منتقدی که جیغ بنفش مسئولین فرقه تروریستی رجوی را در آورد

از قرار معلوم آقای صالحی اخیراً مطلبی تحت عنوان” آیا در عکس یک ایرانی می بینید (ساندیس خوران رجوی) به رشته تحریر در آورد.
اما دیری نپائید جیغ و داد فرقه از چند هزار کیلومتری بلند شد و علیه دوست گرامی آقای صالحی در سایت شیطانی فرقه، به اسم” افشای یاران شیطان” دست به لجن پراکنی زد.
الحق باید گفت نماینده خاص و الخاص شیطان بر روی کره زمین شخص رجوی است وقتی منتقدی به هدف می زند مسئولین فرقه افسار پاره کرده سریعاً بدون مقدمه پاچه گیری می کنند.
تا به حال ثابت شده هر شخصی چه در بلاد بیگانه و چه در داخل به این جریان مفلوک و مستاصل انتقاد کرد، همین که به هدف خورد، بلافاصله مسئولین فرقه عکس العمل نشان داده و هر چه که زیبنده خودشان است را نثار طرف مقابل می کنند.
اگر به لمپن ها در اقصی نقاط دنیا توهین نشود باید بگویم درس لومپنیزم را باید از استاد اعظم رجوی بیاموزند، فرهنگ شناخته شده رجوی منحصر به خودش است در این زمینه و بس.
بعد از سالیان دست فرقه تروریستی رجوی برای همه رو شد مبنی بر اینکه دیگر هیچ ایرانی نیست که در تجمعات آنان شر کت نماید با دادن پول و غذا به خارجی ها در حالی که اصلاً این جریان را نمی شناسند در حقیقت به گدا گشنه های آمریکائی و اروپایی پول می دهند تا در برنامه و مراسم آنها شرکت نموده و به عنوان سیاهی لشکر استفاده کنند آن بندگان خدا ماهیت فرقه تروریستی رجوی را نمی شناسند از جهت تامین نیازمندیشان چند ساعتی را به فرقه اختصاص می دهند تا از آنها فیلمبرداری نموده و سپس در تبلیغات استفاده کنند در واقع اگر بشناسند مطمئنم از آنها فاصله می گیرند.
در این باره گردانندگان سایت شیطانی فرقه تروریستی رجوی جنجالی به راه انداخته و علیه آقای صالحی قلم فرسایی کردند ناگفته نماند این حرکت فرقه مرا به یاد شعری می اندازد که می گوید چون قافیه تنگ آید فرقه به جفنگ آید.
گلی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا