کشورها

نامه به وزیر خارجه فرانسه

جناب ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه

به ایران دمکراتیک خوش آمدید
شما مدیریت وزارت کشوری را نمایندگی میکنید که مهد آزادی ودمکراتیک نام گرفته است وقانونمند وظایف سنگین حمایت ازحقوق بشر و آزادی مردمان نه تنها فرانسه بل سایر دول را نیز روی دوش شما نهادینه کرده است.
همچنانکه مستحضرید متاسفانه سالیان سال است رهبران جماعت موسوم به سازمان مجاهدین خلق که عاملان ترور و جنایت درایران شناخته میشوند ؛ درکشورشما رخنه کرده و مورد مماشات قرارگرفتند طوریکه با دست باز امر ترور و خشونت را ازآنجا هدایت و فرماندهی میکنند.
کمااینکه میدانید که چندی پیشترمریم قجرعضدانلو بعنوان محور تروریسم علیه ایران وازعوامل خطرناک درمنطقه بمنظورآموزش وهدایت نیروهای مقیم آلبانی که تحت اغفال ومغزشویی بسرمی برند ؛ به آن کشور سفر کرده و با هزینه زیاد دربه خدمت گرفتن روسای آلبانی و کمیساریا در نظر دارد مسیر تروریسم و افراط گری را از سر بگیرد.
اینجانب علی پوراحمد عضوجداشده ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق به نمایندگی ازشمارکثیری ازخانواده های چشم انتظارایران – گیلان که هریک عضوی ازخود دراسارت رجوی دارند ؛ عاجزانه ازشخص جنابعالی خواهشمندیم که با اهرم فشاربه مریم قجرمقیم فرانسه درراستای رهایی اسرای نگون بخت رجوی که درکشورآلبانی به دورازارتباط با جامعه خاصه خانواده های خود دراسارت هستند؛ امرملاقات ودیدارحضوری آنان با خانواده های خود را میسرسازید.
جناب وزیر
به تاکید ازشما درخواست داریم که با خروج مریم قجرازکشورتان برنگرانیهای ملت ایران خاصه خانواده های چشم انتظارکه درمعرض خشونت وتروریسم رجوی هستند؛ مهرپایان بزنید.
پیشاپیش ازتوجه شما به خواسته های مشروع قربانیان تروریسم ممنون ومتشکریم.
خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی ازاستان گیلان
1-    حوری افضلی
2-    زهرا احمدی
3-    طاهره وناهید ایمانی خوشخو
4-    طاهره بازرگانی
5-    منیره واحمد بازگونه
6-    میترا جعفرپور
7-    محبوبه پورتولمی
8-     مریم ترابی
9-    مژگان تقی پور
10-    اکرم تقی پور
11-    اعظم تقی پور
12-    پوران چاوشی
13-    نسرین چاوشی
14-    سید زهرا حسینی
15-    ربابه حقگو
16-    صدیقه حسینی
17-    آمنه حقیقت رودپشتی
18-    فاطمه (پری) خاوری
19-    فریبا خدا پرستی
20-    طاهره داورمنش
21-    زهرا دخت مسرور
22-    معصومه رئوف بشردوست
23-    هاجرریحانی مقدم
24-    سلیمه رضایی
25-    اعظم سید سدیدی
26-    آذرسید سدیدی
27-    پوراندخت سید سدیدی
28-    صفورا سید سدیدی
29-    افسرساعتچی
30-    حلیمه شکیبایی
31-    مریم صالح
32-    نسرین عترتی کوشالی
33-    زهرا فرحناک
34-    زیبا قوامی
35-    فاطمه کامیاب
36-    فهیمه گرفمی
37-    قدسی گنجی
38-    حسنی منصوری
39-    ربابه محجوب
40-    صفورا مقدسی
41-    شهنازنادری
42-    خاتون نظرپور
43-    آذرنگهدار
44-    لاله نقره ساز
45-    هایده ناصرحجتی
46-    پروانه وحدانی پور
47-    معصومه یزدانی
48-    بتول یوسفی
49-    محمدعلی آقاجانی
50-    هادی آلفته
51-    مهدی اکبری
52-    ولیرضا اکبری کهنه سری
53-    مجید استادیان
54-    حسن اعتمادی
55-    مهربان بالایی
56-    اصغربیاتی
57-    یدالله پورپیردهقان
58-    اسماعیل پورحسن
59-    سید خلیل پورشافع
60-     فرزان پورعابد
61-    علی تولمی مقدم
62-    جهانگیرجمالی
63-    علی اصغرحاتم
64-    میرافضل حبیب پورشریفی
65-    فرهاد حسن پور
66-    محمدرضا حقیقت
67-    رضا حسن زاده
68-    سعید خوش کردار
69-    بابک خلیلی
70-    محمود دهقان
71-     عظیم راد محمدعلیزاده
72-    منصورراهدار
73-    عبدالرضا زاهدی
74-    محمدتقی سرپرست
75-    محمد شبرخ
76-    جبارصباحی
77-    مسعود طوسی بخش
78-    حمید علی اکبری
79-    منصورفدایی گوهری
80-    محمدرضا فیضی
81-    محمد قادری
82-    اسماعیل قاسمی
83-    علی قلیزاده
84-    عیسی گل محمدی
85-    جمشید لقمانی
86-    سیدولی محمدزاده
87-    محمد محمودی
88-    داود مراد خانی
89-    مهدی مظلومی
90-    ابراهیم موسی پور
91-    سید مرتضی میرموسوی
92-    مهدی نوروزی
93-    محمدجواد نوروزی
94-    اسماعیل نیکزاد
95-    اسماعیل واحد خوش چهره
96-    علی وظیفه شناس
97-    ولی یکتا پرست
98-    محمدتقی یوسفی
99-    امیریونس  حقیقی
100-    ایوب آذری بگلوری
101-    محمد علی آگهی
102-    خسرو احمدپور
103-    حبیب افشانی
104-    سیفعلی اصلانی
105-    ابراهیم (امین) اسدان
106-    مسعود احمدی
107-    فرامرزاقبالی
108-    مجید اخلاقی
109-    حمید ادهم ملکی
110-    مجید (شعبان) اسرافیلیان
111-    کیومرث ومهربان بالایی
112-    محمدباقربانکی
113-    مجید بزرگ زاده سندی
114-    منصوربلالی
115-    کیوان (حسن) بهارستانی
116-    علی پاپون
117-    احمد پاک نهاد
118-    محمد جعفرپسندیده
119-    علی پورمحمدی
120-    مصطفی پوراحمد
121-    عادل پورجعفر
122-    علیرضا پورجعفر
123-    احمد وامین تلاوتی
124-    اسماعیل تقی پور
125-    محمد رحیم تقی پور
126-    مسعود جوادزاده
127-    فرهاد (علی) جلیل زاده
128-    مجید جمال نژآد
129-    اسماعیل وابراهیم جامع
130-    حسن (آرمان) جم  
131-    اسماعیل چمنی
132-    ابراهیم چرم فروش
133-    اکبرچاوشی
134-    رضا  چاوشی
135-    محمدعلی حقگو
136-    هامون حسن دوست
137-    سیدابراهیم حسینی
138-    ابراهیم حقیری
139-    ولی حقیقت طلب
140-    کیانوش حلاج پور
141-    حسین حقگو
142-    جلال ومجید خورسندی آستانه
143-    غلامرضا دیبایی
144-    صادق دلاور
145-    محمد اسماعیل دلسوزبحری
146-    احسان دادارخواه
147-    جواد دولت پور
148-    ابراهیم (رحیم) روشن دل
149-    سعید رجایی پور
150-    کاظم رمضانی
151-    محمد رحمت خواه
152-     اکبرربیعی شرفی
153-    علی زمان رستمی
154-    بهمن رضایی
155-    اسماعیل رضائیان
156-    بیژن رمقی
157-    احمد رهبر
158-    مجید رجبی شهرستانی
159-    علیرضا روستایی
160-    علی راسخی
161-    سعید راسخی
162-    مظفر زکی زاده
163-    داود زاداسماعیلی
164-    حسین سجودی حقیقی
165-    میرشمس سید سدیدی
166-    سید جعفر سادات محسنیان
167-    خسرو سلیقه دار
168-    عباس شیدایی
169-    شهریار شاخص
170-    علی شمس افضلی
171-    بهمن صالحی
172-    تقی صوفی
173-    بهمن عابدی
174-    مقصود عباسی
175-    جاوید عجبی
176-    ایرج علیپور
177-    محمدرضا علیپور
178-    اسماعیل علیپور
179-    نصرت علی مرادی
180-    حسین علیخواه
181-    قاسم غمگسار
182-    روزبه غنی پور
183-    منوچهرغلام پور
184-    حمید فیروزی
185-    مهدی فرزانه کار
186-    جمشید قلیزاده
187-    مصطفی گنجی
188-     محمد حسن گنج آور
189-    حبیب  کهنی
190-    ابراهیم کفایتی
191-    سیدعلی اکبر  کاظمی
192-    احمن وبهمن کامیاب شریفی
193-    میرمسعود میری
194-    میرحافظ میرعیسی پور
195-    محمدتقی محمدی
196-    اصغر مهدی زاده
197-    نادر مراد زاده
198-    اسماعیل مرادمند
199-    غلامحسین  ملون
200-    اسماعیل منصوری
201-    محمد رضا میرزا محمد علیپور
202-    یوسف مبرهن
203-    محسن  مهرورز
204-    اسماعیل  میرزایی
205-     محمد حسین  ملکی
206-    یزدان مجتهدی
207-    سیدضیاء میرحسین مقدم
208-    عبدالرضا مخزن زاهدی
209-    کیخسرو(سینا) مومن نژاد
210-    قاسم نجف زاده
211-    محمد مهدی نظیفی
212-    رمضانعلی نیک روش
213-    سید ابراهیم نورنیا
214-    علیرضا نژاد شمس
215-    نصیر نصیری
216-     میرمحمد واحدی
217-    بهادر وهیمی
218-    فرشاد والی زاده
219-    محمود هادی پور
220-    محمدرضا  یوسفی
221-    محمد علی  یکتا

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا