شدت گرفتن طوفان تغییر در فرقه رجوی

همواره یکی از روش های اعتقادی فرقه ها برای جذب و حفظ نیرو و سوء استفاده از آنها در راستای اهداف مناسبات فرقه ای ارتباط آنها را با دنیای بیرون و بخصوص خانواده بعنوان کانون عاطفه قطع می نمایند و به منظوررسیدن به این هدف خود به هر ترفند وشیوه انسانی متوسل می شوند.
فرقه رجوی بدلیل ترس ازآگاهی اعضا و جدایی آنها و تلاش ها و روشنگری های سالیان خانواده دراطراف قرارگاه اشرف درنهایت خفت خواری ازمواضع خود درعراق عقب نشینی وبه آلبانی نقل مکان کرد اما برخلاف تصورات واهی سران فرقه آلبانی تبدیل به باتلاقی دیگر برای آنها شد بطوریکه روزانه اعضای معترض که درزمان حضور درعراق ترس ازجدایی داشتند ازفرقه جدا ویا پا به فرارمی گذارند ودر اولین فرصت بدنبال برقراری ارتباط با خانواده های خود هستند. این افراد اذعان می کنند. نفراتی که حتی هنوز درفرقه مانده اند به نوعی سعی می کنند با خانواده های خود ارتباط برقرارکنند و سران فرقه که این موضوع را درتضاد با حفظ منافع تشکیلات خود می بینند بخشی موسوم به اجتماعی به منظور مدیریت این خواسته اعضا ومقابله با اقدامات روشنگرایانه انجمن نجات ایجاد کرده است.سران فرقه ضمن حفظ سیاست قطع کردن اعضا ازدنیای بیرون بعضا بصورت تاکتیکی به منظور اهداف خاص اجازه می دهند اعضا با خانواده های خود ارتباط برقرار کنند مشروط به اینکه به خانواده های خود بگویند اگر می خواهید با شما مجددا ارتباط بگیریم نباید با انجمن نجات همکاری کنید.
اما ازآنجائیکه سران فرقه رجوی هنوز درماوراء تاریخ وتوهمات احمقانه خود سیر می کنند نمی خواهند بپذیرند که دیگر دوران فریب تمام شده وآلبانی دیگرعراق نیست بذری که خانواده ها واعضای جداشده دردوران حضور فرقه درعراق کاشتند بعد ازاخراج فرقه ازآن کشورجوانه زد وبه سرعت درحال رشد وبزرگ شدن است امری که سران فرقه رجوی علیرغم بکارگیری تمامی شیوه های ضدانسانی قدرت فهم آن را نخواهند داشت وهمانطور که سران فرقه ازواژه طوفان تغییر در مورد دیگر کشورها استفاده می کنند باید بگوئیم اینبارطوفان تغییر دردرون فرقه رجوی به سمت رهایی اعضای دربند واضمحلال کامل درحال شدت گرفتن است وسران فرقه گریزی ازاین حکم تاریخ ندارند. و ما بعنوان اعضای انجمن نجات به این مسئله افتخارمی کنیم که سهم مهمی در بوجود آوردن این تغییرات در درون فرقه رجوی داشته وداریم واین مسیر تا رهایی کامل اعضای دربند این فرقه ادامه خواهد داشت.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا