در همین رابطه تیلرسون گفت: «تمرکز بیش از حد بر مسأله هسته‌یی، موجب می‌شود تا از تهدید فوری‌تر از جانب رژیم ایران، یعنی حمایت این کشور از تروریسم، از جمله از حماس و حزب‌الله غافل شویم ".
 دراینجا، خواست اصلی واساسی سران نظام  سلطه گربا شفایت قابل تحسینی، مطرح شده است!
آنها تسلیم کامل ایران را میخواهند و برای این کارابتدا باید سوریه  حزب اله لبنان بعنوان پیش شرط تسلیم ایران، تسلیم شوند وگناه ایران این است که بادرک این مهم، دروسع خود اجازه ی تحقق این پیش نیاز را نمیدهد!!
اگر اینها تسلیم نشوند، مارا تروریست مان خواهند خواند گو اینکه خود ترامپ ازدهنش در رفت که ایران  جزو کشورهای معدودی است عملا باتروریزم مبارزه میکند وتاوان این اظهار نظر را هنوز ها هست که میپردازد وخواهد پرداخت!!
بلی تمام گناه دولت ایران، در قبول نکردن تسلیم کامل است وگرنه کیست که نداند با قبول این تسلیم، اجازه ی ساخت بمب اتمی را هم بما خواهند داد که آنرا برعلیه دیگرانی که مایل به ادامه ی گردن کشی های این سلطه گر نیستند، بکار ببریم والبته با دستور آنها!
نوید
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.