اظهارات سخیف ترامپ و دم خروس ادعای دروغین وطن پرستی فرقه رجوی

بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور تجارت پیشه آمریکا درنطق 21/7 خود یکبار دیگر ایران ستیزی خود و دولت آمریکا را با نسبت دادن یکسری اتهامات واهی و تهدید به تشدید تحریم ها به نمایش گذاشت. البته ترامپ درنطق سراسر متناقض و ناپخته خود هیچ اشاره ای به نقش مخرب دولت آمریکا درایجاد بحران درمنطقه و از جمله ارسال بمب های اهدایی آمریکا به حکومت آل سعود برای ریختن آنها برسر مردم یمن و همچنین کمک های همه جانبه دولتش به گروههای تروریستی درمنطقه بخصوص گروه خونریز داعش نکرد.ترامپ همچنین درجایی دیگری ازنطق بی اساس خودش وقیحانه بجای بکاربردن واژه خلیج همیشه فارس از واژه مجعولی بنام خلیج ع ر ب ی استفاده کرد! که واقعا باید برای مردم آمریکا تاسف خورد که چنین فرد بی سوادی را در راس کشورشان دارند چون با این تحریف سخیف خود نشان داد که او ازکمترین سواد کافی برخوردار است.آیا چنین فردی با این سطح سواد واقعا می تواند درراس اداره امور یک کشور قرار بگیرد که بخواهد نظر سیاسی درمورد دیگر کشورها بدهد؟
اما بعد از اظهارات سخیف ترامپ فرقه رجوی را بنگرید که یکبار دیگر اثبات کرد که دستشان تا مرفق درخیانت و مزدوری فرو رفته است ضمن استقبال از چرندیات ترامپ یکبار دیگر دم خروس ادعای دروغین وطن پرستی واشک تمساح ریختن های خود برای مردم ایران را بیرون داد و با انتشار جعلیات ترامپ در سایت ها و رسانه های منگول خود با کمال پررویی ووقاحت تمام ادعا کرد که صحبت های ترامپ نتیجه افشاگریهای فرقه ازاقدامات هسته ایی رژیم ایران بوده است! همچنین سرکردگان فرقه رجوی نتوانستند ذوق زدگی خود را نسبت اظهارات تهدید آمیز ترامپ برای تحریم بیشترمردم ایران کتمان کنند! این درحالی است که می دانند این مردم ایران وخلق مورد ادعای آنهاست که ازادامه تحریم ها آسیب می بینند.اینها یک طرف ومهمتراینکه سران رذالت پیشه هیچ موضعی نسبت به بکاربردن واژه جعلی خلیج ع رب ی بجای خلیج فارس ازسوی ترامپ نگرفتند که درهمین رابطه باز بیشتر ماهیت ضد ملی خود را نشان دادند.بنابراین ازفرقه ای که بطور کامل درمنجلاب خیانت به وطن ومردم خود فرورفته است نباید بیشترازاین هم انتظارداشت بنابراین فرقه رجوی بیش ازهرزمان دیگرماهیت دروغین وطن فروشی خود را بعد ازاظهارات ضدایرانی ترامپ تجارت پیشه نزد مردم بزرگ ایران نشان داد وشکی دراین نیست که خیانت این به وطن ازحافظه تاریخی مردم ایران تا به ابد پاک نخواهد شد.
حمید دهدارحسنی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا