گفتگويی با فواد بصری مسئول دفتر انجمن نجات استان مرکزی

با سلام و عرض تبريک سال جديد به شما و تشکر از وقتی که در اختيار ما گذاشتيد .

من هم به شما سلام دارم و سال جديد را به شما تبريک می گويم .

به عنوان اولين سئوال !
چرا مريم رجوی تصميم گرفت از فرانسه به آلبانی سفر کند ؟
سفر مريم رجوی از فرانسه به آلبانی بی جهت نبوده دقيقا با برنامه ريزی از قبل به آلبانی سفر کرده است . علت  سفر مريم رجوی به آلبانی این است که تشکيلات آنها در آلبانی در حال پاشيدن است . آلبانی عراق نيست درست است کشوری است کوچک و فقر در آن بسيار است ولی آزادی خودش را دارد سران فرقه رجوی بايستی به آزادی نفرات در آلبانی تن دهند شما در نظر بگيريد فردی که چندين سال در اسارتگاه اشرف در عراق بوده و در حصار زندگی می کرده انتظار داريد در آلبانی چشم های خود را ببندد خوب با دنيای بيرون از خود آشنايی پيدا می کند و تمايل پيدا می کند به سمت دنيای آزاد برود .
حالا برگرديم به سئوال شما که چرا مريم رجوی از فرانسه به آلبانی سفر کرد . يک زمانی تا رجوی متوجه می شد که تشکيلات آن دارد بهم می ريزد سريع نشست عمومی يا لايه ای را برگزار می کرد و به افراد تهاجم می کرد . الان معلوم نيست خودش را مخفی کرده است یا نه؟ چه کسی می خواهد تشکيلات فرقه را جمع و جور کند! يقين داشته باشيد که سران فرقه نمی توانند تشکيلات فرقه را در آلبانی حفظ کنند و از دست آنها خارج است. سفر مريم رجوی به آلبانی بی حکمت نبوده طبق گزارشهايی که بدستمان رسيده نشست هايی با افراد در آلبانی برگزار کرده و به آنها روحيه می دهد و تعهدات ماندگاری در فرقه را از آنها میگيرد و وعده های سر خرمن به آنها میدهد که در اين رابطه کارت وعده های سر خرمن دادن سوخته و ريزش نيرو در آلبانی ادامه دارد .

سئوال دوم !
يعنی شما می گوييد ريزش نيرو در آلبانی ادامه دارد ؟
دقيقا . در سئوال اولی که شما کرده بوديد توضيح دادم آلبانی عراق نيست که با زور و فشار و تهديد افراد را نگه داشت . فرد با چه انگيزه ای خودش را در فرقه حبس کند صورت مسئله اصلی ( سرنگونی ) بود از روی ميز فرقه جمع شده سرنگونی در کار نيست از قبل هم نبوده رجوی و سرانش در آن اسارتگاه اشرف لعنتی با فريب همه را نگه داشته بودند . بهترين گزينه در حال حاضر برای افراد در فرقه در آلبانی جدا شدن از فرقه است چون کاری در فرقه ندارند فقط فرقه از افراد حاضر سوء استفاده سياسی می کند و يا ژست سياسی می گيرد در جيب خودش می ريزد . ريزش نيرو در فرقه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت .

سئوال سوم !
چند روز پيش خبری خواندم که مهدی ابريشمچی برای افراد در آلبانی نشست گذاشته و به نوعی آنها را تهديد کرده شما در اين رابطه نظری داريد ؟
من هم خبر را خوانده ام . مهدی ابريشمچی يک لات است دست هر چه لات و لمپنيزم در جامعه عادی را از پشت بسته! کارش همين است. يادم می آيد در نشست طعمه نشست ضد بشری رجوی و سرانش همين آقای لات در مقری بنام باقرزاده در سالن ميله ای نشست برگزار می کرد فحش و بدبيرايی که می داد در جامعه عادی به زبان نمی آوردند در و تهديد می کرد که هر کسی تشکيلات ما را رها کند منظورش ببُرد آن را تحويل استخبارات عراق می دهيم که حسابش را برسند در رابطه با اين موجود نبايد زياد بحث کرد چون اسم آن حالت تهوع می آورد و از انسانيت يک سر سوزنی بويی نبرده است . عربده های اين موجود در رابطه با افراد در آلبانی کارايی ندارد در نشست به افراد گفته آلبانی در دست ماست همين طور کميساريا!  قُمپُز در می کند . بايد ببخشيد که از اين جمله استفاده می کنم . بايد به اين حيوان گفت آخه شما چکاره هستيد فکر کرديد آلبانی استخبارات عراق است چند وقت پيش مقاله ای از آلبانی خواندم مردم آلبانی سايه فرقه رجوی را با تير می زنند گفته اند آمريکا چرا خار را در کشور ما کاشته چرا در آمريکا اين خار را نکاشت . مردم آلبانی از فرقه رجوی بيزارند .

سئوال چهارم !  شما چندين سال با فرقه رجوی بوديد تجربه شما در رابطه با فرقه رجوی چيست ؟
ما در فرقه رجوی که بوديم تجربه خوبی نداشتيم مگر رجوی و سرانش تجربه خوب برای کسی می گذارند که فرد استفاده کند در اسارتگاه اشرف يک خنده از ته دلمان در نمی آمد همش تحقير . نا اميدی . فحش و بد و بيراه . سرکوب و….. اتفاقا مقاله نويسی ما و افشاگری ما در سايتها و ارئه دادن تجربياتمان است با اين کار می خواهيم کسی در دام فرقه مخرب رجوی نيفتد. فرقه ای بسيار خطرناک که پايه و اساس آن بر تبليغات دروغ و فريب سوار است فرقه ای که شعار آن آزادی و برابريست اين ظاهر قضيه است در باطن ضد بشر و ضد آزاديست فرقه ای که ضد مردم خودش باشد! اطلاعات مردم ايران را به بيگانگان می دهد مزدوری کند بايستی اين فرقه را از روی زمين حذف کرد چون انگلی بيش نيستند .

سئوال پنجم ! حرف ناگفته ای در رابطه با فرقه رجوی  داريد که بزنيد ؟
اگر سالها شب و روز در رابطه با عملکرد فرقه رجوی حرف بزنيم کم گفتيم که زياد نگفتيم رجوی و سرانش چندين سال در اسارتگاه خود به ما بد کردند ماهيت خودشان را از سال 73 به بعد نشان دادند ولی متاسفانه نمی توانستيم در حصار بسته اعتراض کنيم هر کاری دلشان می خواست با ما می کردند از ما می خواستند به زور هم که شده انقلابی تا خورده بسازند در عالم واقع در تشکيلات رجوی ما برده ای بيش نبوديم در دوران برده داری زندگی برده ها بهتر از زندگی در فرقه رجوی بود . جنايتی که رجوی کرده هيچ کس نکرده . جالب است هنوز هم در تبليغات دروغين خود دم از ارتش باصطلاح آزادی می زنند يک سری آدمهای روانی و پير و پاتال دور هم جمع شده اند و در رويای پوشالی خودشان زندگی می کنند شعارهايی که می دهند مرغ پخته را به خنده می اندازند . يک روزی نه چندان دور رجوی و سران جنايتکارش بايستی حساب پس دهند .

فواد بصری

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.