عقب نشینی مفتضحانه از عراق به آلبانی هجرت یا ذلت بزرگ

مهدی ابریشم چی شیاد دربرنامه ارتباط مستقیم روز دوشنبه مورخه ۸/۳/۹۶ سیمای ضد آزادی فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق که درخصوص به اصطلاح جمع بندی وتحلیل انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و تبلیغات گردهم آیی موسوم به کهکشان سعی نمود عقب نشینی ذلت باراین فرقه از عراق به آلبانی را که ناشی از شکست استراتژیک سیاسی، نظامی درطی سه دهه اخیراست را هجرت بزرگ و رمز ماندگاری تلقی و بعنوان یک پیروزی بزرگ جلوه دهد.
ابریشم چی که درمناسبات درونی فرقه به شریف دلقک معروف است گویا فراموش کرده که سالیان بهمراه رهبر فراریش گلو پاره میکرد که خاک عراق پل سرنگونی رژیم ایران وبمثابه بود و نبود این سازمان است ودرپاسخ به مخالفان که حضورآنها را درخاک دشمن خیانت به مردم ایران تلقی میکردند پاسخ میدادند که خاک عراق برای ما هم استراتژی وهم تاکتیک است وراه سرنگونی تنها وتنها از مرزهای عراق می گذرد. برهمین اساس وتحلیل ارتش نظامی خود را تشکیل دادند ارتشی که بخوبی و به هرلحاظ از طرف صدام تجهیز ومسلح گردید تا درقالب ستون پنجم درتعادل قوای نظامی بنفع عراق وبرعلیه ایران عمل نماید.اشتراک عمل نظامی درعملیات های موسوم به آفتاب و چلچراغ و خودکشی بزرگ درعملیات مرصاد(دروغ جاویدان) که به کشتن صدها تن از شهروندان مناطق مرزی انجامید بخشی از همین استراتژی خائنانه موسوم به آزادی خلق ومیهن بود که ابریشم چی و رجوی به آن افتخار میکردند.
مسعود رجوی وهمین دلقک دست آموزش سالیان خروج از عراق را بزرگ ترین خیانت تلقی میکردند وماندن دراشرف را حفظ شرف اعضا تبلیغ می نمودند دردوران صدام جرم وگناه نفراتی که خواهان خروج از اشرف بودند زندانهای فرقه ومخوف ابوغریب بود و بعد ازسرنگونی آلت دست وزارت اطلاعات و حتی طی این سالیان که خانواده های اعضا برای ملاقات ودیدن عزیزانشان به خاک عراق و اطراف پادگان اشرف دررفت وآمد بودند فقط به صرف اینکه میخواستند عزیزانشان راخارج کنند مورد بدترین آزارها قرار میگرفتند.
براستی جای سوال از ابریشم چی دلقک باقی است که چگونه است زمانی خروج از خاک عراق جرم وخیانت محسوب میشد واکنون هجرت بزرگ و افتخار؟ چگونه است روزی ماندن درعراق و چپه کردن میز استعماری رژیم ایران یک پیروزی بزرگ استراتژیکی قلمداد میشد ولی درشرایط فعلی هجرت؟ اما همین مهدی ابریشم چی که این چنین خود را شیفته آزادی معرفی میکند همان فردی است که درکسوت مسئول روابط خارجی بزرگ ترین خیانت ها را به مردم و میهن مرتکب شد.
هماهنگی برای تحویل دهی اعضای ناراضی به شکنجه گاه ابوغریب، دادن اطلاعات نظامی وطرح های عملیاتی ومختصات اهداف غیرنظامی درجنگ موسوم به شهرها که به موشک باران وکشته شدن دهها قربانی بیگناه انجامید بخش کوچکی از خیانت های وی می باشد. شکنجه روحی روانی وفیزیکی افراد درنشست بزرگ موسوم به طعمه ودیگ از دیگرافتخارات وی است.
خیانت بزرگ دیگر ابریشم چی فریب سربازان اسیردراردوگاههای عراق ودادن وعده های آزادی آنها واعزام به ایران وکشورهای اروپایی بود که منجر به اسارت سالیان آنها درفرقه گردید. بکارگیری این مهره سوخته ودلقک درارکان تبلیغاتی رجوی بخوبی نشان دهنده دست خالی و وضعیت وخیم و شکننده این فرقه درقبال مقاومت افشاگرایانه روز افزون خانواده ها وچشم انداز محتوم فروپاشی این فرقه جهنمی است. حالا بگذار ابریشم چی دلقک آن راهجرت بزرگ وحرکت کهکشانی توجیه نماید.
علی اکرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا