پنجاه و دومین سال تاسیس فرقه تروریستی رجوی و عواید و خروجی های آن

فرقه رجوی در دهه چهل و با نشات گرفتن از نهضت آزادی و روحانیون مبارز و پشتیبانی اخص آنان پای به صحنه سیاسی ایران نهادند.
آنان که در آن زمان با ایدئولوژی اسلام و به اصطلاح ناب توحیدی روند کاری خود را تدوین کرده بودند بعد از مدتی کوتاه به دلیل عدم پایداری روی اصول و نفی سایر مبارزان آن زمان که کم هم نبودند و خود بزرگ بینی و عدم درک شرایط عینی و ذهنی جامعه آنروز و عضو گیری های ناقص خیلی سریع تق کارشان در آمد که نهایتاً منجر به انشعاب فرقه گردید، سه جریان انحرافی روی دست رجوی بلند شدند که مهمترین آنان گروه پیکار بود و بلافاصله با تصفیه درون گروهی و کشتن امثال شریف واقفی ها و سرورآلاد پوش و سایرین منجرشد. دقیقاً فرقه از همان لحظه تاسیس بنیانش روی انحراف و فریبکاری و کینه توزی علیه ملت ایران نهاده شد.
آنان این ایدئولوژی التقاطی را تا مرحله پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دادند و با پشتیبانی و حمایت روحانیون آنزمان و سوء استفاده از شرایط بعمل آمده سعی در جذب نیرو و رسوخ در حاکمیت نمودند و سعی کردند با استفاده از فضای باز سیاسی آنزمان ایده و افکار خود را به جامعه دیکته کنند اما به دلیل هوشیاری امام خمینی و شناخت ایشان از ماهیت سازمان نگذاشت که بیشتر از این جامعه و بطور خاص نسل جوان درگیر و یا مشغول ایدئولوژی منحط آنان گردند،چه بسا سران فرقه رجوی با عملکرد 2 ساله خود آنروی سکه جهل و جهالت را با آغاز جنگ مسلحانه و شروع ترورهای کور و گریختن به دامان اربابان صهیونیستی و آمریکایی و نهایتا پیوستن به دشمن قسم خورده ایران و ایرانی یعنی صدام معدوم و کمک به ماشین جنگی وی و افتخار شرکت در عملیات های مرزی و به اسارت گرفتن نیروهای ایرانی که برای دفاع از میهن خود به جبهه ها رفته بودند کاملاً ماهیت شان برای همه رو شد که از ابتدا این فرقه روی میهن فروشی و خیانت علیه مردم وطن خویش بنا نهاده شده است.
دیری نپائید که تق همه این خوش خدمتی ها با سرنگونی صدام توسط ارباب جفت شان یعنی آمریکا در آمد و از طرف دیگر با روشنگری اعضای جداشده ماهیت واقعی رجوی تروریست برای همه روشن شد و اکنون به نقطه ای رسیده است که دیگر جرات نشان دادن خودش را هم ندارد و اکنون به مرحله ای پا گذاشته که برای بورژوازی خودش را لوس می کند تا شاید آنان را به بازی بگیرند و هر جور شده تلاش دارند خودشان را مهره های سرسپرده تمام وقتی نشان دهند که در هر لحظه آماده خیانت علیه ملت خویشند.
حال با این سابقه می توان به جرات گفت که این فرقه از همان ابتدا با توجه به ایدئولوژی التقاطی که داشت می بایست به اینجا کشیده می شد چون وقتی همه را خیانت کار بدانی یعنی اینکه در جایی از کار و فعالیت باید مشکل داشته باشد و از آنجایی که رجوی هیچ وقت روی حل ریشه ای آن نرفت به همین خاطر امروز شاهد هستیم که مریم قجر از اینکه با سناتورهای آمریکایی حامی تروریست ها عکس یادگاری می گیرد خوشحال است و این کار نشان از آن دارد که صفحه جدیدی از خیانت و وطن فروشی در فرقه تروریستی رجوی باز شده که مریم قجر با تمام توان سعی دارد آن را به پایان ببرد و فکر می کند که با حمایت یک مشت سناتور از دور خارج شده به قدرتی که در خیالش به دنبال اوست برسد.
عبدالله افغان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا