پاکسازی موصل از لوث وجود داعش و سکوت مرگبار فرقه رجوی

درادامه جولان دادن داعش درمنطقه بواسطه حامیانش ؛ درتاریخ 20 خرداد 1393 بود که ابوبکرالبغدادی با تصرف شهرموصل دومین شهربزرگ عراق ؛خلافت خود خوانده خود را درمسجد النوری موصل اعلام کرد وکشتارفجیح وبیرحمانه ساکنان مظلوم موصل آغازشد.
فرقه بدنام رجوی هم آخور با داعشی شادمانه ازسراعلام همبستگی تمام وکمال ؛ اخبارخلافت خودخوانده ابوبکرالبغدادی را سراسیمه دربوق وکرنا دمیدند وازبام تا شام داعش را تحت عناوین” عشایرانقلابی” وافراد مسلح ستودند ونابخردانه نوشتند” موصل بتوسط عشایرانقلابی تصرف شد”!
درفاصله تصرف موصل واعلام خلافت کینه وکشتارقرون وسطایی وبه مسلخ کشاندن مردمان آن دیار؛ هرانسان منصف و وجدان بیداری لب به اعتراض گشود الا فرقه خشن وستیزه جوی همپیمان رجوی که تماما سکوت بود مگر اینکه لازم وضروی می نمود که از وحشیگریهای وداعش حمایت کند.
امروز متعاقب 3 سال جنگ و خونریزی و خرابکاری و کشتار؛ موصل خون چکان با همت نیروهای عراقی ومردمانش البته با پرداخت بهای سنگین ازلوث وجود داعش بطورکامل پاکسازی شد وباردیگرشادمانی و زندگی را برای مردمان ستمدیده موصل به ارمغان و دل هرانسانی را به وجد آورد.
فرقه رجوی دراین برهه نیز لب از لب نگشود و سکوت معنی دار و سنگینی را پیشه کرد و گویا میخواهد بعداز فارغ شدن ازنمایش ومضحکه ویلپنت به عزا بنشیند ومجلس ترحیم برگزار کند همچنانکه اخراج مقتدرانه!! تشکیلاتش ازعراق به تیرانا را به عزا نشست وبه روضه خوانی پرداخت.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا