نقض حقوق بشر

فراخوان کمیته زنان انجمن نجات خوزستان در رابطه با ضرورت شکستن توطئه جدید مریم رجوی

خانواد ه های صبور و مقاوم اسیران دربند فرقه مجاهدین خلق
سازمانها، شخصیت ها و نهادهای حامی حقوق بشر
طبق اخبار رسیده از آلبانی، مریم رجوی سرکرده فریب کار فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق باردیگرسراسیمه خود رابه آلبانی رسانده تا با برگزاری جلسات وفشارهای روحی وروانی طاقت فرسا سعی دربستن هرچه بیشترفضا وایجاد نوعی بدبینی بمنظور ادامه مغزشویی و کنترل اذهان اعضا نماید. متفاوت بودن شرایط البانی نسبت به عراق بدلیل فضای باز و دسترسی نیروها به دنیای آزاد و انبوه سوالات و ابهامات آنها که مستمرا سرکردگان فرقه وشخص مریم رجوی رادرمعرض چالش های مختلف قرارداده اند. که چگونه با فرسنگ ها بعد مسافت می توان به ایران رفت وسرنگونی رامحقق ساخت؟! وشرایط نابسامان و وخیم تشکیلاتی و ریزش روزافزون نیروها که تاکنون بالغ بر ۲۴۰ نفر گردیده و لشکر۱۵۰نفره منتظران درب خروجی فرقه عرصه را بر مریم رجوی چنان تنگ کرده که مقرفرماندهی اش را در پاریس رها و برای رفع و رجوع اوضاع به آلبانی بیآید تابرخلاف تمامی شیوه های رایج تشکیلاتی فرماندهان را کنار زده و خودش بدون واسطه با گروههای کوچک اعضا برای ماندنشان دراین تشکیلات جهنمی چک وچانه بزند. وضعیت این فرقه بحدی بحرانی و ازهم پاشیده است که مسئولین دولت البانی هم متوجه این وخامت شده اند. مسئولین دولت البانی تلویحا به مریم رجوی تذکرداده اند که نمی تواند همانند عراق درالبانی نقش دولت در دولت را بازی کند و باید مراعات آرامش شهروندان آلبانی رابنماید. فرقه تروریستی مجاهدین تااین لحظه نتوانسته خواست خود مبنی برانتقال اعضا به یک محل قرنطینه ای همچون اشرف درعراق را محقق سازد.ولی باتوجه به حمایت دولت امریکا ولابی گری سران این فرقه با کمیساریا ودولت البانی سناریویی دردست است که به بهانه نارضایتی افکارعمومی مردم البانی و ضرروت رعایت آسایش مردم درنهایت دولت البانی بااین اتتقال موافقت نماید.
خانواده های قهرمان و زجرکشیده اسیران دربند…
تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد مریم رجوی ومتحدین بین المللی اش به این هدف پلید برسند وباردیگرعزیزان ما را اینباردربیانهای اطراف تیرانا ودراسارتگاه موسوم به اشرف ۲ به اسارت بکشند. باید صدای خود راهرچه رساترکنیم واین دسیسه شیطانی که حق انتخاب آزاد وتعیین سرنوشت را از عزیزان ماسلب می کند را با ارسال سیل نامه ها وتماس های تلفنی ودرصورت امکان حضور درکشور آلبانی قاطعانه درهم بشکنیم.بی شک آگاهی اعضای دربند نسبت به ماهیت تروریستی وخفقان این سازمان وشرایط کیفا متفاوت البانی اجازه این گونه خودسری رابه مریم رجوی نخواهد داد.روز فروپاشی این فرقه ضدبشری چندان دیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا