فرقه ورشکسته رجوی درکمین چهارشنبه سوری

آخرین چهارشنبه سال درراه است. چهارشنبه ای که یاد آورسنت کهن نیاکان ماست. سوزاندن بوته وپریدن از روی آن برای زدودن زردی رخسار و تن و روان والهام گرفتن از آتش برای گرما بخشیدن به کانون گرم خانوده ومحو آثارسردی وانجماد.
زن و مرد، پیر و جوان دست دردست یکدیگر خندان و آواز خوان به قلب آتش میزنند تا تمامی غم واندوه وتلخی را به آتش که درفرهنگ نیاکانشان بمثابه پاک کنندگی است بسپارند وگرمای عشق و دوست داشتن به هم نوع وخاک وطن را از اوطلب کنند.همان ترجیع بند کوتاه وزیبای زردی من از تو، سرخی تو از من.
 ولی متاسفانه وطی سالهای اخیراین سنت زیبا وملی با شیوه های متفاوتی مانند بکارگیری مواد خطرناک محترقه برگزارمیشود که خطرات بسیاری برای مردم عزیز ما وبخصوص کودکان به همراه داشته است.ودرکمال تاسف بخاطربی دقتی شب عید تلخ وناگواری را رقم زده است.
دراین راستا فرقه ورشکسته موسوم به مجاهدین خلق که در۳۸سال گذشته با درب بسته مردم ایران مواجه بوده از هربهانه ومناسبتی استفاده میکند که نقشه های پلید خود را به پیش ببرد.امسال نیز همانند سالهای گذشته با انتشار بیانیه ای درسایت ها وشبکه های اجتماعی خویش بدنبال سوء استفاده از این مراسم سنتی درراستای اهداف تروریستی وخائنانه خود برآمده وجوانان را به آشوب وحرکات تنش زا دعوت کرده است. فرقه ای که درطی سالیان دستش به خون مردم ایران آغشته است وبدلیل عمق خیانت هایش کوچک ترین پایگاه اجتماعی دربین مردم ندارد میخواهد با اتخاذ این نقشه راهبردی جنایتکارانه به اربابان آمریکایی وشیوخ مرتجع منطقه ای خود نشان دهد که هنوز نفس میکشد ودوران مصرفش به اتمام نرسیده است.
فرقه ورشکسته ای که با بروز و افشای ماهیتش ودست کشیدن از تمامی شعروشعارهای دروغین آزادی وحقوق مردم اکنون درکنارداعش درعراق وسوریه جبهه متحدی از خیانت وجنایت را تشکیل داده است.و سرکردگانش که برای رسیدن به هدف پلید خود از هروسیله ای استفاده میکند نمی توان بیش از این انتظارداشت. سوء استفاده از احساسات پاک جوانان وتشویق وترغیب آنها در به بکارگیری مواد خطرناک محترقه وبازی با جان وزندگی آنها وتلخ کردن ایام شیرین نوروز به کام خانواده ها وعزادار کردنشان بخش ناچیزی از این ماهیت پلید است.
فرقه ضدانسانی مجاهدین خلق که بدنبال عقب نشینی مفتضحانه از عراق اکنون درخاک آلبانی با موجی از جدایی واعتراضات اعضاء مواجه می باشد وبکارگیری تمامی شیوه های سرکوب گرایانه وکنترل ذهن سالیان ثمری برایش دربرنداشته ودرآستانه فروپاشی که محتوم قراردارد میخواهد با تاکتیک فراربه جلو ومصادره بحرانهای لاعلاجش به بیرون مناسبات موقتا راه چاره ای پیدا کند ولی روند تحولات وشتاب حرکت های اعتراضی اعضا در آلبانی بگونه ای است که دیگرهیچ راه گریزی برای آنها باقی نمانده است. فرقه تاریخ مصرف گذشته ای که درسالیان گذشته ودرپایان چهارشنبه سوری سرمست از ریختن خون جوانان وجزغاله شدن آنها وداغدار شدن خانواده ها ادعا میکرد هزاران نفربدعوت مریم قجربه خیابانها ریختند اکنون وبزودی باید درقبال بن بست لاعلاج وموج فزاینده جدایی واعتراضات اعضا در آلبانی فروپاشی وسرنگونی موجودیت پلید خود را به چشم ببیند.
 آری زمان فروپاشی فرقه جهنمی رجوی بسیارنزدیک است.
علی اکرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا