کشورها

نامه تعدادی از جداشده ها به وزیر خارجه محترم فرانسه

خدمت وزیر خارجه محترم فرانسه
عالیجناب
ما گروهی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم که دهه ها با قبول وعده های توخالی ودروغین رهبران این سازمان، درداخل این مناسبات برده دارانه قرار داشتیم که بازحمت زیاد، موفق به رها شدن ازاین جریان سکتاریستی و تمامیت خواه شدیم.
رها کردن عواطف انسانی، ابراز نفرت به بهترین دوستان و اعضای خانواده ها، دست شستن از کلیه ی علایق زندگی وجایگزین کردن عشق واطاعت رجوی بجای تمامی اینها، آموزش هایی بود که دهها سال بما داده میشد وما کوچکترین امکانی برای تفکر آزادانه وانتخاب حق سرنوشت خود نداشتیم.
باوجود اینکه این همکاران موفق به رها شده ی ما ازعراق انتقال داده شده وعمدتا در کمپی درکشور آلبانی مستقر گشته اند، اوضاع برروال قبلی میگردد واین دوستان چند هزار نفری ما کماکان گرفتار جلسات روزانه واجباری که صرفا  درتداوم تلقینات ذهنی مخرب مشابه آنچه که درعراق بود، میباشند.
تمامی این تضییقات ونقض خشن ابتدائی ترین حقوق انسانی بدستور ومدیریت خانم مریم رجوی انجام میشود که بطور آزادانه درکشور شما که مهد دموکراسی اش مینامید،  با کمک  دفتر ودستک عریض وطویل اش، انجام میگیرد.
اینک درآستانه ی حضور شما درتهران، اجازه میخواهیم که مراتب اعتراض خود را به فراهم نمودن امکانات صدور استبداد توسط این خانم از طرف کشور شما را به استحضار رسانده و استدعا نماییم که اجازه ی دخالت درکلیه ی امور کمپ نشینان ایرانی آلبانی ازاین خانم دیکتاتور وضد آزادی سلب شده و به کمیساریای عالی امور پناهندگان وخانواده های این اشخاص گرفتار در استبداد فکری مریم رجوی، کمک شود که این افراد بتوانند از حقوق ابتدائی خود مانند حق تعیین سرنوشت وحق مکاتبه ومراوده با خانواده ها ودسترسی آزاد به اطلاعات جهان را بدست آورند.
گروهی از جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق
تبریز- ایران
اکبر خباره       
اسماعیل آقاپور
لطف اله محمدی
جلال سلمانی
مسعود تقی پوریان
سیروس غضنفری
حسین همتی
کریم سجودی
احد رسول پور
احمد حسین زاده
محمد رضا مبین
نادر چپ چاپ
جعفر فرج پور اندبیلی
کرم خیری
علی امانی
سعید پاکدل
علی قنبر زاده
الله وردی رسول زاده
حیدر ابوالحسنی
مهدی پور قاسم
اکبر دولت نژاد
جمشید    نظری
محمد رضا شمس
محمد جواد اسدی
علیرضا مقدمی چوبقلویی
حبیب مونسی قراملکی
شهریار صمده
محمد قومی
اسماعیل طالبی
اکبر محمد یان
عبدالله نیک بخت تبریزی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا