توطئه و زدوبند خائنانه سران فرقه رجوی علیه اعضای دربند

بنا به اخبار واصله فرقه تروریستی و ضدانسانی رجوی به منظور جلوگیری از روند فزاینده جدایی و فرار اعضا ازفرقه وکنترل بیشتربرآنها تصمیم دارد محل استقرارآنها را ازمحل فعلی به محلی دیگرکه ظاهرا خارج ازشهر تیرانا که اسم آن را هم اشرف 3 نام گذاری کرده جابجا کند!
فرقه رجوی بدلیل ترس ازگسترش حرکت های اعتراض آمیز و حضورخانواده ها دراطراف مقراین فرقه درعراق با خفت وخواری تن به اخراج ازآن کشور و استقراردریک کشور دورتر داد. سران فرقه درابتدا فکر می کردند که به این طریق توانستند حرکت های اعتراض آمیز خانواده های اعضا را خنثی ودیگر اینکه براعضا کنترل بیشتری خواهند داشت! مضحک تراینکه سران فرقه با شیادی تمام با جاروجنجال فراوان وبا به راه انداختن جشن وسرورانتقال اعضا به آلبانی را یک پیروزی وموفقیت برای خود عنوان کردند.اما در ورای تمامی تبلیغات بیهوده سران فرقه دیگر حتی جشن و سرور و تحلیل های رجوی نه تنها برای خود اعضا هم مصرف نداشت بلکه آنها بعد ازانتقال به البانی بعنوان یک کشور آزاد روز به روزعلیرغم سالیان مغزشویی اولا به این واقعیت پی بردند که برخلاف تحلیل های مضحک رجوی این انتقال نشانی ازحرکت روبه جلو ونزدیک شدن به سرنگونی مورد ادعای رجوی ندارد. ثانیا با قرارگرفتن آنها دردنیای آزاد ومشاهده زندگی مردم کشور آلبانی به این واقعیت پی بردند که چه سالهایی را بیهوده ازعمرشان درفرقه هدردادند به همین دلیل روزبه روز ما شاهد جدایی روز افزون آنها ازفرقه هستیم واین همان چیزی بود که سران فرقه بعد از انتقال به آلبانی فکرآن را هم نمی کردند وحال سران فرقه دریک اقدام هراس آلود همراه با یک زدوبند با برخی ازمقامات دولت آلبانی سعی دارند محل استقراراعضا را ازمرکز شهرتیرانا به نقطه ای دوردست که اطراف آن را ظاهرا با دیوارهای بلند پوشاندند منتقل کنند تا به این طریق بتوانند ازروند ادامه دار جدایی اعضا جلوگیری کنند اما ظاهرا تاکنون اعضا نسبت به این انتقال اعتراض ومقاومت کردند بطوریکه مریم قجر برای اقناع آنها چندین بار به آلبانی سفر کرده ودرکنار نشست های خود مسئولین فرقه را هم مکلف کرده تا با اعضا نشست گذاشته واعتراضات آنها را با برای بقاء فرقه با بکارگیری هرترفندی سرکوب کنند.
اما واقعیت این است که سران فرقه حتی اگردراین انتقال هم موفق شوند بازنخواهند توانست آب رفته را به جوی بازگردانند. اگر سران فرقه فکر می کنند با جابجایی وکنترل اعضا می توانند برای بقاء خود زمان بخرند سخت دراشتباهند چون الان عصرآگاه شدن اعضاست ودیگردروغ ها وسیاست های سرکوبگرانه سران فرقه علیه آنهاست موثرنخواهد بود عصری است که جز پایان حیات منحوس وفروپاشی فرقه رجوی ورفتن آن به قهر زباله دان تاریخ متصورنیست این حکم لازم الاجرای تاریخ است.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا