نداشتن تاب و تحمل سران فرقه رجوی در برابر افشاگری جدا شده ها

سران سازمان ضدبشری مجاهدین که تماما بر اساس دروغ و دورویی کار خود را انجام میدهند و حاضر نیستند هیچ گونه افشاگری علیه آنها انجام شود، در برنامه های مهندسی شده خودشان که به افشاگری نیز آن را میشناسند، بر علیه افرادی که از دل فرقه رجوی توانستند خودشان را بیرون کشیده و در مورد خیانتهای این فرقه ضاله و برای آگاهی بخشیدن به خانواده ها خیانتهای آنها را برملا ساختند، پرونده های قطوری باز نموده و آنها را به مزدوری و خیانت محکوم مینمایند که در روزهای گذشته و قبل تر از ان نیز شاهد همین موضوعات بودیم که حاکی از ضعف و درماندگی سران فرقه رجوی و واقعیت داشتن موضوعاتی که عناصر رهایی یافته از این سازمان تروریستی عنوان میکنند دارد که صد البته نیز چنین میباشد و این سازمان مخوف و خبیث در کل دنیای امروزی رقیبی در ربودن و شستشوی مغزی افراد ندارد.
افشاگری علیه فرقه رجوی و اعمال جنون آمیزی که سران این سازمان ضدبشری انجام میدهند، هیچ گاه مورد تایید و قبول آنها نبوده و نیست و برای بازگو کننده های این مطالب نیز انواع تهمتها و حرفهای رکیک که شایسته سرکرده خائن این فرقه میباشد نثار میشود و تاکنون نیز هر فردی که پاچه خواری این فرقه را انجام داده از طرف سران ان ستوده شده و اگر فردی اقدام به افشاگری علیه جنایتها و خیانتهای آنها نماید سریعا مورد حمله سران فرقه قرار میگیرد چرا که این سازمان پوشالی که تنها هدف آن منافع شخصی سرکرده داعشی ان میباشد قال تحمل نبوده و نیست و بهمین خاطر نیز کسانی را که از این جهالت فرار میکنند را به ترور تهدید مینمایند که البته این نوع تهدید حاکی از ذات کثیف آنها میباشد که اوایل انقلاب و بعد از ان نیز بفور شاهد ان بودیم.
منوچهر عبدی، هادی شعبانی، پوراحمد، ابوالفضل یحیایی و سیروس غضنفری و غیره و غیره که روزگاری را با حیله و نیرنگ سران فرقه رجوی در دام آنها گرفتار بودند که با رهایی خود توانستند مشت محکمی به دهان این یاوه گویان بزنند و اکنون برای نجات همقطاران خود از چنگال این شیاطین به افشاگری خیانتهای سرکرده تروریست فرقه رجوی مشغول میباشند، خار چشم آنها قرار گرفته و هر روز و هر روز به مزدوری و خیانت ازسوی این سرکوبهای آزادی و برملا ساختن جنایتهای آنها میشوند و مورد تهمتهای مختلف قرار میگیرند.
براستی چرا سران فرقه رجوی که خود را حافظ جان و مال مردم میدانند در برابر اینگونه افشاگریها نمیتوانند تحمل کنند و عوامل آن را به خیانت محکوم میکنند؟
چرا سرکرده داعشی فرقه رجوی که خود را رئیس جمهور و مسئول کشور معرفی میکند تاب و تحمل بر ملا شدن خیانتها و جنایتهایی که در حق این مملکت انجام میدهد را ندارد و برای بازگو کننده های ان خط و نشان میکشد و آنها را مستقیما به مرگ تهدید مینماید؟
افرادی که از سازمان تروریستی مجاهدین جدا شده در مورد جنایتهای سازمان دروغ میگویند یا اینکه عوامل این فرقه خون آشام هستند که با این چرندیات میخواهندجنایات خود را مخفی نماید؟
تمام مردم دنیا از ذات کثیف سران فرقه رجوی مطلع میباشند ولی متاسفانه برخی دول غربی برای منافع بیشتر خود و برای اینکه بتوانند از این فرقه زوار دررفته بر علیه کشورمان روزگاری سوءاستفاده نمایند مورد حمایت قرار میگیرند وگرنه سرکرده داعشی این فرقه و عوامل جانی ان سالها پیش در دادگاههای بین المللی صالحه محکوم میشدند و جزای اعمال ننگین خود را میدیدند.
سران فرقه تروریستی رجوی که تاب و تحمل بر ملا شدن جنایتهای خود علیه بشریت را ندارند و نمیتوانند از زبان افرادی که از بطن آنها بیرون آمده و در مورد خیانتهای انها افشاگری مینمایند مقابله کنند، بنابراین به گفتن اراجیف و چرندیات و نسبت دادن آنها به نظام رو میاورند و آنها را مزدور خطاب میکنند و این در حالیست که خود این شیاطین همان مزدورانی هستند که برای امپریالیسم که روزگاری با آن مخالف بودند دم تکان میدهند و برای آنکه چند صباحی از عمر نکبت بارشان را به خوشی بگذرانند با وطن فروشی به آنها خوش خدمتی میکنند. حال مزدور چه کسی است؟ وطن فروش و خائن به مملکت یا کسی که در مورد نجات همقطارانش از دست این شیاطین جان خود را فدا میکند؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا