کشورها

نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

عالیجناب ایلیر متا ریاست جمهور محترم آلبانی
‌احتراما ما خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق که بعنوان پناهنده درکشور مطبوع شما به رسمیت شناخته شده اند به استحضار می رسانیم که کماکان برخلاف تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی حمایت از حقوق بشر ازهرگونه تماس یا ملاقات با وابستگان خود درآلبانی توسط رهبران این سازمان و بطورمشخص خانم مریم رجوی منع شده اند.


عالیجناب
ما خانواده های اعضای این سازمان سالیان علیرغم تماس های مستمر با صلیب سرخ و کمیساریای ملل متحد هیچگونه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده ایم ولی انتظارداشتیم که با انتقال اعضا به کشور آلبانی که کشوری با معیارهای دمکراسی وآزاد شناخته میشود بتوانیم به این بدیهی ترین حقوق مدنی خود برسیم ولی متاسفانه رهبران سازمان مجاهدین با شیوه های متعدد واز جمله تهدید به قطع مستمری پناهجویان خواهان جدایی بکار گماردن واستخدام عناصرجاسوس درمیان جدا شدگان جهت جلوگیری از هرگونه تماس با خانواده هایشان حقوق اولیه و به رسمیت شناخته شده آنها را نقض میکنند.
رهبران این سازمان همچنین در درون مقرهای خود اقدام به بکارگیری متعدد مغزشویی وکنترل روح و روان اعضا نموده واعضای معترض را درکیوسک های انفرادی برای ماهها به اسارت می گیرند تا قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب نمایند.
آقای رئیس: مصاحبه های اعضای جدا شده از این سازمان با رسانه های مستقل آلبانی درخصوص اعمال شکنجه های روحی و روانی اعضا آن هم درکشور آزاد آلبانی ما را بشدت نگران ساخته است. ما از شخص جنابعالی بعنوان نخستین مسئول دولت آلبانی درقبال پایبندی به حقوق بشر وحق پناهندگی اعضا می خواهیم که نگرانی ما خانواده ها پایان داده و دراولین فرصت زمینه تماس و ملاقات با اعضای خویشاوند ما درسازمان مجاهدین را فراهم سازید.
با احترام خانواده های خوزستانی اعضای سازمان مجاهدین خلق درآلبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا